UDI vil utvide alderstesten for unge asylsøkere

Utlendingsdirektoratet (UDI) varsler mer omfattende aldersundersøkelser av enslige mindreårige asylsøkere.

Publisert:

I dag er det bare tennene på asylsøkerne som undersøkes, men fra 5. oktober i år skal de som alderstestes gjennom en håndrotundersøkelse og en klinisk undersøkelse i tillegg.

- Dette vil gi oss et bredere og bedre grunnlag for å fastsette alderen til enslige mindreårige asylsøkere, sier avdelingsdirektør Hanne Jendal i Utlendingsdirektoratet (UDI).

Tannundersøkelsen skal gjennomføres av Tannlegehøyskolen, mens de nye undersøkelsene gjøres av Ullevål universitetssykehus.

LES OGSÅ:233 barn søker asyl

Frivillig

De nye undersøkelsene innebærer at det blir tatt røntgenbilde av håndrota for å fastslå skjelettalder. I tillegg skal asylsøkerne gjennomen klinisk undersøkelse der en lege vurderer grad av modning og pubertetsutvikling. Medisinske fagpersoner vil deretter sammenholde resultatene fra de tre undersøkelsene.

Aldersundersøkelsen er i prinsippet frivillig, men de som sier nei blir behandlet som voksne, ifølge Norsk Organisasjon for Asylsøkere (NOAS).

Organisasjonen er positiv til at aldersundersøkelsen vil bli mer basert på faglige kriterier.

- Vi mener at kvaliteten på aldersundersøkelsen vil styrkes ved at man nå foretar en helhetlig vurdering som bygger på flere momenter. Tidligere ble det ikke tatt tilstrekkelig høyde for usikkerheten knyttet til håndrotundersøkelsen. Nå forutsetter vi at dette vil bli bedre ivaretatt, og at tvilen vil komme asylsøkeren til gode, sier seniorrådgiver Sylo Taraku i NOAS til NTB.

LES OGSÅ:Støre i sokkelesten om innvandring: - Tallene vil svinge

Tvil

Tvil om alder skal alltid komme søker til gode, understreker UDI, men når de mangler andre holdepunkter vil resultatet av aldersundersøkelsen være et tungtveiende moment i aldersvurderingen.

Tall fra 2003 viser at 87 prosent av de som ble alderstestet viste seg å være eldre enn 18 år. Bakgrunnen for at mange lyver om alderen, er at mindreårige uten kjente omsorgspersoner ikke blir sendt tilbake hjemlandet.

UDI tror det vil komme 2.500 mindreårige asylsøkere til Norge i år. Hittil har det kommet 1.600. Sju av ti er unge menn fra Afghanistan.

Opprørt

De nye undersøkelsene faller imidlertid ikke i god jord hos Norsk Folkehjelp.

- Jeg er opprørt. Myndighetene er villige til å undersøke unge asylsøkeres kjønnsorganer og tarmer for å finne alderen. Det synes ikke å være noen grenser for hvor langt de er villige til å gå, sier Petter Eide, generalsekretær i Norsk Folkehjelp til NRK.

Han sier de vil vurdere å klage UDI inn for FNs torturkomité for å finne ut om dette er brudd på menneskerettighetene.

Her kan du lese mer om

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder