KRONIKKFORFATTER: Marte Gerhardsen i Tankesmien Agenda skaper reaksjoner ved å kalle regjeringsforslag for god sentrum-venstre-politikk. Foto: Jan Petter Lynau , VG

Gerhardsen kritiseres for å støtte regjeringsforslag

SV: – Noe av det som foreslås, er veldig hodeløst

Marte Gerhardsen i Tankesmien Agenda får kritikk fordi hun oppfordrer Stortinget til å støtte regjeringens forslag om effektivisering av Skatteetaten, som vil føre til at nesten 500 mister jobben.

ARTIKKELEN ER OVER FIRE ÅR GAMMEL

• Regjeringen foreslår i sitt statsbudsjett for 2016 å flytte skatteoppkreverfunksjonen fra kommunene til Skatteetaten fra 1. juni.

• Det vil medføre en netto reduksjon på 497 årsverk, ifølge Skattedirektoratets utredning.

• Begrunnelsen for forslaget er den teknologiske utviklingen som skal gjøre det mulig for Skatteetaten å utføre sine oppgaver med langt færre årsverk.

Les også: Skatteetaten krevde 966.938.307 kroner fra farvehandel

- Må bruke teknologien

I en kronikk i VG skriver Gerhardsen at hvis vi vil «ha en god og varig velferd i framtida må vi være villige til å kutte når vi kan. Også om det betyr færre arbeidsplasser noen steder. En omorganisering av skatteoppkrevingen er et godt eksempel».

– Der hvor oppgavene kan løses av maskiner, må vi bruke teknologien og frigjøre arbeidskraft til andre jobber. Vi trenger blant annet flere lærere og flere som kan jobbe innen helse og omsorg, så dette trenger ikke å medføre arbeidsledighet, sier Gerhardsen til VG.

Omorganiserer skatt og kontroll: Skal ta flere svindlere

– God politikk

Hun mener dette er god sentrumvenstrepolitikk, og peker på fordelene i privat sektor, der de fleste bedrifter konkurranseutsettes.

– Store deler av privat sektor er hele tiden utsatt for konkurranse, mens offentlig sektor ikke har den samme ytre driveren for å rasjonalisere. Da må politikerne bidra til at det skjer, mener den tidligere lederen av Oslo AUF.

UENIG: Kunnskapspolitisk talsperson i SV Torgeir Knag Fylkesnes kaller den teknologiske utviklingen et beist som må temmes. Foto: Ole Gunnar Onsøien , NTB scanpix

Tankesmien Agenda er sentrumvenstreorientert, og møter med dette utspillet motstand på venstresiden.

– Noe av det som foreslås, er veldig hodeløst. Geografisk fordeling er viktig, og nå har det utviklet seg en lei tendens til å være sånn at vi alltid sparer arbeidskraften på hovedkontoret til sist, sier Torgeir Knag Fylkesnes (SV) i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget.

Arbeiderpartiets landsmøte vedtok også å gå i mot regjeringens forslag.

– Sparer 356 millioner

I Skatteetaten ønsker de forslaget velkommen. Skattedirektør Hans Christian Holte forteller kuttet i antall årsverk vil medføre en beregnet innsparing på 356 millioner kroner årlig.

– Vi kan gjøre vår oppgave med færre ressurser enn vi kunne tidligere, sier han.

I tillegg ser skattedirektøren fordeler med å sentralisere etatens arbeid. Blant annet tror han ikke de mest avansete oppgavene best kan løses på lokalkontorene.

– Kriminaliteten holder seg ikke innenfor en kommune. De typiske sakene og kriminelle miljøene krysser på tvers av fylkes- og landegrenser, og da trenger vi større og bredere miljøer. Lokal kompetanse kan være viktig, men helt lokal tilstedeværelse har mindre betydning enn det hadde før, sier Holte.

Det kaller Fylkesnes i SV en altfor generell vending.

– Evnen til avansert håndtering er ikke et spørsmål om geografi, svarer han.

SVs Heikki Holmås: Vil gi deg penger for å sykle eller gå til jobb

Til de i Skatteetaten som frykter å miste jobben, har Holte noen beroligende ord.

– Vi er en stor organisasjon, og vi har tradisjon for å vri kompetanse over på andre områder innad i Skatteetaten.

OVERLEVERING: Skattedirektoratet foreslo i 2014 å redusere tallet på skatteoppkreverkontorer fra 288 til 27. Her overleverer Hans Christian Holte utredningen til finansminister Siv Jensen. Foto: Lise Åserud , NTB scanpix

Fagforbundet frykter milliardtap

I Fagforbundet, LOs største forbund, er de heller ikke enige med det Marte Gerhardsen skriver i sin kronikk.

FRYKTER MILLIARDTAP: Fagforbundsleder Mette Nord leder LOs desidert største forbund. Hun stiller seg kritisk til omstillingen i Skatteetaten. Foto: Therese Alice Sanne , VG

– Oslo Economics' beregninger tilsier at staten potensielt kan få et inntektstap på 1,5 milliarder ved å flytte skatteoppkrevingen fra kommunene til staten. Vi stiller oss derfor uforstående til det som skrives i kronikken, sier Fagforbundets leder Mette Nord.

Hun foreslår å bruke de lokale kontorene i arbeidet mot svart økonomi.

– Det er lokalt i kommunene at den verste arbeidslivskriminaliteten skjer, sier hun.

Et beist som må temmes

Det er ikke bare spørsmålet om skatteoppkreving Gerhardsen tar opp i sin kronikk. Hun mener vi kommer til å ha mange debatter om lignende tjenester fremover.

– Før måtte du til banken for den minste ting, mens nå gjør du selv nesten alle bankhandlinger på Internett. Den overgangen kommer vi til å se flere steder i årene som kommer, og som samfunn må vi ta i bruk de mulighetene som kommer.

Torgeir Fylkesnes sammenlikner den teknologiske utviklingen med et kraftig beist.

– Det kan enten temmes til å bli en fantastisk ressurs, eller det kan utvikle seg til et uhyre. Jeg er en kjempestor tilhenger av digitalisering, men det må gjøres menneskevennlig, sier han.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder