FORLATER SKIPET: Nylig ble det kjent at også UKIPs eneste MP, Douglas Carswell trekke seg fra sin stilling i partiet. – Carswells resignasjon har skapt stor debatt innad i UKIP, skriver Kristine Solli. Foto: Atle Jørstad VG

UKIP vakler videre

Etter at flere av de mest profilerte politikerne i UKIP har valgt å trekke seg, er det blitt satt spørsmålstegn både ved partiets relevans og hvorvidt de kommer til å kunne samarbeide videre.

  • VG Debatt
ARTIKKELEN ER OVER TO ÅR GAMMEL

KRISTINE SOLLI, PhD-kandidat ved Cardiff University

De siste to årene har det britiske uavhengighetspartiet UKIP vært preget av indre konflikter, og det har vært stor uenighet om hvilken retning partiet skal ta. I tillegg har det vært uenighet om virkemidlene som er blitt brukt for å oppnå oppmerksomhet i pressen, hvor flere som satt i partiets ledelse har argumentert at enkelte i partiet har vært for radikale når de har omtalt innvandring som et problem for blant annet mangel på velferdsgoder, økt kriminalitet og utfordringer på boligmarkedet.

Det har hovedsakelig vært to klikker i partiet, hvor den ene består av de som har stilt seg bak partiets tidligere leder, Nigel Farage. Den andre består av de som har støttet partiets eneste parlamentariker (MP), Douglas Carswell.

Les også: Sir Nigels sorti

Da folkeavstemningen var over, trakk partiets daværende leder Nigel Farage seg umiddelbart da resultatet ble kjent. Han mente da at hans jobb i partiet var gjort, men er i ettertid blitt kritisert av andre partimedlemmer for å ha forlatt alt ansvaret folkeavstemningen medførte. Først ble det satt spørsmålstegn ved partiets relevans etter resultatet av folkeavstemningen ble kjent, noe som skapte indre konflikter om hvilken retning partiet skulle ta og hvordan deres partiprogram skulle se ut etter folkeavstemningen. Deretter måtte de finne en ny partileder, noe som skulle vise seg å bli en stor utfordring.

Partiets eneste MP, Douglas Carswell, ble derimot værende, men nå kom nyheten om at også han velger å trekke seg fra sin stilling i partiet. Ikke bare trekker han seg som partiets MP, men han har også valgt å fortsette som selvstendig MP. Carswells resignasjon har skapt stor debatt innad i UKIP, og flere i partiets ledelse har anklaget politikeren for å ha utnyttet partiet for egen gevinst. Det er neppe tilfeldig at hans resignasjon kom denne helgen, siden boken hans skal lanseres allerede på mandag.

Les også: Partimedlem nekter for å ha slått ned kollega

Dette kan få store følger for partiet, som har møtt viktige utfordringer etter folkeavstemningen ble avholdt. Det viktigste blir sannsynligvis de økonomiske konsekvensene dette vil få, da det er blitt anslått at partiet kommer til å miste £200,000 som en konsekvens av at de mister sin eneste MP. I tillegg til dette har også partiets hovedinvestor, Arron Banks, annonsert at han ønsker å sette opp et nytt parti og kutte sine investeringer i UKIP. Partiet har slitt økonomisk de siste årene, og det kommer til å få store konsekvenser at hovedinvestoren nå annonserer at han ønsker å kutte investeringene i partiet. Dersom det blir stiftet et nytt parti som har samme målgruppe, blir økonomi en avgjørende faktor for partiets eksistens. For å fortsette som et politisk parti er de nødt til å hele tiden promotere partiet, og finansiere representanter som stiller til valg. Uten økonomiske ressurser vil ikke dette være mulig, og de kommer ikke til å klare å ta opp kampen mot et nytt parti som ønsker å nå ut til samme målgruppe som UKIP.

Budskapet dette sender til partiets medlemmer er en annen viktig konsekvens. Etter at flere av de mest profilerte politikerne i partiet har valgt å trekke seg, er det blitt satt spørsmålstegn både ved partiets relevans og hvorvidt de kommer til å klare og samarbeide videre. Douglas Carswell har vært en av de mest profilerte politikerne i partiet, og at han trekker seg bare bekrefter overfor medlemmene at partiet har større administrative problemer enn først antatt. Det er ingen overraskelse at han trekker seg fra sin stilling etter alle konfliktene som har pågått de siste årene, men det sender allikevel et signal til medlemmene om at partiet ikke takler utfordringene de nå står overfor.

I tillegg til dette har partiet en utfordring når det gjelder forholdet til velgerne. UKIP har som sagt mistet flere av sine profilerte politikere, deriblant Nigel Farage, som har valgt å trekke seg tilbake og la noen andre overta lederskapet. Når i tillegg den andre mest profilerte politikeren, Douglas Carswell, trekker seg fra partiet blir det vanskeligere for medlemmene å identifisere seg med de som leder partiet. Da det skulle velges ny leder av partiet i fjor, ble det kjent at en stor del av medlemmene som skulle stemme frem den nye lederen ikke kjente til kandidatene som sto på listen.

Les også: Partiet som gjør Storbritannia eklere

UKIP kommer sannsynligvis til å forbli relevant i flere år til, da de representerer en gruppe velgere som ikke føler at de kan identifisere seg med de andre partiene. De representerer en gruppe velgere som føler seg glemt av de etablerte partiene, og som ønsker forandring i samfunnet. Det vil sannsynligvis være plass for et parti som UKIP, men det blir nå viktig for partiet å ordne opp i de administrative problemene de har møtt de siste årene. De kommer til å få en stor utfordring når det gjelder partiets økonomi, men også en viktig utfordring med å bygge opp partiet rundt nye ansikter slik at medlemmene kan identifisere seg med de som leder partiet.

I tillegg må de være frempå når forhandlingene med medlemslandene starter, og vise at de fortsatt er tilstede for å kjempe for at det britiske folket får den avtalen som de stemte for.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder