STOPP: Her står asylsøkerne på Storskog, på grensen mellom Norge og Russland. Foto: Thomas Nilsen/ The independent Barents Observer ,

Norge ville ikke ta i mot disse asylsøkerne, det lyktes ikke

Her blir fem asylsøkere forsøkt sendt tilbake til Russland ved grensen på Storskog. Det lyktes ikke.

ARTIKKELEN ER OVER TRE ÅR GAMMEL

Det var The Independent Barents Observer som først omtalte saken.

– Det var åpenbart at de ikke ville gå, for de hadde satt seg i snøen, men om det var fordi Russland nektet ta imot dem, vet jeg ikke, sier Thomas Nilsen, redaktør av nettstedet The Independent Barents Observer og som også tok bildet.

Han så bare to asylsøkere, men utelukker ikke at det var flere siden det var mange norske og russiske grensevakter samt politi som sto rundt.

Mellom bommene

– De hadde satt seg ned midt mellom den norske og russiske grensebommen, det er to meter imellom. Det opplevdes som en veldig spesiell situasjon, sier Nilsen som aldri har opplevd noe lignende i løpet av de 25 årene han har krysset grensen.

For få dager siden ga Justisdepartementet instruks til UDI og UNE om at asylsøkere som kommer til Norge etter å ha hatt opphold i Russland, skal få avslag uten realitetsbehandling. Dette er asylsøkere som Norge mener ikke står i fare for å bli forfulgt i Russland.

– Dette var en familie som skulle returneres, og som nektet å gå videre. De satte seg ned på russisk side av grensen, og det endte med at vi tok dem med tilbake til Norge, opplyser politimester Ellen Katrine Hætta i Østfinnmark politidistrikt til VG.

– Hva skjer med dem nå?

– Det må Politiets utlendingsenhet (PU) svare på.

PU ønsker ikke å opplyse hvilken nasjonalitet de fem har.

– Fem personer er behandlet i henhold til instruksen fra Justis- og beredskapsdepartementet, og forsøkt sendt tilbake til Russland. Dette har ikke lyktes. De er derfor pågrepet, og vil plasseres på lukket innkvartering. Iverksetting forsøkes igjen til Russland eller hjemland så snart som mulig, i henhold til UDIs vedtak, skriver kommunikasjonsrådgiver Arild Strømmen i en e-post til VG.

Han sier muntlig at de eventuelt kan bli realitetsbehandlet hurtig, men at de vil bli forsøkt returnert til Russland eller annet hjemland i henhold til UDIs vedtak.

Hverken PU eller Justisdepartementet ønsker å kommentere saken ytterligere på det nåværende tidspunkt.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder