DELVIS SEIER: EMDs konklusjon er at omsorgsovertagelsen av Ken og Vibekes datter var tilstrekkelig godt begrunnet, men at samværet deres med datteren ble for sterkt redusert. Foto: Privat

Norge dømt i menneskerettighetsdomstolen etter at Ken og Vibeke ble fratatt datteren i tre år: – En sår dom

Ken Olsen og Vibeke Morrissey er glade for at EMD har felt Norge for å begrense samværet deres med datteren, men synes det er sårt at de ikke mener det var feil å ta henne fra dem i utgangspunktet.

– Det er en viktig prinsipiell dom med tanke for fremtidig saksbehandling i norsk barnevern, men vi mottok dagens dom med noe ambivalens.

Det sier Ken Olsen til VG tirsdag, etter at den europeiske menneskerettighetsdomstolen for tredje gang dømte Norge for brudd i en barnevernssak.

Saken handler om han selv og Vibeke Morrissey, som kort tid etter fødselen av deres datter i 2015 ble fratatt foreldreomsorgen for barnet.

I den ferske dommen konkluderer Den europeiske menneskerettighetsdomstolen med at Norge ikke har brudd konvensjonens artikkel 8 ved å plassere datteren deres i det offentliges omsorg.

Samtidig konkluderte en retten enstemmig i at menneskerettskonvensjonens artikkel 8 ble brutt med hensyn til begrensningene mellom foreldrene og datteren.

les også

Norske foreldre ble fratatt datteren i tre år – Norge felt i menneskerettighetsdomstolen

I løpet av de tre årene Ken og Vibeke var fratatt omsorgen for datteren fikk de kun se henne to timer om gangen seks ganger i året.

– Overilet handling

Norge ble tirsdag dømt til å betale Ken og Vibeke en erstatning på i overkant av 100.000 norske kroner (10.000 euro) hver, samt 23.300 kroner (2300 euro) på deling.

– For oss virker det som at EMD sender et signal om at det er greit å gå inn og ta barna fra foreldrene fra første stund. Det virker for oss tendensiøst nå som barnet i vårt tilfelle faktisk er tilbakeført. Det mener vi viser at det var en overilet handling fra barnevernets side. Det er ikke som at vi har endret noe tilbake i vår fortid, sier Ken Olsen.

Paret har tidligere fortalt sin historie til Aftenposten, hvor de også har sagt at de har forståelse for hvorfor barnevernet var bekymret.

les også

Ny barnevernsdom ventet i Menneskerettsdomstolen

– Vi har det kjempebra i dag. Vi er som alle andre familier, men forskjellen er at vi har opplevd et system som ikke var der for hjelpe oss. Vi skjønner at vi må ha et barnevern, men i vårt tilfelle skapte de stor mistillit, i stedet for å hjelpe oss, sier Olsen.

Flere sakkyndige har ment at barnevernets vurderinger i saken var feil og at paret er gode foreldre.

– Sårt

Det var utslagsgivende for at tingretten til slutt konkluderte med at Vibeke og Ken skulle få tilbakeført omsorgen for datteren.

– Det føles sårt at EMD ikke anerkjenner det vi og samtlige fagfolk i saken har ment, at datteren vår ikke skulle vært fratatt oss. Det var meg bekymringen gikk på i utgangspunktet, så om de var bekymret kunne de heller tilbudt meg alternativt opphold utenfor hjemmet, og ikke tvunget Vibeke på familiesenter.

– Det er en sår dom. Mange mener dette var feil, men EMD går inn og legitimerer det, sier Olsen, som understreker at de ikke på noe tidspunkt har brydd seg om erstatning i saken.

De er likevel glade for at dommen ga dem delvis medhold:

– For mange barn og foreldre blir dette veldig viktig. Tilknytningen til barnet er viktig, sier han.

Levde fra samvær til samvær

Han beskriver de tre årene de to var uten omsorg for datteren som forferdelige:

– Det var forferdelig. Det eneste vi levde og åndet for var samvær og tilbakeføring. Det ble mer samvær mot slutten, men vi levde fra gang til gang, og fra instans til instans, sier han.

les også

Mellom 30 og 40 nyfødte omplasseres av barnevernet årlig

Både Ken og Vibeke synes det er viktig å fortelle åpent om saken:

– Det er faktiske menneskeliv som rammes her. Vi er ikke et anonymisert nummer. Dette er noe som vil følge oss, men vi vil at folk skal vite at vi er ekte mennesker som er rammet, sier Olsen.

– Krevende avveininger

Det er fjerde gang EMD feller dom i en barnevernssak fra Norge. En rekke andre saker venter fortsatt på behandling i domstolen.

– Norge er nå frifunnet i to og felt i to saker, og i denne saken ble det delvis frifinnelse og delvis domfellelse. Dommen viser at både EMD og norske myndigheter står overfor krevende avveininger i slike saker, og at sakene må avgjøres konkret, sier advokat Marius Emberland ved Regjeringsadvokatens kontor til NTB.

Ken og Vibekes advokat, Morten Engesbak skrev følgende i en tekstmelding til VG da dommen ble kjent:

– Jeg er først og fremst veldig glad på vegne av mine klienter, for at familien nå får den oppreisningen det innebærer å få konstatert at staten har krenket deres grunnleggende menneskerettigheter, sier han.

Han hadde da ikke lest hele dommen:

– Slik begrunnelsen er gjengitt i pressemeldingen fra EMD antar jeg at avgjørelsen vil få stor betydning for rettspraksis i Norge når det gjelder foreldre og barns rett til samvær etter en omsorgsovertagelse, og for myndighetenes plikt til å arbeide aktivt for en gjenforening av familien, sier Engesbak.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder