ENDRER INNHOLDET: Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) avbildet under et møte med elever på skolen der han selv var elev, på Stridsklev ungdomsskole i Porsgrunn.
ENDRER INNHOLDET: Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) avbildet under et møte med elever på skolen der han selv var elev, på Stridsklev ungdomsskole i Porsgrunn. Foto: Alf Øystein Støtvig VG

Regjeringen: Skreller bort innhold i skolefagene

Elevene skal fordype seg i færre, men viktige emner

INNENRIKS

Ap-byråd: For lite konkret om hva som må bort

Skolefagene skal slankes for at elevene skal lære å fordype seg, sier regjeringen i det fornyede Kunnskapsløftet. Skolebyråden i Oslo mener skolestatsråden burde fortalt hva som må velges bort.

Publisert: Oppdatert: 13.04.16 18:43

– I dag skal elevene lære så mye i hver fag at lærerne må haste gjennom pensum uten at elevene reelt sett får med seg det de skal, sier Røe Isaksen.

Onsdag morgen la han frem den nye stortingsmeldingen om innholdet i grunnskolen og videregående skole.

Les også: – For lettvint å råde skoletrøtte til yrkesfag

Regjeringen vil ha færre temaer i fagene og mer spissing og dybde for å sikre at elevene forstår bedre de grunnleggende delene av fagene.

– For å lære noe grundig, må elevene få nok tid til å fordype seg. Dagens lærerplaner gaper over for mye. Lærerne må haste videre til nye temaer uten at elevene har fått tid til å lære skikkelig. Derfor trenger vi færre og tydeligere kompetansemål, sier Torbjørn Røe Isaksen.

Kritiseres av skolebyråd

Statsråden har tidligere sagt at han forventer bråk når diskusjonen starter for alvor om hva som faktisk må ut av pensum.

Skolebyråd Tone Tellevik Dahl (Ap) i Oslo ypper til bråk med det samme:

– Kunnskapsministeren gjentar Ludvigsen-utvalgets anbefaling om at skolefagene må slankes, men har selv ingen tanker om hva som skal tas ut. Ingen fag kuttes eller reduseres, ingen nye fag kommer til og ingen fag får endret timetall. I stedet svarer Røe Isaksen på Ludvigsen-utredningen med å sette i gang enda en utredning, kritiserer Dahl.

Hun mener den nye stortingsmeldingen ikke tar oss nærmere fremtidens skole.

– Dette er «walkover» fra kunnskapsministeren, og en tapt sjanse til å ruste skolen for fremtiden, sier Tellevik Dahl.

Enda flere utredninger

Byråden viser til at det allerede har gått tre år siden Stortinget gikk inn for å fornye læreplanverket og innholdet i skolen.

– Torbjørn Røe Isaksen måtte inn i sitt tredje år som kunnskapsminister før han leverte en stortingsmelding som redegjør for regjeringens skolepolitikk. Nå legger han opp til å bruke tre nye år og mange titalls millioner kroner i utredninger før de viktigste flokene i skolen kan løses opp, sier Tellevik Dahl.

– Jeg hadde i det minste forventet klarere krav til elevenes læring de første skoleårene.

Les også: Lager spill i skolefagene

Setter ned utvalg

Kunnskapsministeren er ikke med på at han bør anvise hva som bør fjernes fra læreplanene i fagene.

– Jeg registrer at Oslos skolebyråd allerede etter et halvår i stolen mener hun vet hva som bør skrelles vekk fra læreplanene. Det mener jeg er lite respektfullt overfor fagmiljøene som jobber med læreplanene i fagene, sier Røe Isaksen.

Skolestatsråden vil selv ikke mene noe om hvilke temaer det kan være naturlig å ta ut av fagene. Den jobben skal settes ut til brede fagutvalg, bestående av skoleorganisasjonene, skoleeiere, lærere og forskere.

Les også: Har laget nytt skolefag

Han sier at den klare politiske bestillingen til utvalgene er å komme fram til læreplaner som går til «kjernen» av fagene og som er mindre omfattende enn i dag.

Innen tre år vil statsråden ha forslag til de nye og trimmede lærerplanene tilbake på bordet.

Livsmestring

Skolestatsråden innfører også tre nye tverrfaglige tema som skal prioriteres: Demokrati og medborgerskap, bærekraftig utvikling og folkehelse og livsmestring.

– Å styrke opplæring i demokratisk forståelse i skolen er kanskje viktigere nå enn noen gang tidligere i løpet av min levetid. Det er et svar på et samfunn som kommer til å bli mer mangfoldig, og hvor truslene mot demokratiet har økt i form av økt ekstremisme og radikalisering, sier Røe Isaksen.

Økt fokus på livsmestring er også viktig, mener han.

– Skolen må bidra til å ruste elevene til et samfunn der det er ganske mye press på unge mennesker. Dette vil dreie seg om alt fra psykisk helse til økonomistyring.

Her kan du lese mer om