Slik var e-post-kontakten med al-Qaida

INNENRIKS

(VG Nett) Retten mener det er bevist at hovedmannen Mikael Davud (40) fikk opplæring og planla bombe-terror med al-Qaida.

  • Lars Akerhaug
  • Bjørnar Tommelstad
  • Tor-Erling Thømt RuudReporter i VG. Dekker hovedsaklig kriminalsaker. Laget blant annet podkastene "Uløst" om drapet på Birgitte Tengs og forsvinningen til Therese Johannessen. Har tidligere jobbet i Smaalenenes Avis og NRK. Kommer fra Spydeberg i Østfold. Har bachelorgrad i kriminologi fra Universitetet i Oslo. Telefon: 928 63 515 Har du informasjon om saker så tar jeg imot tips. Du er selvsagt 100 prosent anonym hvis du ønsker det.
Publisert:

Mikael Davud (40) og Sawad Sadek Saeed Bujak (38) ble mandag dømt til fengsel for planlegging av terrorhandling mot en dansk avis. Davud dømmes til fengsel i syv år, mens Bujak dømmes til fengsel i tre og et halvt år. Dette er første gang noen blir dømt for terrorplanlegging i Norge.

I dommen fra Oslo tingrett slås det fast at Davud hadde planer om å lage en bombe som skulle sprenges ved Jyllands-Postens lokaler, enten i Århus eller København.

Retten mener hatet mot avisen dreide seg om publiseringen av de omstridte Muhammed-karikaturene.

Retten omtaler en rekke e-poster Davud skal ha sendt til al-Qaida i Peshawar. Blant annet mener retten av Davud snakker om å skaffe falske pass til to al-Qaida-ledere når han skriver følgende:

«Jeg har mulighet til å hente MP4 herfra, de er ikke originaler, men kan brukes normalt og selges, sier andre butikker.»

Flere bevis

Retten legger stor vekt på at flere bevis kobler Davud, omtalt som hovedmannen i terrorplanleggen, til al-Qaida. Dette til tross for at den tiltalte hele tiden nektet å ha hatt kontakt med terrornettvkeret eller å ha fått opplæring av dem.

Men dommeren mener derimot at det er bevist at han i en rekke e-poster kommuniserte med al-Qaida i Peshawar, trolig med Saleh al-Somali, som var et sentralt medlem av al-Qaida til han ble drept i et droneangrep i Pakistan 8. desember 2009.

Ifølge PST sendte Davud e-poster til en al-Qaida-kontakt som brukte e-post-kallenavnet «martinawabber». Retten mener det er bevist utenfor en hver tvil at denne bare har blitt brukt av personer i Peshawar som er med i terrornettverket. Retten mener også at navnet på personen som er oppført sammen med e-postadressen i Davud sin notatbok, er Abdul Hafiz, også kjent som al-Qaida-lederen Saleh al-Somali. I e-postene brukes navnet «Ismail». Selv har Davud fortalt at dette var en person han møtte i Tyrkia.

E-postutvekslingen startet i første halvår 2009 og fortsetter gjennom året. I e-poster sendt til kontakten mellom 12. april og 6. august er det snakk om en dataprøve han skal ha, at PC-en hans er ødelagt og at han derfor trenger å låne Ismail sin PC.

Han skriver også i en e-post i august at han «har funnet en partner og vi vil med Guds vilje starte en forretning». Retten mener det er trolig at alt dette er dekk-ord for andre aktiviteter.

I en e-post i oktober skriver han videre: «Gud vil absolutt fullføre religionen sin, selv om de vantro blir utsatt for avskyelighet.»

Artikkelen fortsetter.

Kraftig bombe

Av dommen går det frem at bomben Davud og Bujak er dømt for å ha laget skal ha vært profesjonelt laget.

«Retten finner det bevist at bomben Davud hadde planer om å lage, var kraftig nok til at menneskeliv lett kunne ha gått tapt eller eiendom lett kunne blitt utført utstrakt ødeleggelse.», heter det i dommen.

«De som lærte Davud å lage sprengstoff var enten al-Qaida eller personer som hadde lært å lage sprengstoff av al-Qaida», heter det i dommen.

VGTV: Se den historiske domsavsigelsen her

Flere bevis

Selv har Davud forklart at han aldri var med i terrornettverket og at planen hele tiden var å ramme den kinesiske ambassaden i Oslo. Dette fester ikke tingrettsdommer Oddmund Svarteberg og rettens to meddommere lit til.

Retten mener også at videoklipp funnet på hovedmannens multimediaspiller «taler for at han fikk opplæring i regi at al-Qaida eller av noen som sympatiserte med al-Qaida».

Davud forklarte at han hadde vært på et sololøp og fått bombeopplæring i Iran, uten å noe å gjøre med terrornettverket.
Gjennom rettssaken argumenterte Politiets Sikkerhetstjenste (PST) derimot for at han tok seg fra Iran over grensen til Pakistan og møtte terrornettverket der. De viste også til Bujaks forklaring om at han «forsto det som» at Davud hadde vært i Pakistan.

Profesjonalitet

Ifølge retten bar terrorplanleggingen preg av profesjonalitet og viser spesielt til kontakten Davud har hatt med personer i terrornettverket al-Qaida. Blant annet kom det frem gjennom rettssaken at en oppskrift funnet på Davuds multimediaspiller er unik for terrorbevegelsen og ikke finnes andre steder.

Bujak hjalp Davud med å planlegge terroren, og retten mener han var sterkt involvert i denne planleggingen.

I retten har Bujak hevdet at han ikke visste noe om Davuds kontakt med al-Qaida.

Retten lot her tvilen komme tiltalte til gode, men mener at Bujak må ha forstått at Davud samarbeidet med personer i utlandet.

Vil anke

Forsvarerne til både Mikael Davud (40) og Sawad Sadek Saeed Bujak (38) varsler at det trolig kommer anker i terrorsaken.

- Nå har vi ikke gått gjennom dommen skikkelig, den er på 67 sider. I løpet av uken skal vi besøke ham i fengselet for å se skikkelig på den. Vårt råd kommer nok til å bli at han bør anke, sier Davuds forsvarer, Carl Konow Rieber Mohn.

- Ble lurt med

Også Bujaks forsvarere varsler at det trolig kommer en anke.

- Ja, slik det ser ut nå så ligger det an til en anke, sier Brynjar Meling.

Bujaks forsvarere mener dommen er spesielt svak på det som går på terrorforbund.

- Vi mener det ikke er utenkelig at han har misforstått og blitt lurt med på noe. Bujak sier at det var snakk om et mål i København, mens Davud snakket om Kinas ambassade. Det at det er to mål viser langt på vei at det ikke er snakk om noe terrorforbund. Og for en kurder (Bujak) er det helt utenkelig å ville bombe interesser som tilhører Kina, sier forsvarer Arvid Sjødin.

Frikjent

David Jakobsen ble frikjent for terrorforbund, men funnet skyldig i å ha kjøpt inn stoffer som kan brukes til å fremstille eksplosiver.

- Han er selvfølgelig mest lettet over å bli frikjent for det mest alvorlige tiltalepunktet, men han er ikke fornøyd med at han ble dømt for innkjøp av dette stoffet, sier forsvarer René Ibsen til VG Nett.

Forsvareren sier de er forberedt på en mulig anke fra påtalemyndigheten.