- Derfor er mobbetallet stabilt høyt

(VG Nett) Flere digitale mobbere, manglende mottiltak og lite fokus på langsiktige tiltak. Her er VG-ekspertenes svar!

ARTIKKELEN ER OVER ÅTTE ÅR GAMMEL

VGs ferske mobbeundersøkelse avslører at nesten halvparten av alle nordmenn har opplevd mobbing som barn eller ungdom.

Vi har stilt ekspertene tre spørsmål knyttet opp mot undersøkelsen:

1. Hvorfor er det så stabilt høye mobbetall?

2. Hva må til for å redusere mobbingen?

3. Hva kan foreldre og elever gjøre for å bidra til redusert mobbing?

Møt ekspertene og still spørsmål på VGs Facebookgruppe

MOBBEEKSPERT: Tove Flack, stipendiat ved Senter for Atferdsforskning ved Universitetet i Stavanger. Foto: Hugo Bergsaker

Tove Flack:

1. Det har nok mest å gjøre med mangler ved innsatsen som gjøres i forhold til dette på mange skoler og arbeidsplasser. For å få til en inkluderende praksis på den enkelte skole og arbeidplass, kreves et helt annet fokus og kompetansesnivå enn det mange har i dag.

2. For å få tallene ned må innsatsen som gjøres i skole og på arbeidsplasser bli systematisk og kontinuerlig, dvs at det arbeides med forebygging , avdekking og problemløsning i mobbesaker hele tiden.

3. Foreldre kan selv være inkluderende og vise andre respekt. De bør ha klare forventninger til sine barn om at de også er slik. Foreldre bør diskutere oppførsel med barn og følge med på barns væremåte. Elever kan lage klasseregler for godt samspill og si fra til voksne ved tilløp til mobbing/ mobbing.

FORFATTER OG BLOGGER: Kristin Oudmayer sitter i VGs ekspertpanel mot mobbing. Foto: Magnar Kirkenes

Kristin Oudmayer:

1. Først og fremst fordi tiltakene som iverksettes ikke er langsiktige nok. I tillegg er det for lite fokus på forebygging, og hva hver og en av oss kan gjøre for at mobbing ikke oppstår i utgangspunktet.

2. Vi må slutte å se på mobbing bare som et skoleproblem, når det i virkeligheten er et samfunnsproblem. Foreldre må i større grad inkluderes i det forebyggende arbeidet, og viktigst av alt; flere må ta ansvar.

3. Foreldre må være mer bevisst på hvordan de selv takler uenighet og urettferdighet, på hvordan de rommer annerledeshet, samt være trygge og tydelig tilstede i barnas liv. Elever kan redusere mobbing ved å få lov til å delta, ved å være gode forbilder for hverandre og ikke akseptere at andre blir mobbet.

MEDIETILSYNET: Stian Lindbøl jobber som prosjektleder for Trygg bruk, som setter fokus på barn og digitale medier. Foto: Kristian Helgesen

Stian Lindbøl:

1. Tallene er for høye og vi må aktivt jobbe for å få tallene ned. Digital mobbing er jo lettere å gjennomføre og å delta på siden man ikke ser personen ansikt til ansikt.

2. Et godt psykososialt miljø og et godt læringsmiljø på skolene forebygger mobbing. Gode systemer i skolene for å måle og fange opp elevenes trivsel og opplevelse av miljøet er viktige. Det beste er å forebygge mobbing ved bruk av programmer som har dokumenterte resultater slik som f. eks. Olweus, Zero og PALS.

3. Foreldre må ikke være naive, men følge med på hva som skjer blant egne barn og deres venner. God kontakt og dialog mellom elevenes foreldre tror jeg lettere kan bidra til forebygging og at man kan ta opp ubehagelige ting når de oppstår. Elevene, som ikke deltar i mobbing, bør motiveres av skolen og foreldre til å støtte de som utsettes for mobbing.

Mer om

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder