Jente opplevde grov mobbing - byttet selv skole to ganger

Regjeringens tiltak mot mobbing brukes ikke

BYTTET SKOLE: Jenta i tenårene (til venstre) og moren hennes har opplevd at det er milevis mellom liv og lære i regjeringens uttalelser om at det skal bli lettere å flytte mobberen til en annen skole. Foto: Frode Hansen , VG

Fortvilet mor: Umulig å flytte mobber til ny skole

ØSTLANDET (VG) Moren opplevde mobbingen av datteren så grov og alvorlig at hun tok regjeringen på ordet og ville flytte mobberen. Det viste seg umulig. I stedet måtte datteren bytte skole to ganger.

 • Frank Ertesvåg

Artikkelen er over fire år gammel

Et av regjeringens hittil få gjennomførte tiltak mot mobbing, er en presisering i opplæringsloven i 2014 som skal gjøre det lettere for skoler å flytte mobberen til annen skole.

Målet er at mobberen oftere skal flyttes fremfor at elever som blir mobbet skal bli nødt til å bytte skole.

En kartlegging VG har gjort, viser at det i løpet av de ti siste årene kun er ytterst få saker i Norge der mobberen er flyttet.

Les også: Valdres-dødsfallet – moren slo mobbealarm

Hverken læringsmiljøsenteret ved Universitetet i Stavanger, leder Tore Sveum i foreningen Stopp mobbingen, eller Ann-Kristin Liland i Odin-stiftelsen kjenner til enkeltsaker i Norge der mobberen er blitt flyttet til en annen skole.


– Det er i praksis umulig å flytte en plager eller en mobber til en annen skole enn der mobbeofferet går, sier en mor som har kjempet i flere år for å flytte en gutt som plaget datteren hennes på skolen.

Fylkesmannen betvilte ikke mobbingen, men satte foten ned mot flytting av mobberen fordi skolen ikke hadde prøvd andre tiltak, viser vedtaket som VG har fått innsyn i.

Landets eneste mobbeombud, Bodil Houg i Buskerud, kjenner til noen ytterst få saker der mobber har byttet skole. Men hverken Houg eller Grete S. Vaaland på læringsmiljøsenteret anbefaler uten videre skolebytte for mobber som løsning.

Hør podcast om mobbing

Les også: – Mobbet bort fra hjemstedet

Nylig ble det kjent at Fylkesmannen i Sør-Trøndelag i en sak om elev-vold for første gang påla en skole å flytte en elev over i en annen klasse, av hensyn til læringsmiljøet.

MOBBET BORT FRA HJEMSTEDET: 18-åringen Tobias Setzer fortalte sin mobbehistorie i VG for to år siden og ble invitert til et møte med kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen. Han flyttet i likhet med mange andre mobbeofre vekk fra mobbingen. Foto: Frode Hansen , VG

– Flytting bør skje oftere

Flytting av mobber skjer ytterst sjelden – til tross for at kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) flere ganger har understreket muligheten til dette de siste årene.

Historien om Odin: «Det hjelper ikke å si ifra, de gjør ikke noe uansett»

– Jeg ser at dette er et tiltak som sjelden brukes. Men selv om det ligger langt bak i tiltakskjeden, så er det et tiltak som bør brukes oftere. I stedet for at mobbeoffer skal flyttes bort fra mobbingen, så bør heller mobberne flyttes, sier Røe Isaksen.


– Jeg registrerer at det ofte er mobbeofrene som ikke ser annen utvei enn å bytte skole. Dette er så urettferdig at jeg ikke finner ord, sier kunnskapsministeren til VG.

Fikk det aldri til

Foreldrene til datteren i de tidlige tenårene i en kommune på Østlandet så flytting av mobber som en siste utvei for at jenta deres kunne fortsette på skolen. Men de fikk det aldri til. Enda en gang ble det mobbeofferet som måtte bytte skole.

Les også: Morten Harket – ble banket opp daglig

Etter en lang og smertefull kamp mot skole og skolemyndigheter sa kommunen på Østlandet høsten 2015 ja til å flytte eleven som sto for mobbingen av datteren til en annen skole. Men staten ved Fylkesmannen ville det annerledes. Fylkesmannen ved utdanningsdirektøren sa nei på førvinteren samme år.


Dermed fikk mobberen fortsette på ungdomsskolen, mens mobbeofferet, som er livredd for mobberen og har utviklet PTSD (posttraumatisk stresslidelse), byttet til en privatskole i en annen kommune.

Det er det andre skolebyttet jenta har foretatt for å komme unna plageren.

MYE ALENE: Jenta som utviklet posttraumatisk stresslidelse (PTSD) etter mobbing, har byttet skole to ganger for å komme vekk. Foto: Frode Hansen , VG

– Fryktet for livet sitt

Moren til jenta som opplever seg utsatt for mobbingen, forteller:

– Min datter ble fysisk og psykisk mobbet de første årene på barneskolen av en gutt i klassen hennes. Hun ble utsatt for slag, spark, lugging og boksing. Hun ble tatt kvelertak på slik at hun opplevde å miste pusten. Hun ble daglig truet med å bli drept hvis hun ikke gjorde som hun fikk beskjed om. Hun gikk på skolen med en intens frykt for livet sitt over lang tid.

Les også: Frp: Spark rektorer som ikke stopper mobbing

Opplevelsene medførte at jenta nektet å gå på skolen. Hun ble paralysert av redsel hver gang hun var i nærheten av gutten som skal ha mobbet henne. Familien visste ikke annen råd enn å la jenta bytte skole.

Fikser ikke møtene

Årene går. Før hun skal begynne på ungdomsskolen oppdager hun at gutten som mobbet henne, også er elev der. Mobbeofferet fikser ikke møtene. De vonde mobbe-episodene hopper frem igjen fra hukommelsen hennes. Hun blir fysisk dårlig av å gå på skolen.

Gutten som mobbet henne blir involvert i en ny episode som oppfattes som mobbing, men mot andre ungdommer. Samtidig opplever jenta som tidligere har blitt mobbet, en ny krenkelse fra en annen elev. De vonde minnene, redselen fra den tidligere mobbingen, velter oftere opp igjen i henne.

Først utpå vinteren i 9. klasse begynner moren å kjenne igjen jenta si som det livsglade og utadvendte unge mennesket hun var. Da hadde hun fått behandling av Bup (barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk) og blitt diagnostisert med PTSD.

Men møtene med gutten som mobbet henne på skolen, blir mer enn hun kan tåle. Hun er livredd, får frysninger, kroppen stivner. Jenta er konstant anspent og beredt til å møte farer som kan møte henne.

Når skoledagen er over, er hun helt utmattet. Etter noen uker tør hun ikke gå på skolen mer. Kroppen hennes orker ikke.To uker før skoleslutt i niende- holder foreldrene henne hjemme. De blir enige om at hun ikke skal tilbake før gutten som mobbet henne er flyttet.

Kommunen vedtar skolebytte

Kommunen gjør etter mye frem- og tilbake – høsten 2015 vedtak om skolebytte for gutten. Han er borte fra skolen et par ukers tid. Men etter klagebehandling hos Fylkesmannen blir vedtaket om skolebytte aldri gjennomført.

Utdanningsdirektøren hos Fylkesmannen i det aktuelle fylket, er klageinstans. Vedkommende sier til VG at flyttingen av mobberen ble stoppet fordi kommunen og skolen ikke har prøvd tilstrekkelig med andre løsninger. Utsagnet understøttes av vedtaket fra Fylkesmannen som VG har fått innsyn i.


– I denne enkeltsaken har kommunen etter vår oppfatning ikke prøvd andre tiltak i tilstrekkelig grad. Dessuten skriver mobbingen seg langt tilbake i tid. Dermed mener vi det kan prøves andre tiltak enn flytting av eleven til annen skole, sier utdanningsdirektøren til VG.

Saken avsluttet

– Men nå har elevene har under et halvt år igjen av grunnskolen og den fornærmede eleven er flyttet til annen skole?

– Vi har anledning til å følge saken videre, men så lenge den ene eleven nå har byttet skole og det er kort tid igjen av elevenes skoleløp, så er saken formelt avsluttet fra vår side, svarer utdanningsdirektøren hos Fylkesmannen.

Vedkommende sier på generelt grunnlag at hver enkelt mobbesak er kompleks og forskjellig fra andre saker, og at det hersker stor usikkerhet om hvor hensiktsmessig det er å flytte en elev som mobber – til en annen skole.

Ingen kvikkfiks-løsning

Utdanningsdirektøren får delvis støtte fra læringsmiljøsenteret ved Universitetet i Stavanger.


– Jeg er glad for at det er mulig å flytte mobberen til en annen skole. Men jeg vil advare mot å bruke det som en kvikkfiks-løsning.

– Uansett må det gjøres en betydelig oppfølging av både plageren og mobbeofferet på skole nummer 1 og skole nummer 2, sier førstelektor Grete S. Vaaland på læringsmiljøsenteret til VG.

– Det er vel også en viss fare for å flytte problemet til skole nummer 2?

– Ja, det er en risiko forbundet med det. Begge skolene har en enorm jobb å gjøre. Hovedproblemet er uansett at mange skoler ikke gjør nok for å stoppe mobbing før det kommer så langt, selv om vi i Norge har svært god kompetanse på dette området, svarer Vaaland.

VG har flere ganger vært i kontakt med moren til gutten som er anklaget for å ha mobbet jenta i den aktuelle østlandskommunen. Hun ønsker ikke å uttale seg offentlig om saken. Men hun bestrider at denne saken er en mobbesak.

Skolesjefen i den aktuelle kommunen ønsker heller ikke å uttale seg om hverken saken spesielt eller flytting av mobberen generelt.

Les også

 1. Frps skoletalskvinne: Spark rektorer som ikke stopper mobbing

  Frps skoletalskvinne vil sparke rektorer og lærere som over tid ikke klarer å stoppe mobbing.
 2. Djupedal: Har ventet lenge nok på regjeringens tiltak mot mobbing

  Nok prat. Nå må regjeringen og skolestatsråden få opp farten og komme ut med sine tiltak mot mobbing i skolen.
 3. Tiåring sultet i hjel: Ber alle om å varsle om de sårbare barna

  Barn dør av at ingen melder ifra, sier helsebyråd Inga Marte Thorkildsen (SV) og barneminister Solveig Horne (Frp).
 4. 32.000 elever mobbes – 241 klager til Fylkesmannen

  Kunnskapsdepartementet sier minst 32.000 skoleelever i Norge utsettes for mobbing.
 5. Knusende mobbedom mot skole

  Ifølge Sør-Trøndelag tingrett ble kvinnen (25) utsatt for…
 6. Oslo-skoler detaljstyres med 273 mål

  Nå er det dokumentert: Resultater på prøver som egentlig skal kartlegge hvilke seksåringer som trenger ekstra hjelp, er…

Mer om

 1. Mobbing
 2. Skole og utdanning
 3. Oppvekst

Flere artikler

 1. Pluss content

  - Umulig å flytte mobber til annen skole

 2. Skolen klarte ikke å stoppe mobbingen av seksåringen. Nå har familien flyttet

 3. Valdres-dødsfallet: Moren slo mobbealarm første skoledag

 4. Odins mamma: Valdres-moren kontaktet meg

 5. Pluss content

  Barnedødsfallet i Valdres: Hva skjedde med jenta (13)?

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder