SKOLESTART FOR 1. TIL 4. TRINN: Kunnskapsminister Guri Melby (V) hadde med paraply da hun deltok på gjenåpningen av Ellingsrudåsen skole og 1. til 4. trinn forrige mandag. I bakgrunnen deltar også statsminister Erna Solberg (H) med betydelig iver. Foto: Håkon Mosvold Larsen, NTB Scanpix

Arbeiderpartiet krever at 7. og 10. klasse starter på mandag

– Elevene som skal avslutte barneskolen og ungdomsskolen bør være de neste som starter opp igjen på skolen. Og det må skje på mandag.

 • Frank Ertesvåg

Artikkelen er over 95 dager gammel, myndighetenes råd angående coronasmitten kan derfor være utdaterte. Du kan alltid holde deg oppdatert i vår spesial, eller gjennom FHIs nettsider.

Det krever skoletalsperson Torstein Tvedt Solberg (Ap) på vegne av det største partiet på Stortinget. Han har kritisert regjeringens gjenåpnings-strategi tidligere. Nå gjør han det igjen.

Solberg kan ikke forstå at regjeringen nok en gang legger opp til et tidsvindu på én til tre virkedager fra beslutning tas om hvilke klassetrinn som skal tilbake – til skolestart.

– Det er avgangs- og overgangselevene som nå må prioriteres. De trenger den tiden som er igjen av skoleåret til å fullføre barneskolen og ungdomsskolen. I tillegg er det viktig at avgangselevene i videregående kommer langt frem i køen, selv om jeg ser litt større utfordringer for disse med logistikk og forberedelser til skolestart, sier Torstein Tvedt Solberg til VG.

les også

Melby sendte brev til rektorene – varsler kort frist før flere elever skal tilbake på skolen

PESER REGJERINGEN: Torstein Tvedt Solberg (Ap) er opposisjonspolitiker på Stortinget, og kritiserer regjeringens gjenåpningsstrategi for skolene. Foto: David Engmo, VG

– Har du ikke tillit til at regjeringen og Kunnskapsdepartementet ordner denne gjenåpningen på fornuftig vis?

– Nei, jeg har en økende bekymring for at regjeringen bruker unødvendig lang tid på dette. Først ble det kommunisert at det denne uken skulle bekjentgjøres hvordan skolene skulle gjenåpnes. Nå er det sagt «mot slutten av uken». Det helsefaglige rådet er tydelig på at gjenåpning er riktig. Denne prosessen burde ha vært planlagt bedre og kommunisert på en måte som gjorde elever, foresatte og ansatte i stand til å forberede seg bedre og tidligere, kritiserer Solberg.

les også

Opposisjonen kritiserer regjeringen for hemmelighold av coronarapporter: – Nok er nok

Han forstår at mange reagerer på de korte fristene mellom kunngjøring av beslutning og gjenåpning av skoler og barnehager.

– Det er ingen gode grunner til å vente med å fortelle om beslutningene helt til det siste. Jeg synes det er litt arrogant overfor dem som nå etter beste evne forsøker å forberede seg til gjenåpning og en ny oppstart på skolen, sier Ap-politikeren.

Han ser ikke noe argument for at regjeringen venter med kunngjøring av hvilke elever som skal starte på skolen når – hvis de allerede vet dette.

les også

Jurister kritiske til regjeringens hemmelighold

KASTET UT I KRISEN: Guri Melby (V) fikk en ilddåp som skolestatsråd. Hun startet i jobben 13. mars, den første dagen regjeringen hadde stengt skolene på grunn av coronakrisen. Foto: Håkon Mosvold Larsen, NTB Scanpix

– Kunnskapsministeren viser til at smittevern-veilederne var klare 20.april, og at skolene har kunnet forberede seg på tiltak siden da?

– Husk, det er en enorm jobb som må gjøres når skolene skal omstille seg fra å drive hjemmeskole til å organisere seg på nytt til å ta imot elever med tiltak for smittevern. Bemanning, undervisning og elevgrupper skal organiseres. Mange som hev seg rundt til hjemmeundervisning må nå inn i enda en ny situasjon, minner Solberg om.

les også

Eksperter om coronakrisen: 11 ting som aldri blir som før

Pluss content

Han minner også om at mange skoler får enorme plassutfordringer når de nå skal dele opp elevene i flere grupper.

Men hans hovedbudskap er et savn av en helhetlig plan for skolegjenåpning som burde blitt kommunisert for alle og som inkluderte relevant informasjon for alle berørte i god tid før skoler og barnehager åpnet igjen.

EKS.REKTOR: Mona Fagerås er SVs skolepolitiske talsperson på Stortinget. Hun har bakgrunn både som lærer og rektor i skolen. Foto: Vidar Ruud, NTB Scanpix

SV: På tide at alle starter

SVs medlem i Stortingets utdanningskomité, Mona Fagerås, deler komitékollega Solbergs kritikk rettet mot regjeringens gjenåpnings-strategi. Hun mener den har vært stykkevis og delt – og med altfor korte tidsvinduer mellom informasjon og iverksetting.

Men SV mener at alle de rundt en halv million elevene som fortsatt ikke går på skolen, bør starte opp igjen samtidig.

– Nå må regjeringen få opp dampen. Nå er det på tide at alle elever, foreldre og ansatte får beskjed om når skolen starter igjen, sier Fagerås til VG.

Hun har forståelse for at  skoleledere, lærere og andre ansatte trenger to uker på seg for å rigge skolene til restart.

– Det aller viktigste er at alle elever kommer så snart som mulig tilbake til skolen. Det kan ikke stå på pengene, og regjeringen må sørge for at skolene og kommunene har nok ressurser til å følge smitterådene.

les også

Derfor trosser regjeringen ekspertutvalg om skoleåpning

– Er det forsvarlig smittevern-messig å sende resten av elevene på skolen samtidig?

– Ut fra rådene fra helsemyndighetene om at det er forsvarlig å la alle barn og unge gå på skolen, så er det tilrådelig, ja, svarer Fagerås.

Hun er spesielt opptatt av at de sårbare elevene som ikke har hatt godt av hjemmeskoleperioden - kommer seg på skolen igjen.

– Jeg er spesielt bekymret for disse barna og ungdommene. Nå trenger disse og alle andre at hele skolen starter opp igjen - og tilføres de ressursene som skal til fra regjering og storting, sier Fagerås, som selv har bakgrunn fra mange år som både lærer og rektor i skolen.

les også

– Jeg skjønte at Anders ikke var i live lenger

Pluss content

Melby: Helhetlig plan

Kunnskapsminister Guri Melby (V) vil etter alt å dømme legge frem regjeringens plan med datoer for en gradvis gjenåpning av skolen førstkommende torsdag, eventuelt fredag. Hun begrunner regjeringens gjenåpningsstrategi med at hensynet til helse er førsteprioritet.

– Regjeringen vil ta stilling til plan for gjenåpning av skoler mot slutten av denne uken. Planen legges fram samtidig med regjeringens helhetlige plan for gjenåpning av samfunnet, skriver Melby i en epost til VG.

– Hvorfor så kort varsel mellom beskjed om dato(er) for gjenåpning og selve gjenåpningen?

– Noen vil sikkert mene at vi gjennomførte åpningen for raskt, andre at det har tatt for lang tid. Her er det som sagt ulike behov og synspunkter fra ulike aktører avhengig av hvem man spør. For regjeringen har imidlertid helse vært det viktigste prinsippet å ta hensyn til helt siden vi stengte 12. mars, og etter påske i forbindelse med den gradvise åpningen av skoler og barnehager. Smittevernveilederne har vært klare siden 20. april. Regjeringen har hele tiden vært tydelig på at skolene må planlegge for videre gjenåpning, og at de ikke kunne forvente å få like god tid til å gjennomføre alle stegene videre, svarer Melby.

les også

Ni av ti kom på skolen: Lavest fremmøte blant minoriteter

Hun fastholder at regjeringens klare mål er at alle elever skal få komme tilbake til skolen «før sommeren». Men skriver likevel:

– De gjeldende smittevernveilederne legger imidlertid godt til rette for at skolene allerede nå kan begynne å forberede seg på en videre gjenåpning. Tidligst mulige skolestart er mandag 11. mai.

– Ligger det an til at det er avgangstrinnene i 10. trinn og vg3 samt 7. trinn som skal tilbake først?

– Hvordan videre gjenåpning av skoler skal skje må jeg få komme tilbake til, skriver Melby.

Hun forteller at både skole- og helsemyndighetene jobber med å justere veilederne for skolenes smitteverntiltak opp mot den resterende gjenåpningen av skolene.

les også

Tøyen-rektor om utvidet skoleåpning: Har ikke romkapasitet til flere elever

– Udir (Utdanningsdirektoratet)og FHI (Folkehelseinstituttet) jobber med en revisjon av veilederne for blant annet å utdype eksisterende innhold og enkelte tilleggsråd der vi nå har sett et behov for det, skriver kunnskaps- og integreringsministeren.

Til kravet om økte ressurser til skolene, meddeler Melby:

– Stortinget har bevilget 5 milliarder kroner til å dekke kommunenes merutgifter i forbindelse med coronakrisen. Kommunene står fritt til å dekke ekstraordinære kostnader som følge av åpningen av skolene.  Så vil vi se på behovet for kompensasjon over hele perioden vi har hatt dette coronautbruddet. Vi vet ikke hvor lenge dette vil vare og vil ta en ny vurdering om situasjonen blir langvarig, skriver kunnskapsministeren.

les også

Fem barn under ti år har fått påvist coronasmitte i Bergen

Både Skolelederforbundet og Norsk lektorlag støtter forøvrig kravene om at det er avgangselevene som bør prioriteres i neste etappe av gjenåpningen.

– Vi har sagt at avgangselevene bør prioriteres for å gi mest mulig av det vurderingsgrunnlaget som trengs før de skal avslutte videregående, dessverre uten eksamen, sier Rita Helgesen i Lektorlaget.

– Regjeringen bør prioritere avgangsklassene i tiende i ungdomsskolen og vg3-elever som ennå ikke er begynt igjen. I tillegg bør elsver i vg1 som har avgangsfag der - prioriteres, sier leder Stig Johannessen i Skolelederforbundet til VG.

les også

Usikkert hvem som står først i skolekøen – om et par uker

les også

Skoleåpning over hele landet: Flere foreldre bekymret for smittefaren

les også

To av fem foreldre uten kontakt med skolen i hjemmeskole-perioden

.

Mer om

 1. Coronaviruset
 2. Skole og utdanning
 3. Torstein Tvedt Solberg
 4. Guri Melby
 5. Arbeiderpartiet (Ap)
 6. Solberg-regjeringen

Flere artikler

 1. Melby sendte brev til rektorene – varsler kort frist før flere elever skal tilbake på skolen

 2. Melby grillet om ulik skole-gjenåpning: - Vi skal dekke ekstrautgiftene

 3. Kilder til VG: Vil ha skoleåpning fra kommende mandag og utover i uka

 4. Slik blir den nye skolehverdagen for de minste

 5. Slik blir den nye skolehverdagen

Fra andre aviser

 1. Slik blir den nye skolehverdagen

  Fædrelandsvennen
 2. Hvem starter når? Her tre mulige scena­rioer for gjenåp­ning av skolene

  Fædrelandsvennen
 3. Hvem starter når? Her tre mulige scenarioer for gjenåpning av skolene.

  Aftenposten
 4. Kunnskapsminister Guri Melby håper elevene i alle klassetrinn kan møte på skolen før sommeren. Det kan by på utfordringer.

  Aftenposten
 5. Melby varsler skoleplan neste uke

  Bergens Tidende
 6. Ikke plass til elevene. For få lærere. Mangler håndvasker.

  Bergens Tidende

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder