ASYLSØKERE: Direktoratet for intergrering og mangfold vil "tømme" asylmottakene for mennesker som har fått asyl og venter på kommune. Bildet er fra Politiets Utlendingsenhets mottak på Tøyen i Oslo der asylsøkerne registereres når de kommer til Norge. Foto: Eskil Wie Furunes , VG

2400 flyktningplasser i kommunene er fortsatt ledige

IMDI vil få opp bosettingstempoet i kommunene: - Vi kan ikke la plasser stå ubrukt

2400 plasser til flyktninger rundt omkring i kommune-Norge er fremdeles ikke fylt opp. Nå ber IMDI om at alle fylles opp før jul.

ARTIKKELEN ER OVER FIRE ÅR GAMMEL

Flyktningkrisen har gjort at det hver eneste uke kommer hundrevis av mennesker som håper å skape seg et bedre liv i Norge.

Mange blir sittende lenge på asylmottak også etter at de har fått opphold - hele 2400 plasser er foreløpig ikke fylt opp. Det vil assisterende direktør i Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI) Bjørn Holden gjøre noe med.

– Vi må få tatt i bruk alle vedtatte plasser i år. Mottakene bør tømmes så fort som mulig, og flyktningene som venter på plass bli utplassert. Kommunene må bruke det store engasjementet rundt flyktningene. Folk vil gjerne bistå med boliger og flyktningene som venter har en egen drive for å finne seg bolig, sier Holden til VG.

Han vil ha opp tempoet i arbeidet med å tilrettelegge plassene ute i kommunene. Ifølge IMDIs statistikk er det stor variasjon i utnyttelsesgraden for vedtatte plasser mellom regionene. Region Øst ligger lavest på utnyttelsesstatistikken, mens på det sentrale Østlandet var 72 prosent av vedtatt kommunale plasser utnyttet ved utgangen av august. Region Sør har tatt i bruk flest plasser med 85 prosent.

VIL HA TEMPO: Assisterende direktør i IMDI, Bjørn Holden. Foto: IMDI ,

Se oversikten: Her skal flyktningene bo

– Plassene som er ledige ligger ganske spredt, fordi mange kommuner de siste månedene har sagt ja til å ta imot flere flyktninger. Kommunene som har strukket seg lengst og tar imot flest, får også den største ekstrajobben mot slutten av året. Trondheim, Tromsø og Molde er tre av kommunene som har økt mest i forhold til opprinnelig antall flyktninger, sier Bjørn Holden.

Fra mottakene

Alle overføringsflyktninger som er kommet til Norge i år, har allerede fått plass i en kommune som har sagt ja til å ta imot dem. Dette er flyktninger som UDI har bestemt at kan komme til Norge etter at søknaden er fremmet via FNs høykommissær for flyktninger.

Det kommer mange nye overføringsflyktninger neste år. Samtidig venter mer enn 3000 mennesker med innvilget asyl på å få flytte ut av mottak og starte et nytt liv i en kommune. Det er disse som skal ha de 2400 ledige plassene.

– Så som mange som mulig av de flyktningene som har ventet lenge på mottakene, må bosettes så fort som mulig. Da blir det plasser til de nyankomne asylsøkerne, sier Bjørn Holden.

Av de som venter er 70 prosent enslige voksne, 20 prosent er familier og 10 prosent er enslige mindreårige. De største nasjonalitetsgruppene er ifølge IMDIs statistikk eritreere med 46 prosent og syrere med 16 prosent.

Kommunene har vedtatt 11.080 bosetningsplasser for 2015.

– Det er en gledelig økning. Før jul må alle plassene være tatt i brukt. Dette krever rask iverksetting og det gjøres nå en kjempejobb i mange kommuner, sier Holden.

Optimister i kommunene

Trondheim skal ta imot 1100 flyktninger i løpet av de neste to årene, etter å ha økt antallet to ganger. Ordfører Rita Ottervik (Ap) mener kommunen ligger godt an.

– Vi har fått mye større tilgang i det private boligmarkedet enn før. Mange har meldt seg med boliger, det gjelder både private og profesjonelle utleiere med mange leiligheter. Det er bra, sier Trondheim-ordføreren.

– Vi har tatt imot mange fram til utgangen i august og jeg tror vi skal nå målene i år. Folk er veldig opptatt av flyktningene. Røde Kors kjører kurs for flyktningguider og oppslutningen er massiv. Folk vil bidra og så lenge vi har den stemningen, vil det gå bra. Entusiasmen rundt dette holder seg, sier Ottervik.

Også i lille Luster kommune i Sogn og Fjordane, er ordføreren optimist. Dette er kommunen som først ble bedt om å bosette fire flyktninger, men endte med å øke til 25.

Fikk du med deg? Luster økte mest

– Vi ligger godt an. Jeg har sjekket med assisterende rådmann. Han sier at dette skal vi klare. I Luster mener vi at skal vi først engasjere oss, må vi ta litt i, sier ordfører Ivar Kvalen (Sp).

VENTER MANGE NYE: Her på stranden i greske Lesvos kommer mange stappfulle gummibåter i land. Norske Monica Nyborg tar hånd om et lite syrisk barn som har kommet med sin familie og andre flyktninger. Hver dag anslås det at det ankommer rundt 2.000 flyktninger til den greske ferieøya. Foto: Espen Rasmussen , VG

Venter mange de neste årene

9. oktober i år kommer de første tallene på hvor mange flyktninger Norge må regne med å bosette de neste par årene, og det er grunn til å tro at tallet blir høyere enn tidligere beregnet. Det er Nasjonalt utvalg for bosetting som skal bestemme antallet flyktninger hver enkelt kommune skal anmodes om å ta imot.

VG har fulgt to brødres flukt fra Syria: Les den digitale historien «Flukten fra krigen» her

– Fordi det er ventet store tilstrømninger av flyktninger de neste årene, har vi en kjempeutfordring nå. Vi må tømme mottakene og bosette så mange som mulig med vedtak. Kommunene har strukket seg langt. Men vi kan ikke la plasser stå utbrukt. Det sitter mennesker klare til å flytte ut i kommunene og deres plass på asylmottak, må brukes til nyankomne, sier Bjørn Holden.

Innsikt: Slike reiser flyktningene i dagens Europa

Det bodde over 5000 personer med vedtak om opphold på mottakene rundt om i landet ved utgangen av august. Nær 2000 hadde fått fastsatt kommune, mens vel 3000 fortsatt ventet på å få vite hvilken kommune de skal til. Mange av de enslige voksne som har fått opphold, venter på en konkret kobling mot en kommune.

Slik er utnyttelsesgraden i regionene pr utgangen av august:

OVERSIKT: Dette er Integrerings- og mangfoldsdirektoratets egen oversikt over utnyttelse av kommunale plasser for flyktninger. Foto: KILDE: IMDI ,

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder