OMSTRIDT HODEPLAGG: Spørsmålet om et nasjonalt forbud mot det ansiktsdekkende hodeplagget nikab har skapt mye engasjement blant norske politikere den siste uken. Kvinnen på bildet er palestinsk, og deltok i et bryllup i Jeriko. Foto: Menahem Kahana AFP

Utdanningsdirektoratet: Nikab-forbud bryter ikke med lik rett til utdanning

Utdanningsdirektoratet avviser at lokale forbud og et fremtidig nasjonalt nei til nikab bryter med prinsippet om lik rett til utdanning.

ARTIKKELEN ER OVER TRE ÅR GAMMEL

Det var rektor ved Høgskolen i Oslo og Akershus, Curt Rice, som overfor VG onsdag problematiserte et nasjonalt forbud mot bruk av ansiktsdekkende plagg som niqab.

Bakgrunnen er at både regjeringen og et flertall på Stortinget etter mye frem- og tilbake nå støtter fremtidige nasjonale bestemmelser om et nei til å iføre seg niqab i undervisningssituasjon.

Nei til forbud: Først sa Sylvi Listhaug og regjeringen nei til nikab-forbud

Ja til forbud: Så åpnet Erna Solberg og regjeringen for ja til nikab-forbud

– Jeg er av den oppfatning at religiøse klesplagg ikke skal være til hinder for å ta høyere utdanning og at et generelt forbud er uforenlig med lik rett til utdanning, sa høyskolerektoren til VG.

Les også: Ap-ja til nikab-nei

Nå kommer en klargjøring rundt et eventuelt fremtidig nasjonalt niqab-forbud fra Utdanningsdirektoratet.

Kan innføre lokale forbud

Fagdirektoratet, som forvalter lovverket i skoler og høyere utdanning, minner om at allerede i dag kan skoler og skoleeiere forby hodeplagg som dekker ansiktet.

– Dette fordi det kan hindre kommunikasjonen mellom elev og lærer. Et slik forbud vil ikke bryte med lik rett til utdanning, fordi dette er nødvendig for å gjennomføre opplæring i skolen. Det vil heller ikke være i strid med diskrimineringsloven eller tros- og livssynsfriheten, skriver avdelingsdirektør Hilde Austad i Utdanningsdirektoratet i en e-post til VG.

Hun presiserer imidlertid at det i dagens lov- og regelverk ikke kan forbys andre typer religiøse hodeplagg.

– Det er derimot ikke hjemmel for å forby bruk av religiøse hodeplagg der ansiktet synes. Et slikt forbud vil trolig stride med religionsfriheten, ifølge Austad.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder