KRITISKE: Justispolitikerne Hårek Elvenes (H) og Jan Arild Ellingsen (Frp) refser Spesialenhetens håndtering av anmeldelsen mot flere politiledere i Politiets utlendingsenhet (PU).

KRITISKE: Justispolitikerne Hårek Elvenes (H) og Jan Arild Ellingsen (Frp) refser Spesialenhetens håndtering av anmeldelsen mot flere politiledere i Politiets utlendingsenhet (PU). Foto: FREDRIK SOLSTAD/NBT-SCANPIX

Politiledere anmeldt – saken henlagt:
– Kan svekke tilliten til politiet

Først ble flere ledere i Politiets utlendingsenhet (PU) anmeldt for økonomisk utroskap, så ble saken henlagt av Spesialenheten etter å ha avhørt ett vitne. Nå reagerer politikere på Stortinget.

ARTIKKELEN ER OVER TRE ÅR GAMMEL

– Denne avgjørelsen fra Spesialenheten er jeg langt fra komfortabel med, sier justispolitiker Jan Aril Ellingsen (Frp) til VG.

Det var i begynnelsen av desember i fjor at hovedverneombud Einar Sagli i PU anmeldte flere ledere i etaten for det han mente var å utnytte milliardbudsjettet til å skaffe seg personlig vinning.

I slutten av april ble saken henlagt av Spesialenheten «da det ikke er rimelig grunn til å undersøke om det foreligger et straffbart forhold.».

I vedtaket fra Spesialenheten fremkommer det at enheten kun har gjennomført ett vitneavhør i saken, nærmere bestemt av PU-sjef Kristin Kvigne.

AVHØRT: PU-sjef Kristin Kvigne. Foto: Eskil Wie Furunes

Ingen av de anmeldte politilederne i etaten ble kontaktet. Heller ikke hovedverneombudet som anmeldte forholdene.

– Anklagene i realiteten ikke etterforsket

– Her har vi en rekke alvorlige anklager rettet mot flere ledere i politiet. Anklager som setter store spørsmålstegn rundt integriteten og troverdigheten til en hel avdeling. Disse anklagene blir i realiteten ikke etterforsket, men lagt i en skuff kun på bakgrunn av avhør med de anklagedes sjef. Dette ser ikke bra ut og kan bidra til å svekke tilliten til politiet hos publikum, sier Ellingsen.

Frp-politikeren frykter at denne saken kan bli en illustrasjon på at Spesialenheten ikke bidrar til å opprettholde befolkningens tillit til myndighetene

– Når så alvorlige anklager mot flere ledere fremsettes, er det i alles interesse at man iverksetter grundige og dyptgående undersøkelser for å finne ut av de faktiske forhold, sier justispolitikeren.

– Bukken og havresekken

Høyres justispolitiker Hårek Elvenes reagerer også på at Spesialenheten kun har avhørt ett vitne.

– Det virker ikke som om de har gått grundig til verks. Det synes utad merkelig og virker som bukken og havresekken. Det fremstår som en summarisk undersøkelse kun å snakke med sjefen i etaten som undersøkes. Da er det en fare for en forvridd fortelling og at man ikke får frem alle sakens sider, sier Elvenes til VG.

Les også: Ber riksrevisjonen granske PU

Høyre-politikeren mener at Spesialenheten, for å få et habilt bilde av saken, burde ha snakket med flere som kjente til forholdene som er kritisert.

– Man kan få svar som ikke er fyllestgjørende. Enhver sjef vil ha interesse av at egen etat ikke får riper i lakken. Derfor burde Spesialenheten ha gått bredere til verks, sett fra mitt ståsted, sier han.

Etterlyser debatt rundt Spesialenhetens mandat

SJEF: Jan Egil Presthus i Spesialenheten for politisaker. Foto: Terje Bringedal

Frp-Ellingsen mener det er viktig at politifolk som mistenkes for å bryte loven etterforskes grundig slik at tiltale kan reises eller uskyld stadfestes.

– Dersom det danner seg en oppfatting at det er en høyere terskel for å etterforske og tiltale politifolk enn andre, så kan det skade både politi og samfunn på meget uheldige måter. I denne saken er nok ikke siste ord sagt, og det tror jeg er bra. Dessuten tror jeg det hadde vært nyttig med en større og bredere debatt rundt Spesialenhetens mandat, oppdrag og resultater, sier han.

Står fast ved vedtaket

Sjef Jan Egil Presthus ved Spesialenheten for politisaker sier at saken, når den ble påtaleavgjort, ble ansett tilstrekkelig opplyst ved anmeldelsen, PU- sjefens vitneforklaring og dokumentasjonen som var framlagt.

– Vår vurdering var at det ikke var rimelig grunn til å iverksette etterforsking. Det ble ikke ansett sannsynlig at det hadde funnet sted noe som kunne medføre straffansvar, sier Presthus til VG.

– Hvorfor har ingen av de anmeldte lederne blitt avhørt?

– Saken ble ansett tilstrekkelig opplyst. Det var følgelig etter vår vurdering ikke behov for flere avhør for å ta stilling til om det skulle iverksettes etterforsking, svarer han.

PU-sjefen har tidligere opplyst at de har engasjert revisjonsfirmaet KPMG til å foreta nærmere undersøkelser av saken. Dette arbeidet er forventet ferdigstilt i løpet av juni.

– Dersom KPMGs undersøkelser frambringer nye opplysninger vil spørsmålet om det skal iverksettes etterforsking kunne tas opp til ny vurdering, sier Presthus.

HOVEDVERNEOMBUD: Einar Sagli i Politiets utlendingsenhet (PU). Foto: Jan Petter Lynau

Bør ikke Spesialenheten foreta grundige nok undersøkelser selv, istedenfor å avvente undersøkelser til et eksternt firma som den anklagede part har engasjert?

– Som sagt, saken ble ansett tilstrekkelig opplyst. Dersom vi hadde ment at det var sannsynlig at det hadde funnet sted noe straffbart, ville vi ha iverksatt etterforsking, svarer Presthus.

Anker avgjørelsen

Hovedverneombud Einar Sagli har anket avgjørelsen.

– Spesialenheten har rett og slett utført en svært mangelfull undersøkelse og etterforskning, og vedtaket bærer preg av å passe inn i den politipolitiske oppfatning av saken, nemlig at varslersaker som stiller ledere i et dårlig lys vil vi ikke ha noe av, sier han til VG.

Mer om

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder