SLAKTES: Hele stammen på Nordfjella må tas ut som følge av skrantesyken. Bildet er tatt under villreinjakt i Forollhogna, og har ingen videre sammenheng med skrantesyke-problematikken. Foto: Øyvind Nordahl Næss VG

Vurderer helikopter-jakt på villrein

Når 10 prosent av den norske villreinbestanden skal tas ut, kan det bli aktuelt å bruke helikopter.

Landbruksminister Jon Georg Dale (Frp) ga mandag sin tilslutning til Mattilsynets anbefaling om å ta ut hele villreinstammen i Nordfjella for å hindre spredning av skrantesyke.

Stammen, som teller omtrent 2200 villrein, utgjør 10 prosent av den norske villreinbestanden. Planen er å fjerne hele stammen og legge området brakk i fem år, for så å sette inn en ny og frisk stamme.

Landbruksministeren ba også om at Mattilsynet i samarbeid med Miljødirektoratet og andre relevante instanser utarbeider en konkret plan innen 15. juni, som blant annet beskriver den praktiske gjennomføringen av uttaket.

Bakgrunn: Villreinstammen i Nordfjella skal slaktes

– Vil bli merkelig

Totalt fem hjortedyr har fått påvist skrantesyken, eller Chronic Wasting Desease (CWD), ifølge Veterinærinstituttet. Tre av disse var villrein i Nordfjella, som første positive tilfelle utenfor Nord-Amerika og Sør-Korea.

CWD-koordinator Lars Nesse for de seks kommunene som utgjør sone 1 i Nordfjella, sier til VG at det er mye de ansvarlige nå må tenke på før planen skal settes ut i livet.

– Og når vi blir ferdig så får vi bare bite i oss at det blir noen år uten å kunne reise på reinjakt den 19. august. Vi får håpe den tiden blir så kort som mulig. Det å gå i fjellet og ikke kunne se sportegn etter reinsdyr vil bli en merkelig følelse, sier Nesse.

Les også: Ba Mattilsynet forberede seg i mars

Kjøttet brukbart som mat

Rent praktisk står man overfor tre metoder når stammen skal tas ut: Ordinær jakt, slakting som med tamrein og til slutt at Statens naturoppsyn gjennomfører egen jakt.

– Jakta blir tradisjonell, men med lenger jakttid og større kvote. Så er det skissert et forslag om å sette opp innhengninger og jage dem inn der. Men dette er dyr som aldri er blitt håndtert av mennesker, snøskutere eller helikoptere. Og de liker ingen av delene, sier Nesse.

– Så helikopter blir en del av jakta?

– Vi må nok bruke de hjelpemidler som er, men det skal skje på en dyreetisk forsvarlig måte. Og så må vi huske at kjøttet i utgangspunktet skal brukes til mat. Vi snakker om 25, kanskje 30 dyr som er syke, av totalt over 2000.

Les også: Kuttet hodene av reinsdyrene på Hardangervidda – var ikke syke

– Blir ikke «Ville Vesten»

Direktør Karen Johanne Baalsrud for planter og dyr i Mattilsynet var den som signerte Mattilsynets anbefalingsbrev til Dale i april. Til VG bekrefter hun at det kan bli aktuelt å jakte villrein fra lufta.

– Helikopter er noe av det Statens naturoppsyn bruker, ja. Men det vil ikke være noe «Ville Vesten», de skal ikke ut dit og skyte med maskingevær.

– Statens naturoppsyn har alltid som forutsetning at det de gjør er etisk, sikkerhetsmessig og dyrevernmessig forsvarlig. Det er slik de er vant til å tenke, sier Baalsrud.

Fikk du med deg? 323 reinsdyr drept av lyn på Hardangervidda

– Dyrevernmessig spørsmål

Hun er klar på at bekjempingen av skrantesyken er noe helt nytt for norske myndigheter.

– Dette er noe vi aldri har gjort før, og vi skal være beskjedne på å si at vi er sikre på hvordan det gjøres. Når det gjelder behovet for å begrense smitte og kanskje bekjempe en dødelig og uhelbredelig sykdom, henter vi erfaringer fra arbeidet med sykdom hos husdyr, sier hun.

Smittebegrensningen er allerede iverksatt, med patruljering langs riksvei 52, som er grensen til sone 1, for å forhindre kontakt med andre hjortedyr, opplyser Baalsrud.

– Så er det en usikkerhet i om det er mulig å bruke metoder for slakting for tamme reinsdyr på deler av denne villreinstammen. Men vi vil prøve å finne ut om det går an. Det vil i praksis være innhengninger som man driver dyra inn i, for de er jo vant til å gå i flokk, og så kan man slakte dem der inne, som man gjør med vanlig tamrein.

– Det er et dyrevernsmessig spørsmål. Hvis det lar seg gjøre, som vi selvsagt håper, så vil det være én metode. Det er helt umulig å si hvor mange dyr vi får tatt på denne måten, det er avhengig av vind og vær.

Den andre metoden, sier Mattilsynet-direktøren, er ordinær jakt. Det er fastsatt en utvidet jakttid, med tidligere start og lengre varighet, og med større kvoter.

– Og når ordinær jakt tar slutt, ser vi for oss at Statens naturoppsyn går i gang med ytterligere jakt. De er jo vant til slikt arbeid av forskjellige grunner, for eksempel merking av dyr, sier hun.

Les også: Minst 19 rein påkjørt og drept i Finnmark

– Kan bli alvorlig for Europas hjortedyr

Baalsrud ønsker å understreke at kampen mot skrantesyken vil være en felles innsats.

– Samarbeidet med de lokale kreftene, organisasjonene og rettighetshaverne er en veldig viktig del av dette. Vi er imponert over viljen til å delta. Det er ingen som synes dette er noe moro eller en trivelig situasjon. Skal vi lykkes er vi avhengig av forståelse og samarbeid i alt vi gjør.

– Dette er et stort ansvar for Norge, som har Europas siste villreinstamme. Hvis rein og andre hjortedyr skulle få denne sykdommen utbredt, så vil det være veldig alvorlig for Europas hjortedyr på lang sikt. Det er en utfordrende situasjon. Vi må gjøre noe, men vi skulle ønske vi visste mer, sier Baalsrud, som legger til at Mattilsynet er glade for politikernes besluttsomhet.

– Vi er imponert over statsrådens vilje og evne til å sette seg inn i saken, sier hun.

Her kan du lese mer om

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder