IKKE OVERRASKET: Forsvarssjef Haakon Bruun-Hansen mener Forsvaret har vært åpne rundt egne svakheter og at det er mye av grunnen til nordmenns lave tillit til deres evne til å forsvare landet. I bakgrunnen brigader Aril Brandvik.
IKKE OVERRASKET: Forsvarssjef Haakon Bruun-Hansen mener Forsvaret har vært åpne rundt egne svakheter og at det er mye av grunnen til nordmenns lave tillit til deres evne til å forsvare landet. I bakgrunnen brigader Aril Brandvik. Foto: Terje Bendiksby NTB scanpix

Nordmenn flest tror ikke Forsvaret er i stand til å forsvare Norge

INNENRIKS

Mindre enn hver tredje nordmann mener Forsvaret er i stand til å sikre norsk suverenitet og forsvare landet.

Publisert: Oppdatert: 28.06.17 11:05

Det fremgår av Forsvarets innbyggerundersøkelse, som ble publisert onsdag morgen.

– Jeg har de siste tre årene vært tydelig på at Forsvaret har hatt svakheter knyttet til både reaksjonsevne og utholdenhet. Dette har gått utover vår viktigste og mest krevende oppgave som er forsvaret av landet, sier forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen til VG.

Dessverre for forsvarssjefen er det liten tillit også hos det norske folk. Faktisk mener fire av ti nordmenn at Forsvaret vil bli svekket de neste tre årene.

Kommentar: Russerne har snudd det norske Forsvaret på hodet

Admiral Bruun-Hanssen er ikke en av dem.

– Min vurdering at vi har fått en langtidsplan som snur trenden og styrker Forsvaret i tiden fremover. Vi tar inn vedlikeholdsetterslepet, øker aktiviteten og i høst får vi de første F-35 kampflyene til Norge. I tillegg har vi fått viktige beslutninger om kjøp av nye ubåter, luftvern og maritime patruljefly, sier han.

Nord-Norge ikke imponert

Til tross for den lave tiltroen til Forsvarets kapasitet til å forsvare landet, fortsetter nordmenns totalinnrykk av Forsvaret å stige. 56 prosent oppgir at de har et «meget» eller «ganske» godt totalinntrykk.

Så du? Vil innføre 16 måneders militærtjeneste

Inntrykket er imidlertid langt dårligere i Finnmark, Troms og Nordland enn i resten av landet.

– Hva kommer det av?

– Det skal jeg være forsiktig med å konkludere på. Forsvaret er tungt til stede i landsdelen og vi har tradisjonelt sett et stort engasjement omkring Forsvaret i nord, sier Bruun-Hanssen.

Vil ha sterkt forsvar

Befolkningens syn på Forsvarets størrelse har forandret seg de siste årene. Hele 64 prosent svarer i år at Forsvaret er for lite til å gjennomføre sine oppgaver.

Saken fortsetter under den ferske videoen av norske styrker på Baltikum.

Siden 2013, da Russland begynte annekteringen av Krim, har dessuten andelen nordmenn som mener det er «meget viktig» med et sterkt Forsvar, steget fra 62 til 75 prosent.

– Vi ser et sikkerhetspolitisk bilde der spenningen mellom et militært sterkere Russland og Vesten har økt i kjølvannet av konfliktene i Ukraina, et økende antall terrorangrep i Europa, særlig knyttet til ISIL og til slutt en økende trussel i det digitale rom. Denne situasjonen understreker viktigheten av å ha et relevant Forsvar, mener forsvarssjefen.

For første gang: Dette frykter nordmenn mer enn terror

For øvrig mener åtte av ti nordmenn av Norges NATO-medlemskap styrker det militære forsvaret av Norge.

Her kan du lese mer om