EKS-SJEF: Harald Sunde var forsvarssjef fra 2009 til 2013. Her er han på formidlingssenteret til Ringsaker historielag i Moelv, hvor han selv bor. Foto: Tore Kristiansen

Forsvarssjefen ga vekk våpen som skulle vært destruert

MOELV (VG) Harald Sunde ga vekk syv plomberte våpen til en forening i hjembygda da han var forsvarssjef. Så ble han med i foreningen og sørget for å skaffe 30 nye våpen fra Forsvaret.

I 2013 besøker daværende forsvarssjef Harald Sunde et av Forsvarets sentrale våpenlagre, forteller han i et intervju med VG.

Bakgrunnen for besøket er at Sunde har satt i gang en stor våpenopprydning i Forsvaret. Titusenvis av våpen skal destrueres. Jobben gjøres fra dette våpenlageret.

Nå er han på inspeksjon for å se hvordan det går. Forsvarssjefen får en omvisning av lagersjefen.

VG har tidligere skrevet at den samme lagersjefen har blitt siktet av politiet for underslag av våpen fra Forsvaret. Han nekter straffskyld.

Under inspeksjonen fatter Sunde interesse for noen historiske våpen som egentlig skal destrueres.

NAZIVÅPEN: En tysk maskinpistol fra 2. verdenskrig er ett av våpnene som Forsvaret har gitt til Ringsaker historielag. Maskinpistolen er plombert. Foto: Tore Kristiansen

Ringsaker historielag

Før lagerbesøket har Sunde fått vite at Ringsaker historielag i Moelv – bygda hvor han selv eier hus – ønsker plomberte våpen til en utstilling om 2. verdenskrig.

Formannen har bedt Sunde om innspill til hvilke våpen som er relevante.

Sunde har senere blitt en aktiv rådgiver og foredragsholder i historielaget. Han står oppført på hjemmesidene som kontaktperson for deres krigshistoriske formidlingssenter.

les også

Politiet etterforsker ikke Forsvaret etter våpenlekkasjer

Mens han er på lagerbesøket i 2013 bestemmer forsvarssjefen at han vil gi vekk syv våpen til historielaget.

– Jeg tenkte at disse syv våpnene var et godt bidrag. Dette var historiske våpen som var til overs og sendt til destruksjon. Det var innenfor forsvarssjefens myndighet, sier Sunde til VG.

Han presiserer at han bestemte at våpnene skulle returneres om historielaget opphørte å eksistere.

UTSTILLING: Ringsaker historielag har bygget opp en stor presentasjon av hvordan krigen utspilte seg i det lokale området. Foto: Tore Kristiansen

– Ingen dokumenter

Etter besøket sørger lagersjefen for at våpnene blir plombert, ifølge Sunde. Det vil si at de blir gjennomborret og sveiset slik at de ikke kan skytes med lenger. De blir deretter levert til ham personlig, forteller den tidligere forsvarssjefen. Han tar dem med til historielaget.

VG har stilt Forsvaret flere spørsmål om våpengaven. Men i dag finner ikke Forsvaret noen papirer som kan vise hvordan saken ble behandlet.

– Forsvaret har ingen dokumenter som kan bekrefte eller avkrefte at tidligere forsvarssjef Harald Sunde har godkjent en overføring av våpen til Ringsaker historielag i 2012-2013, skriver talsperson Anne-Hilde Hagen i Forsvaret.

les også

VG avslører: Fant Forsvarets panservernkanon hos illegal våpensamler

Forsvaret svarer ikke

VG har spurt Forsvaret om de vil iverksette undersøkelser eller involvere andre etater i å ettergå Harald Sundes udokumenterte våpengave i 2013.

– Tidligere dokumentasjon, rutiner og regnskapsføring på dette området har ikke alltid vært på det nivået vi opererer med nå, er alt talsperson Frank Sølvsberg i Forsvaret vil svare.

VG har også bedt Forsvaret svare på hva som ville vært riktig saksgang for våpengaven, om den er innenfor forsvarssjefens myndighet, samt hva de nå vil gjøre med den.

– Vi viser til tidligere svar, og har intet ytterligere å legge til, svarer Sølvsberg.

les også

Politiet leverte våpen til destruksjon hos Forsvaret – fant dem igjen hos kriminelle

– Stolte på systemet

Sunde selv forteller at han gikk ut fra at all dokumentasjon var i orden.

– Jeg kan ikke ettergå arkivgang på alle de beslutninger en forsvarssjef tar. Da får man stole på systemet, sier han og forteller at han så at lagersjefen hadde lagt ved attester på at plomberingen var gjennomført.

VG har også vært i kontakt med den nå avgåtte lagersjefen. Han bekrefter at han husker besøket til Harald Sunde, at de drakk kaffe og at Sunde ble vist rundt.

– Jeg plomberte våpnene, det er sikkert riktig, er likevel alt den pensjonerte lagersjefen vil si at han husker om de syv våpnene.

Les også: De 1600 forsvarspistolene

SIKTET: Denne pensjonerte lagersjefen viste forsvarssjef Harald Sunde rundt i 2013 da Sunde valgte å gi vekk syv våpen, som det i dag ikke finnes dokumentasjon. Lagersjefen ble siktet underslag fra Forsvaret i 2016, men nekter straffskyld. Foto: Tore Kristiansen

Vil ha flere våpen

I 2015 har Harald Sunde gått av som forsvarssjef og flyttet til Moelv. Han har engasjert seg i Ringsaker historielag som foredragsholder og bistår dem i å bygge opp det krigshistoriske formidlingssenteret.

Etter å ha fått de syv våpnene i 2013 av Sunde, søker historielaget i 2015 om ytterligere 27 plomberte våpen fra Forsvaret til sin krigsutstilling.

– Jeg var rådgiver og fortalte hvilke våpen som kunne være relevant i en sånn utstilling, sier Sunde om sin rolle i den nye prosessen.

Sunde opplyser at han høsten 2015 møtte departementsråd Erik Lund-Isaksen i Forsvarsdepartementet for å snakke om våpensøknaden.

HÅNDVÅPEN: En tysk Luger som Forsvaret har gitt bort i plombert stand til utstillingen i Moelv. Foto: Tore Kristiansen

Finner «destruerte» våpen

VG har fått innsyn i en rekke dokumenter fra saksbehandlingen av våpensøknaden fra 2015.

Forsvarsstaben beklager først at de ikke kan bidra da de får søknaden.

«Slike våpen finnes ikke lenger i Forsvarets beholdning», står det i avslaget.

To uker senere får historielaget en ny e-post fra Forsvarsstaben. Forsvaret har likevel funnet våpen de kan få:

«Forsvarsstaben avslo søknaden, men det var før vi hadde kjennskap til våpnene som ligger klare til destruksjon på [våpenlageret]. Våpnene finnes ikke i regnskapet til Forsvarets logistikkorganisasjon, og Forsvarsmuseet antok at våpnene allerede var destruert», skriver Erik Haraldseid i Forsvarsstaben.

VG har spurt Forsvaret hvordan de ble klar over at våpnene som Ringsaker historielag ønsket seg likevel ikke var destruerte:

– Det var en tidligere ansatt i Forsvaret med tilknytning til Ringsaker historielag som formidlet informasjon om at de aktuelle våpnene fortsatt eksisterte, og at de lå klare til destruksjon, skriver talsperson Thomas Gjesdal i Forsvaret.

FALNE: Harald Sunde foran en vekkplakat med navnene på de som ble drept av tyskerne under felttoget i 1940. Foto: Tore Kristiansen

«Sett dem til side»

Hvordan kunne Forsvaret ha våpen som ikke var registrert noe sted? Og som de trodde var destruert?

Den tidligere forsvarssjefen forteller mer om sitt besøk på våpenlageret i 2013:

– Jeg så at det var flere våpen der, sier Sunde.

– Det kan godt hende jeg sa at: «Når dette nå skal til destruksjon, vær oppmerksom på at om det er relevante våpen og sett dem til side slik at historielaget kan få dette», utdyper den tidligere forsvarssjefen.

Han avviser at han i 2015 hadde kjennskap til konkrete, utvalgte våpen som var tilgjengelige for historielaget å søke om.

les også

Ekstremt farlige våpen på avveie

«Prinsipielt grunnlag»

Etter at våpnene var gjenfunnet i 2015, er Forsvarsdepartementet likevel skeptiske til å godkjenne søknaden på 27 plomberte våpen til historielaget.

De viser til at Forsvarsstaben tidligere har sagt at de «på prinsipielt grunnlag ikke ønsker salg/overføring av våpen til personer/organisasjoner utenfor forsvarssektoren».

VG har spurt både Forsvaret og Forsvarsdepartementet om de har gjort mange unntak fra disse prinsippene.

Forsvaret kan ikke vise til noen sammenlignbare eksempler hvor plomberte skytevåpen er gitt vekk til private aktører. Forsvarsdepartementet har heller ingen lignende eksempler.

les også

Politiet: PST-sjefens våpen ble lagt i safe

Vurderer habilitet

Før søknaden likevel godkjennes av Forsvarsdepartementet, spør saksbehandler Geir Petter Novik om habilitet og likebehandling er vurdert. Forsvarsstaben svarer at det er ivaretatt.

I brevets siste avsnitt bemerker Forsvarsstaben at de «har erfart at en tidligere ansatt i Forsvaret, som er tilknyttet historielaget, har vært meget aktiv i sakens anledning».

– Vurderingen var at det var bedre å gi materiellet til et godt formål som formidlet den norske krigshistorien fra 2. verdenskrig, enn å destruere det, skriver talsperson Frank Sølvsberg i Forsvaret til VG.

les også

Politiet har brukt tre år på å etterforske våpenlagersjef

Totalt 30 våpen blir til slutt godkjent av Forsvarsdepartmentet. Det skjer på bakgrunn av «informasjon fra Forsvaret og de vurderinger Forsvaret har gjennomført», skriver departementet til VG.

Sølvsberg i Forsvaret viser til at de plomberte våpnene skal tilbake til dem om Ringsaker historielag opphører. Han vil ikke svare hvordan Forsvaret vil sikre dette for de syv udokumenterte våpnene som ble gitt vekk av Sunde i 2013.

– Samtlige våpen fra 2013 og 2015 blir regnskapsført i historielaget med Forsvarets plomberingattester for hvert enkelt våpen. Dette gjelder også klausulen om tilbakelevering til Forsvaret dersom Formidlingssenteret skulle opphøre, opplyser Sunde selv.

FOREDRAGSHOLDER: Harald Sunde holder i dag jevnlig foredrag for besøkende og skoleklasser som vil besøke det krigshistoriske formidlingssenteret til Ringsaker historielag. Foto: Tore Kristiansen

Sunde: Ikke problematisk

I dag mottar historielaget besøkende og skoleklasser fra regionen for å lære dem om om det tyske felttoget gjennom Hamar og Elverum våren 1940 og frihetskampen under okkupasjonen. Ifølge Sunde har de mottatt over 12.000 personer på senteret.

Forsvarsstaben mener at formidlingssenteret er et «spesielt positivt bidrag for å formidle krigshistorien til nye generasjoner. Som bakgrunn for FDs beslutning ligger senterets særlige tilrettelegging for formidling av krigshistorien til ungdomsgrupper og skoleklasser.»

– Så lenge denne søknaden ble godkjent av Forsvarsdepartementet – altså instansen over meg fra den gang jeg var forsvarssjef – så ser jeg ikke dette som problematisk, sier Sunde.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder