Uforstående til kommisjonskritikk mot Aspaas og Tørrissen **Presset av aktoratet

I VITNEBOKSEN: Psykiatriprofessor Einar Kringlen var klar på at han mener Breivik er tilregnelig da han forklarte seg for retten mandag. Foto: Helge Mikalsen

Psykiatri-nestor antyder at Torgeir Husby (61) har påvirket Synne Sørheim (46)

OSLO TINGHUS (VG Nett) Den erfarne psykiatriprofessoren Einar Kringlen går langt i å antyde at rettspsykiater Torgeir Husby har påvirket kollegaen Synne Sørheim fordi han er eldre og mer erfaren.

 • Eva-Therese Loo Grøttum
 • Marianne Vikås
 • Jarle Grivi Brenna
 • Dennis Ravndal
 • Tim Peters

Artikkelen er over åtte år gammel

Professoren var krass i sin kritikk mot det første sakkyndigparet, som har hatt et tett arbeidsforhold gjennom mange år.

Husby har vært Sørheims nærmeste overordnede i en periode på rundt fem år, og den nære knytningen har vært tema for lagmannsretten tidligere. Retten mener at det ikke er noe som tyder på at inhabilitet i forholdet mellom de to.

Sørheim og Husby gjennomførte 12 av 13 samtaler med Anders Behring Breivik sammen. Husby gjennomførte den siste samtalen alene.

- Jeg er sjokkert over at de hadde tatt på seg oppdraget når de ikke kunne snakke med ham hver for seg. Det virker helt søkt. Det er nettopp det som er poenget at man skal være to uavhengige, så kan man komme sammen etterpå og diskutere. I utgangspunktet er det synd at de ikke snakket med Breivik hver for seg. Der har Aspaas og Tørrissen hatt en helt annen fremgangsmåte, sa han til Oslo tingrett mandag morgen.

Han gikk også langt i å antyde at Husby, som er 15 år eldre og mer erfaren enn Sørheim, kan ha påvirket henne da de skulle komme frem til en konklusjon.

- En kan tenke seg at den ene her er en eldre overlege, den andre en yngre psykiater, og at det kan spille en rolle. Men det er spekulasjoner, sa han.

Den rettsmedisinske kommisjon har gjennomgått arbeidet deres i Breivik-saken og ikke funnet noen merknader til måten det har foregått på.

De to erfarne psykiaterne har også avvist at det foreligger noen påvirkning.

- Vi har vært åpne om alle forhold som omhandler vår rolle i denne saken. Vår uavhengighet har også vært vurdert tidligere, sa Husby til VG i desember.

VG DIREKTE: Følg rettssaken direkte i ord og bilder her!

Både Husby og Sørheim satt og så rett på kritikeren med armene stramt i kors under forklaringen. Husby ristet så vidt på hodet, og lente seg flere ganger tilbake for å hviske noe gjennom munnviken til kollegaen.

Husby forklarte retten fredag at de to ikke akter å uttale seg om premissgrunnlaget i sin rapport før de selv skal i vitneboksen.

Les videre under bildet...

TETT SAMARBEID: Torgeir Husby og Synne Sørheim har jobbet nært sammen i mange år, og gjennomførte 12 av 13 samtaler med Breivik sammen. Foto: Scanpix

- Rapport nummer to solid

Professor Kringlen stilte seg uforstående til kritikken som den rettsmedisinske kommisjon har rettet mot sakkyndigrapport nummer to, skrevet av rettspsykiaterne Agnar Aspaas og Terje Tørrissen.

- Alt i alt ser jeg rapport nummer to som et meget solid dokument. Jeg forstår ikke hva den rettsmedisinske kommisjon har å utsette på denne erklæringen, sa psykiateren fra vitneboksen.

Den rettsmedisinske kommisjon har ikke formelt godkjent sakkyndigrapporten nummer to, og har vesentlige bemerkninger til den. Rapporten konkluderer med at Breivik lider av en narssisistisk personlighetsforstyrrelse, men at han ikke er psykotisk.

Kringlen mener derimot at rapporten vekker tillit.

- Jeg hadde ikke mye tro på at observasjoner ville bringe inn noe nytt, men det er ekstra tillitsvekkende når man da har fulgt tiltalte over to-tre uker og hele døgnet. Det er klart om det kommer frem noe psykotisk da, ville man ha sett dette.

Breivik ble observert døgnet rundt av flere psykiatere og psykiatriske sykepleiere i tre uker i forbindelse med den andre sakkyndigrapporten. Flere av de som observerte ham skal etter planen forklare seg for retten mandag.

BAKGRUNN: De to rettspsykiatri-rapportene: Dette er forskjellene

Endret oppfatning om Breivik

De er i likhet med professor Kringlen kalt inn som private sakkyndige vitner av Breiviks forsvarere. Kringlen er regnet som en av nestorene innen norsk psykiatri, og det vekket oppsikt da han erklærte at han hadde forandret mening om Breiviks tilregnelighet etter å ha sett ham i retten.

Kringlen sa seg nemlig i januar enig med Torgeir Husby og Synne Sørheim i at Breivik måtte ha vært paranoid schizofren og psykotisk.

- Av denne første rapporten gikk det fram at Breiviks atferd hadde endret seg de siste årene. Han flyttet hjem til sin mor, isolerte seg og sluttet å arbeide. Han kunne underholde moren og søsteren med politisk tåkeprat. Det er ikke uvanlig ved psykisk utvikling, forklarte han.

Tankene om Knights Templar og bruken av ord som de sakkyndige oppfattet som neologismer, gjorde også at Kringlen mente diagnosen de hadde falt ned på var rimelig.

Etter å selv ha observert Breivik i retten over to dager, endret han imidlertid oppfatning totalt.

- Vi har åpenbart å gjøre med et avvikende menneske, men mye av det han har gjort må tillegges hans verdensbilde og hans hat mot alt som har med islam og gjøre, sa Kringlen.

VG HAR PUBLISERT RAPPORTENE: Les begge rapportene her

Les videre under bildet...

- TILREGNELIG: Psykiatriprofessor Einar Kringlen er overbevist om at Anders Behring Breivik er tilregnelig etter å ha observert ham i retten. Her sitter terroristen mellom to av sine fire forsvarere. Foto: Scanpix


Han mener nå at den første rapporten har betydelige mangler.

- Første rapport hadde ikke tatt høyde for den ideologiske overbevisningen til Breivik, og den hadde litt for lett landet på konklusjon om at forestillingene var bisarre, forklarte han.

Kringlen peker på at han ikke tror det ville vært mulig for Breivik å skjule at han var psykotisk i retten, fordi han er under et sterkt press hele tiden. Han forklarte at personer med vrangforestillinger vil bli sinte dersom man konfronterer dem med vrangforestillingene.

- Vedkommende vil være vanskelig å rikke på og bli sint dersom man forsøker å diskutere vrangforestillingene. Derfor sa man gjerne tidligere: Ikke diskuter med en paranoid, da blir han bare rarere.

81-åringen snakket stødig og klart fra vitneboksen, og leste fra noen papirer han hadde med seg. Tiltalte Anders Behring Breivik så rett på 81-åringen.

Etter å ha hatt flere dager med en rekke uttrykk for at han synes det har vært ubehagelig, eller irriterende, å høre på vitner, så terroristen nå mer ut som han gjorde under rettssakens første uker: Uttrykksløs og rolig.

Presset av aktoratet

Det var tydelig på de mange spørsmålene fra aktørene at spørsmålet om tilregnelighet eller utilregnelighet er rettssakens kjerne.

Etter at forsvarerteamet var ferdig, presset aktor Svein Holden Kringlen hardt med spørsmål om rapport én, forfattet av Torgeir Husby og Synne Sørheim. Han ble til slutt avbrutt av forsvarer Geir Lippestad, som sa at tidsskjemaet var i ferd med å sprekke.

Samtidig lurte han på om ikke Holden også skulle spørre om den andre rapporten, som erklærte Breivik strafferettslig tilregnelig. Forsvarerne vil prosedere på at massedrapsmannen er tilregnelig, mens aktoratet ennå ikke har bestemt seg for hav de skal prosedere på.

Aktor Inga Bejer Engh forklarte at det er viktig at de stiller spørsmål i retning utilregnelighet, fordi ingen av de andre aktørene gjør det.

- Ingen gåte

Kringlen trakk flere ganger paralleller til Holocaust - folkemordet det nasjonalsosialistiske Tyskland gjennomførte fra 1938 til 1945 for å vise viktigheten av å ta høyde for politisk ideologi.

- Det er viktig å ha klart for seg at Holocaust skjedde ikke over natten, men over en tiårsperiode, fra begynnelsen av 30-tallet til den endelige løsning. Slik er det også med Breivik, som ikke plutselig utførte terrorhandlingene 22. juli. Det var et resultat av en uhyggelig tanke som var plantet flere år tidligere.

Kringlen ville ikke mystifisere Breivik.

- Breivik er ingen gåte. Vel, i så fall har det vært mange gåter opp gjennom tiden, sa psykiateren.

- Vi må være helt sikre i denne saken, hvor sikker er du? spurte forsvarer Vibeke Hein Bæra.

- Paranoid schizofreni går jeg helt bort fra. Det kan vi la ligge. Paranoid psykose kunne man tenke seg at det var en viss åpning for, men etter å ha sett ham i retten er det ingenting som tyder på at han er schizofreni eller har paranoid psykose, svarer Kringlen.

- Slik du vurderer det, så er Anders Behring Breivik strafferettslig tilregnelig?

- Ja, var det klare svaret fra professoren.

Mer om

 1. Terrorangrepet 22. juli - Rettssaken

Flere artikler

 1. Psykiatriens kampuke i retten

 2. «Vesentlige mangler» ved Breivik-rapport

 3. Kommisjonen godkjenner den andre Breivik-rapporten

 4. Kommentar: Hva er det egentlig Den rettsmedisinske kommisjon har godkjent?

 5. - Knights Templar har sprunget ut av Breiviks fantasi

Fra andre aviser

 1. Roser refset Breivik-rapport

  Bergens Tidende
 2. Dette handler tilregnelighetskampen om

  Aftenposten
 3. Breivik-rapport ikke godkjent

  Bergens Tidende
 4. Dette må dommerne vurdere

  Bergens Tidende
 5. - Har diskutert hva vi skal skrive

  Bergens Tidende
 6. - Ondskap er ikke alltid en sykdom

  Aftenposten

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder