TUSENVIS: Over 10.000 mennesker møtte opp på Youngstorget i Oslo på kvinnedagen 8. mars. Svært mange demonstrerte mot regjeringens forslag om reservasjonsrett. FOTO: Trond Solberg
TUSENVIS: Over 10.000 mennesker møtte opp på Youngstorget i Oslo på kvinnedagen 8. mars. Svært mange demonstrerte mot regjeringens forslag om reservasjonsrett. FOTO: Trond Solberg

Høyre-ordførere ber KrF snu om reservasjonsrett

INNENRIKS

Etter at mange tusen demonstrerte mot regjeringen på kvinnedagen, ber to av Høyres mest profilerte ordførere Kristelig Folkeparti om å trekke kravet om reservasjonsrett for fastleger.

Publisert:

- Kravet om å reservere seg er veldig lite i omfang, men enormt ideologisk. Jeg er blant dem som forstår veldig godt at svært mange engasjerer seg, sier Oslo-ordfører Fabian Stang (H).

Frithjof Jacbosen kommenterer: Ernas marerittsak

Lørdag 8. mars gikk godt over 10.000 Oslo-borgere i tog under hovedparolen «Nei til reservasjonsretten». Stang har ikke sett maken til mobilisering på kvinnedagen.

Han forventer at kolleger i Kristelig Folkeparti merket seg det samme.

Sjekk hva din ordfører mener om reservasjonsrett her!

En bjørnetjeneste

- Kanskje kan engasjementet vi nå har sett, synliggjøre for KrF at deres krav om reservasjonsmulighet egentlig kan være en bjørnetjeneste overfor deres meningsfeller, sier Stang.

Han mener dagens debattklima skaper en større mostand i befolkningen.

- Med 8. mars har norske kvinner så til de grader vist hva de krever. Nå er ballen hos KrF, og de må vurdere om de vil stå hardt på dette kravet, sier han til VG.

- Ber du KrF revurdere forslaget om reservasjonsrett?

- Jeg ber alltid folk som er uenige med meg om å revurdere sitt syn, svarer han.

FASTLEGENE FORTELLER: Derfor vil vi ikke henvise til abort

- KrF er ikke i pakt med majoriteten

Tromsø-ordfører Jens Johan Hjort (H) er i likhet med Stang motstander av å gi fastleger mulighet til å reservere seg mot aborthenvisning. Det beste er om kommunen kan avgjøre spørsmålet selv, mener Hjort.

- Jeg har også stor respekt for at så lenge man ikke har over 50 prosent av velgerne, så må en regjering forhandle for å finne frem til en styringsplattform. Det innebærer at partene må gi og ta. Men i dette spørsmålet kan det synes om KrF ikke er i pakt med den store majoriteten, sier Hjort.

Ordføreren påpeker at politikere skal lytte til folket.

- Hvis politikken vi fører, kommer for langt vekk fra hva folket mener, så havner vi i et uføre. Der synes jeg Fabian Stang tenker fornuftig. Ideelt sett burde KrF frafalle dette som et krav i samarbeidsavtalen.

Trude Drevland, Høyres ordfører i Bergen, har tidligere uttalt at reservasjonsretten er «forhistorisk». Nå mener hun ballen ligger en annen plass enn internt hos KrF.

- Dette er det regjering og storting som får avgjøre, og de vet hva jeg mener om reservasjonsretten, skriver hun i en tekstmelding til VG.

Freder forslaget til høringsfristen

Olaug Bollestad, helsepolitisk talsperson i KrF og medlem av Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget, synes Fabian Stang er en «kjekk mann som skal få si det han vil». KrF forholder seg på sin side til at forslaget om reservasjonsrett er på høring til 30. april, kan Bollestad fortelle.

- Vi skal la høringsrunden gå til ende, og diskutere med Frp og Høyre etterpå, som vi har en avtale med.

På spørsmål om partiet er i takt med velgerne, svarer den utdannede sykepleieren Bollestad at reservasjonsmuligheten er en viktig sak for folk i KrF.

- Nok en gang må jeg si at dette handler ikke abortsaken, men om å ha rom for mindretallsmeninger i et liberalt demokrati.

Bollestad sier hun har respekt for at tusenvis samlet seg under parolen «Nei til reservasjonsretten».

- Det er fordi mange har trodd og ment at abortloven står for fall. For KrF handler ikke dette om abortloven, gjentar hun.

Ikke fått munnkurv

Oslo-ordfører Fabian Stang er tydelig på at reservasjonsrett ikke er Høyre-politikk, men resultatet av et politisk samarbeid med KrF som innebærer «noe kamelsluking».

- Hvordan er ytringsfriheten innad i Høyre i spørsmålet om reservasjonsrett?

- For å si det sånn: Den gode nyheten er at norske kvinner ikke lar seg kue på noen som helst måte. Jeg for min del har sagt hva jeg mener, og hverken fått munnkurv eller rapp over fingeren for det. Jeg opplever at det er stor takhøyde i partiet, svarer Oslo-ordføreren.

Liten tro på reservasjonsrett i Oslo

Han har forståelse for at flere opplever reservasjonsretten som et tilbakeskritt i kvinnekampen.

- Jeg er ikke bekymret for den praktiske ordningen, for den har helseministeren gitt en god redegjørelse for, men jeg er bekymret for det ideologiske, forteller Oslo-ordføreren.

Helseminister Bent Høie (H) vurderer nå nasjonale retningslinjer for reservasjonsadgangen i stedet for det opprinnelige forslaget som innebar at det skulle være opp til den enkelte kommune. Store byer med flere leger kan dermed bli pålagt å innføre ordningen - til tross for at både Oslo, Bergen og Trondheim har varslet at de er imot reservasjonsrett.

- Hvis det blir slik at kommunen fortsatt kan bestemme hvilke fastleger de vil ansette, har jeg liten tro på at det i Oslo vil bli inngått avtaler med leger som reserverer seg. Jeg har dristet meg til å foreslå at dagens fastleger får fortsette å reservere seg, men ikke nyansatte. Det er helt prinsippløst, men vi må være litt praktiske også, mener Stang.

- Bør rette søkelyset mot sine egne

Ifølge Rita Ottervik (Ap), ordfører i Trondheim, formidler Fabian Stang den ambivalensen mot reservasjonsrett som flere internt i Høyre kjenner på. Hun mener likevel at det er urimelig å forvente at KrF skal skifte mening.

- Det er Høyre og Frp som bærer ansvaret for at de har gått med på et slikt krav. Regjeringen bør rette søkelyset mot sine egne.

Ottervik mener ballen ligger hos Høyre.

- Jeg vil anbefale dem å gå i ny dialog med KrF, i stedet for å gå inn for noe som noe så kontroversielt som reservasjonsrett.

Her kan du lese mer om