VIL GRANSKE POLITIET: Justisminister Per-Willy Amundsen. Foto: Helge Mikalsen VG

Justisministeren vil ha ekstern gransking av politiet etter Jensen-saken

Justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen (Frp) vil nå ta initiativ til en ekstern og uavhengig gjennomgang av politiet i lys av Eirik Jensen-saken.

Artikkelen er over to år gammel

Det melder NTB tirsdag ettermiddag. Den tidligere politimannen Eirik Jensen (60) ble mandag dømt til lovens strengeste straff for medvirkning til innførsel av hasj, grov korrupsjon og flere brudd på våpenloven.

Jensen var en anerkjent politimann, som hadde flere ledende stillinger i politiet.

– Det er ulike sider ved denne saken som gjør at vi må se nærmere på politiets arbeid. Selv om dommen ikke er rettskraftig, er det forhold som har kommet frem i saken som gjør at det uansett er riktig å nå ta initiativ til en grundig gjennomgang, sier justisminister Per-Willy Amundsen i en pressemelding.

Få innsikt: Her er de mest avgjørende bevisene

Han forteller at gjennomgangen skal gjøres uavhengig av skyldspørsmål og det endelige utfallet av rettssaken. Han vil i utarbeide et mandat for gjennomgangen av prosessen sammen med Politidirektoratet.

– Handler om å bevare tilliten

– For meg handler dette om å bevare tilliten til politiet og rettsstaten. Da trenger vi full åpenhet og en skikkelig gjennomgang av hvordan politiet jobber. Dette handler ikke bare om rutiner og retningslinjer, men om kultur og ledelse innen politiet, sier Amundsen.

VGs kommentator: Løgnene innhentet ham

Han viser til at politidirektør Odd Reidar Humlegård og politimester i Oslo, Hans Sverre Sjøvold, har åpnet for en uavhengig gjennomgang.

– Politiet må alltid være villige til å lære, være klare på hvor grensene går og jobbe aktivt med forebygging av korrupsjon, sier ministeren.

Politidirektør Humlegård: Riktig initiativ

Politidirektør Odd Reidar Humlegård støtter beslutningen om å granske politiet i kjølvannet av rettssaken mot Jensen.

– Dette er en svært alvorlig dom, og en sak som mange i politiet har fulgt med på i lang tid. Selv om dommen ikke er rettskraftig, er det forhold ved saken som gjør at det likevel er riktig å ta initiativ til en gjennomgang, sier politidirektør Odd Reidar Humlegård i en egen pressemelding.

– I likhet med politimester Sjøvold i Oslo politidistrikt er jeg opptatt av å sikre en ekstern og uavhengig gjennomgang, og vi mener det er riktig at Justisdepartementet har tatt et slikt initiativ, sier politidirektøren.

Jensens nærmeste leder i ti år: – Hadde håpet på frifinnelse for Eirik

Politisk rådgiver for Per-Willy Amundsen, Arne Petter Lorentzen (Frp), opplyser til VG at det per nå ikke er bestemt hvem som skal foreta granskingen.
Han opplyser også at det ikke er laget noe mandat for granskingen eller lagt noen konkrete planer om hvordan granskingen skal gjennomføres.

Humlegård til VG: – Mange medarbeidere er sjokkerte

Til VG trekker Humlegård frem sakens alvorlige karakter, og det at forholdene pågikk over flere år som en viktig grunn til at han også ønsker en ekstern gransking.

– Det er også slik at det i dommen adresseres forhold om hva som skulle og kunne vært gjort annerledes, for å stanse det på et tidligere tidspunkt. Særlig dette er vi interessert i at andre ser på, sier Humlegård til VG.

Humlegård understreker at dommen ikke er rettskraftig og at Politidirektoratet ønsker en gjennomgang uavhengig av hvordan rettsprosessen mot Jensen til slutt ender.

– Dette er ikke noe politiet selv kan gjøre. Det er viktig at vi ikke skal granske oss selv. Vi er veldig glad for at justisministeren har løftet dette opp til departementet, som skal utarbeide et mandat for granskingen, sier politidirektøren.

Han understreker at en gransking er viktig også internt i politiet.

– Mange medarbeidere er sjokkerte. Det er mange som sitter med spørsmål, som de ønsker å få besvart, sier han.

Hadde ledende stillinger

I dommen fra Oslo tingrett mot Eirik Jensen ble det under straffutmålingen i skjerpende retning vist til at «Jensen hadde en rekke ledende stillinger i politiet, samtidig som han medvirket til betydelig hasjimport og begikk grov korrupsjon.»

«Jensens handlinger er et alvorlig anslag mot den tillit som vårt politi og vår rettsstat er avhengig av, og det må derfor være et sentralt og tungtveiende moment i straffutmålingen at narkotikaforbrytelsen og korrupsjonen er forøvet av en i Jensens posisjon.», heter det i dommen.

– Norges største rettsskandale hvis dommen blir stående

– Hvis dommen blir stående er det Norges største rettsskandale. Ikke bare har Jensen vært gjennomkorrupt, men også samarbeidet med en organisert kriminell gruppe.

Han har ledet politiets hardtslående spydspiss mot organisert kriminalitet, men nå viser det seg at han har vært en del av virksomheten han var satt til å bekjempe.

Les mer: Politimester åpner for gransking av Oslo-politiet

Det kan medføre at folk mister tilliten til politiet og strafferettspleien og dermed egnet til å føre til en gransking av politiet, sier Marius Dietrichson, leder Advokatforeningens forsvarergruppe.

Han peker på at man ikke kan overse at en politimann i Oslo har vært kjøpt og betalt av en kriminell virksomhet. Det kan man ikke overse, sier Dietrichson.

– Man kan ikke utelukke at dette har påvirket hans arbeid på andre måter som så langt ikke er avdekket. Enten kan det ha resultert i uriktige henleggelser eller i en uriktig domfellelse.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder