VIL BLI ENDA BLÅERE: Partileder Siv Jensen lanserte fem punkter for å stramme inn asylinnvandringen til Norge på Frps pressekonferanse fredag som skal "gjøre Norge tryggere".

VIL BLI ENDA BLÅERE: Partileder Siv Jensen lanserte fem punkter for å stramme inn asylinnvandringen til Norge på Frps pressekonferanse fredag som skal "gjøre Norge tryggere". Foto: Håkon Mosvold Larsen NTB scanpix

Eksperter om Frps asylinnstrammingsforslag: – Et helt urealistisk tulleforslag

Frps asylinnstramingsforslag bryter med internasjonal folkerett, ifølge eksperter.

Ingri Gudmundsen Bergo
ARTIKKELEN ER OVER TO ÅR GAMMEL

Fredag lanserte partileder i Frp, Siv Jensen, «fem tiltak for å gjøre Norge tryggere» som Frp vil gjennomføre dersom de blir sittende i regjering etter valget. Ved å opprette asylmottak i utlandet, innføre permanent grensekontroll og økt overvåkning, skal partiet bidra til å stanse asylinnvandring til Norge, mener Frp.

Fem punkter: Slik vil Frp «gjøre Norge tryggere»

Flyktningers rett til å søke asyl er nedfelt i tunge, grunnleggende internasjonale konvensjoner som Flyktningkonvensjonen og FNs Verdenserklæring om menneskerettigheter. Frps forslage bryter med grunnleggende prinsipper i internasjonal rett, ifølge eksperter.

Strider med internasjonal rett

UiO-professor Mads Andenæs, som jobber med internasjonal rett og menneskerettigheter, mener Frp risikerer Norges omdømme internasjonalt dersom de forsøker å gjøre punktene til politikk.

– Dette er helt urealistisk. Dette får de ingen partier med på.Vi er ikke bare et lite land i verden, vi er et lite land som er fullstendig avhengig av internasjonale konvensjoner for vår økonomiske virksomhet, sier Andenæs, og legger til:

–Australia har nettopp måttet betale høye summer for sine folkerettsbrudd.

Australia, som har utplassert sine asylmottak til øyene Nauru og Papa Ny-Guinea, har fått mye kritikk fra det internasjonale samfunnet.

– Kappløp mot bunnen

Ekspert på menneskerettigheter og folkerett, UiO-professor Cecilia Baillet, mener Frps forslag er bekymringsfullt.

– Signalene som kommer fra Norge nå er utrolig strenge. Vi er med på et «race to the bottom» i asylpolitikk, sammen med Danmark.

Baillet mener innstrammingsforslagene strider med både Flyktningkonvensjonen og Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen – og Norges egen Grunnlov.

– Det er helt greit å sette opp mottak i utlandet for de som ikke kommer seg til Norge, men vi er forpliktet til å la asylsøkere som kommer hit legge frem saken sin til behandling.

– Ikke tilpasset dagens situasjon

På pressekonferansen fredag spurte VG Frps partileder Siv Jensen hva partiet vil gjøre med de asylsøkerne som likevel gjør reisen til Norge, og ikke går via asylmottakene i utlandet.

– De vil vi behandle som nå, fortest mulig, sier Jensen.

Jensen svarer videre at hun ikke mener Norge skal trekke seg ut av konvensjoner vi er forpliktet til å følge, men at «vi må tilpasse kartet terrenget». Slik som de står seg i dag, er ikke de internasjonale konvensjonene egnet til å håndtere dagens situasjon, mener Jensen.

– Vi er under press fordi vi ser et helt annet nivå av migrasjon i verden enn for 30, 40 og 50 år siden, sier partilederen.

Laveste antall asylsøkere på 20 år

Men det er ikke riktig at Norge flommes over av asylsøkere – i fjor så vi det laveste antall asylsøkere på nesten 20 år.

Andenæs mener Norge heller bør konsentrere seg om å integrere godt, ikke om å begrense antall innvandrere.

– Dette viser hvor fortvilet det er for Frp at så få flyktninger kommer til Norge. De må jo håpe på at noe skal skje før valget, slik at de kan komme med noe annet enn sånne tulleforslag, sier han.

– Tror Frp selv at de kan få gjennomført disse tiltakene?

– Nei. Dette er skudd med kruttlappistol for å få oppmerksomhet, sier Andenæs.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder