GODT KJENT: Eigil Sigvartsen var sykehjemsbeboer i mange år. Linn Maria Sundfør var hans kontaktsykepleier i fem år og kjente ham godt. Hun reagerte sterkt på behandlingen han fikk på slutten av livet. Foto: Privat/Janne Møller-Hansen. Foto: Janne Møller-Hansen

Helseministeren: - Glad for at Linn Maria skrev avviket

Helseminister Bent Høie er glad for at sykepleier Linn Maria Sundfør skrev avvik da alvorlig syke Eigil Sigvartsen ble fraktet i pysjjakke fra sykehus til sykehjem, uten at informasjon om videre oppfølging eller medisinering fulgte pasienten.

Det sier han i årets Sykehustale.

I talen presenterer ministeren sitt styringsbudskap og forventninger til sykehusene i 2020. Talen holdes tidlig i januar hvert år og er ministerens direkte budskap til ansatte i spesialisthelsetjenesten. I år handler det blant annet om å forbedre samhandlingen om de eldste og sykeste pasientene. Det er syvende gang Bent Høie holder sykehustalen som helseminister.

– Vet vi har utfordringer

VG har det siste året avdekket hvordan noen av de eldste og sykeste pasientene betaler prisen for den største helsereformen i nyere tid. Samhandlingsreformen som ble innført i 2012, har ført til kortere liggetid på sykehus og raskere utskriving til oppfølging i kommunene.

Eigil Sigvartsen(79) ble skrevet ut fra Akershus Universitetssykehus og fraktet tilbake til Ellingsrudhjemmet i Oslo en ettermiddag i januar i 2018. Dagen etter skrev kontaktsykepleier Linn Maria Sundfør avvik, selv om erfaringen tilsa at avviksmeldinger sjelden førte til endring.

– Jeg har ofte latt være fordi jeg føler at jeg kjemper mot et system som er mye større enn det jeg får gjort noe med, sa Sundfør til VG.

Helseminister Bent Høie bekrefter utfordringene i sykehustalen:

– Jeg er glad for at Linn Maria skrev avviket. Jeg vet at alle dere som hører på meg nå ønsker at pasientene skal bli møtt, sett og forstått, og at pasientene skal slippe å koordinere tjenestene selv. Jeg vet at dere har pasientene i tankene når dere går på jobb. Jeg vet at dere er opptatt av hvordan det går med pasientene når jobben deres er ferdig. Jeg vet også at vi har utfordringer med samhandlingen mellom sykehus og kommuner, spesielt gjelder dette de mest sårbare pasientene, sier Høie i talen til de sykehusansatte.

KNUSENDE DOM: Sykehusene og kommunene har ikke lyktes med å få til et godt, tett samarbeid rundt den enkelte pasient, fastslo helseminister Bent Høie overfor VG . Foto: Thomas Andreassen

Han mener de 19 nye Helsefellesskapene som han lanserte i slutten av oktober, skal bedre samarbeidet.

– Jeg ønsker at sykehus og kommuner skal gå fra å være parter til å bli partnere. Jeg vet at gjennom bedre samarbeid, er det ikke bare pasientene som får det bedre. Bedre pasientbehandling gir også dere en bedre arbeidshverdag, sier Høie som felte en knusende dom over Samhandlingereformen i et VG-intervju i desember.

LES OGSÅ: Regjeringen oppretter 19 nye «helsefelleskap» for bedre samhandling

– Tungrodd

Sykepleier Linn Maria Sundfør er glad for at avviksmeldingen har nådd helt til topps i helse-Norge. Det hadde hun ikke forventet.

– I dagens system er det altfor stort rom for misforståelser. Endringer i behandling eller medikasjon kan ikke gis muntlig. Det er ikke sikkert nok, sier Sundfør.

Hun har full forståelse for at arbeidsdagen på sykehusene også er tøff.

– Det er overbelegg og stort press på sykehusene, men dette kan ikke gå ut over pasientsikkerheten! Da har vi gått flere skritt i feil retning. Legene må få lov til å gjøre jobben ferdig. Det er faktisk snakk om fare for liv og helse. Samtidig må sykehjemmene få lov til å gjøre seg klare for å ta i mot pasientene som stadig blir sykere og sykere. Og man må få beskjed FØR pasienten plutselig sitter i gangen, forhåpentligvis med en midlertidig epikrise i hånda. Samhandlingsreformen har ikke fungert slik intensjonen en gang var. For oss på «gulvet» oppleves det mer tungrodd en noen gang, sier Sundfør.

Må dokumentere ønske om nattransport

VG har også dokumentert omfattende transport av gamle, syke pasienter fra sykehus til kommunen om natten: I 2018 ble det kjørt minst 1546 turer med eldre over 74 år ut av sykehusene mellom klokken 22.00 og 07.00. En av dem var «Lillemor» Alvhild Erlandsen. Hun kom hjem til sykehjemmet på Ørje klokken 04.32 etter å ha ventet lenge på blodoverføringer på Sykehuset Østfold. Den gamle kvinnen som lider av demens, ble psykotisk av påkjenningen.

LANGT PÅ NATT: «Lillemor» Erlandsen var sterkt preget da hun kom hjem til sykehjemmet midt på natten. Foto: Gisle Oddstad

Helseministeren likte svært dårlig at nattransporten fortsatte utover sommeren og høsten, selv om han etter VGs avsløring hadde krevd full stans i disse transportene.

I Sykehustalen gir Høie klare instrukser om at nattransport av gamle, syke pasienter er uakseptabelt. Unntaket er hvis det kan dokumenteres at pasienten ønsker å reise hjem.

– Jeg vet at for ambulansepersonell oppleves det ikke som godt å måtte vekke eldre pasienter på sykehuset midt på natten for å kjøre dem til sykehjemmet eller hjem, fordi det er da de har ledig kapasitet. Når dette skjer, tror jeg ikke det handler om at den enkelte ansatte i sykehusene heller mener dette er en god idé, men at systemet har ført til at dette blir resultatet. Da er det min oppgave å sørge for at hverken pasientene eller ansatte i sykehusene opplever dette, sier helseministeren.

Han krever at helseregionene organiseres slik at nattransport unngås.

– Dette kan innebære å øke transportkapasitet på dag- og ettermiddagstid. Unntak kan gjøres hvis pasienten selv ønsker å reise hjem, sier Høie.

Helseminister Bent Høie møter ledelsen i alle de fire regionale helseforetakene i etterkant av talen. Sykehus-Norge består av Helse Nord, Helse Midt, Helse Vest og Helse Sør-Øst.

LES OGSÅ:

VG har kartlagt over 5000 avvik som avdekker hvordan det går galt når pasienter skal flyttes mellom sykehus og kommune. Her kan du lese om 30 alvorlige avvik.

En rekke døende pasienter får ikke ro i livets siste fase. De flyttes kort tid før de sovner inn.

Karen Anna(90) ble flyttet tre ganger på 26 timer rett før hun døde.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder