LOV Å LE PÅ HYTTA: Nå er det ikke bare nettkunder som falt ut av strømstøtteordningen i høst som får etterbetalt. Men dette gjelder kun de som har fast bosted på hytta og ikke har annen bolig. Illustrasjonsfoto.

Nå får flere som bor fast på hytta etterbetalt strømstøtte

Da regjeringen i januar sa den ville gi strømstøtte til folk som bor fast på hytta såfremt de ikke har annen bolig, glapp etterbetalingen for de fleste. Nå har regjeringen snudd.

Publisert:

Det skjer etter høringsrunden. Dermed blir det en del ekstra uventede kroner for hyttefolk med fritidsboligen som fast adresse. Støtten får ikke bare tilbakevirkende kraft for nettkunder som falt ut av ordningen i høst, men for alle som bodde fast i fritidsboligen per den 18. januar i år.

– Vi har lyttet

– Vi ønsker gjøre dette mest mulig rettferdig. Noen følte at de falt litt ut av systemet, og det var ikke hensikten. Vi ønsket flest mulig inn i ordningen av de som bor permanent på hytta. Derfor har vi satt 18. januar som skjæringsdato, sier Olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) til VG.

– Vi har lyttet til folk og mange har vært engasjert, legger han til og viser til ordfører Cathrine Kjenner Forsland i Nesodden kommune utenfor Oslo hvor anslagsvis 200–300 husholdninger har fritidsboligen som eneste bosted.

– Vi har sett på muligheten til å gjøre ordningen enda mer rettferdig, og det gjør vi nå, sier Aasland.

Hans departement har kommet til at virkningstidspunktet settes slik at forbruk fra og med september 2022 gir etterbetaling av støtte fra dette tidspunktet. Strømstøtte utbetales på første mulig faktura.

– Fakturaen for januarforbruket er under utstedelse, og for de aller fleste vil stønaden komme på faktura for februarforbruket som utstedes i mars, heter det i en pressemelding fra Olje-og energidepartementet (OED).

Aasland har ikke tall på hvor mange flere som nå blir omfattet av ordningen, men det er uansett ikke så mange at regjeringen trenger å sette av ekstra penger.

Ifølge regjeringens opprinnelige forslag ville du ikke ha fått strømstøtte hvis du flyttet på hytta i løpet av 2022. I høringsforslaget var nemlig skjæringsdatoen satt til 16. desember 2021.

BOR PÅ HYTTA: Ola Jetlund bor fast på hytta på Nesodden.

– Overrasket og glad

Ola Jetlund, som bor fast på hytta på Nesodden sammen med samboeren Solrun Oldervik Strand og sønnen Thor Ludvik, var en av mange som ikke fikk etterbetalt med regjeringens opprinnelige forslag.

– Jeg er overrasket og glad over at vi i gruppen «Husholdninger som ikke får strømstøtte» er blitt hørt i denne saken. VG har vært til god hjelp sammen med varaordfører Eivind Hoff-Elimari på Nesodden, Rødts Sofie Marhaug og resten av energi og miljøkomiteen. Og ikke minst, alle medlemmene våre som sendte gode svar på høringen.

– Jeg er takknemlig for at regjeringen og Aasland innrømmer at vi, som alle andre, har rett på strømstøtte. Skåret i gleden er at de begrenser tilbakebetaling til september 2022 og ikke helt tilbake til innføringen av ordningen. For mange vil nok det virke smålig av regjeringen.

FORNØYDE: Nesodden ordfører Cathrine Kjenner Forsland i Nesodden kommune med partifelle og Olje- og energiminister Terje Aasland.

Men det er ikke fritt frem for å flytte på hytta selv om du ikke har annen bolig. I pressemeldingen fra OED heter det nemlig at husholdninger bostedsregistrert i fritidsbolig etter 18. januar 2023 kan motta støtte dersom det fremlegges bruksendringstillatelse fra kommunen.

– Vi har ikke gitt opp plan- og bygningsloven. Vi ønsker ikke folk som har bolig i dag melder flytting til hytta for å få strømstøtte der. Vi må ha et skjæringspunkt for å sikre at ordingen ikke utnyttes, sier Aasland.

Det skapte brudulje da det offentlige ved Reguleringsmyndigheten for energi (RME) i oktober sa at folk som bor fast på hytta måtte søke kommunen om bruksendring etter plan- og bygningsloven hvis de ville ha strømstøtte. Det er RME som administrer strømsøtteordningen overfor nettselskapene.

– En lettelse

– Dette er veldig gledelig og en lettelse for folk i en tid hvor alt blir dyrere. Nå får vi akkurat det vi ba om i høringsuttalelsen, sier Ap-ordfører Cathrine Kjenner Forsland i Nesodden kommune utenfor Oslo.

– Alle omfattes av lovendendringen, og med tilbakevirkende kraft vil det gjelde alle som bor i fritidsboliger per 18. januar, legger hun til.

På Nesodden er det mange hytter og ordføreren anslår at rundt 200–300 fritidsboliger i hennes kommune brukes som permanent bolig og hvor boligeier ikke har annen bolig enn hytta.

Ifølge Forsland er det også mange hytteboere på Nesodden som har fått strømstøtte hele tiden uten at hun helt vet hvorfor noen har fått og andre ikke.

– Det må være likhet for loven, sier ordføren.

Les også: - En sier med bismak

– Intensjonen med loven er en strømstøtte per husholdning og at man holder holder plan- og bygningsloven utenfor. Du må ha folkeregistert adresse og det kan du få ved bostedsbevis, legger Forsland til.

– Bør det komme flere endringer i strømstøtten?

– Vi bør få på plass en mer varig ordning og det tenker jeg regjeringen jobber med, avslutter ordfører Cathrine Kjenner Forsland.

Publisert:

Rabattkoder

Et kommersielt samarbeid med Kickback.no