PÅ KOLLISJONSKURS: Stortingsrepresentant Gunnar Gundersen passerer klima- og miljøminister Vidar Helgesen på Høyres felleskonferanse for sentralstyret, stortingsgruppen og regjeringsapparatet. I midten: Hårek Elvenes i Høyres stortingsgruppe. Foto: Vidar Ruud NTB scanpix

Ulveopprør i Høyre: Nekter å gi seg før 32 ulver kan skytes

Erna Solberg og Vidar Helgesen fikk klar beskjed på Sundvollen

SUNDVOLLEN (VG) Politikere fra et bredt lag av Høyre snakker høyt både innad og utad om at det ikke finnes annen ulve-løsning enn å følge Stortingets ulveforlik og lisensfelling av 32 ulver.

ARTIKKELEN ER OVER TO ÅR GAMMEL

Ulvesaken overskygget det meste da Høyre samlet regjeringsapparatet, stortingsgruppen og sentralstyret til felleskonferanse på Sundvollen i Hole ved Hønefoss søndag.

Og Høyrepolitikere fra både by og land, trakk ikke inn klørne på Sundvollen. VG kjenner til at både sentrale stortingspolitikere og andre på felleskonferansen søndag ga klar beskjed til klimaministeren og statsministeren om at Stortingets ulveforlik skal følges. Punktum.

Flere frykter at Høyre som følge av håndteringen av ulvesaken er i ferd med å bli oppfattet som et regelrytter-parti fremfor et parti som finner fornuftige løsninger der folk bor.

KAFFEPAUSE: Fire av Høyres ulveopprørere samlet seg til brownies og kaffe i hotell-lobbyen på Sundvollen søndag: Fra venstre: Anders Kiær (Nord-Trøndelag) , Gunnar Gundersen (Hedmark), Bjørn Lødemel (Sogn og Fjordane) og Elin Agdestein (Nord-Trøndelag). Foto: Vidar Ruud NTB scanpix

– Regjeringen har nå fått klar beskjed om at ulveforliket på Stortinget skal følges opp. Skadepotensialet for Høyre er stort i denne saken. Dette dreier seg om at Høyre må holde det partiet lover fremfor å bli redusert til et regelrytter-parti, sier stortingsrepresentant Elin Agdestein fra Trøndelag Høyre.

Hun og flere med henne mener ulvekjakten må finne sted nå i vinter og vår mens det er snø og lettest å spore ulvene i ulvesonen.

Les også: Regjeringen starter radiomerking av mulig skade-ulv

Vil kjempe for felling

Agdestein, Gundersen og flere i Høyres stortingsgruppe er også samstemte om at Vidar Helgesen og regjeringen burde ha kommet tilbake til Stortinget sist høst med sin nye lovfortolkning - fremfor å presentere den nærmest i det stille før jul.

Bakgrunn: Helgesen sa nei til ulvejakt like før jul

Stortingsrepresentant Gunnar Gundersen fra Hedmark, er innstilt på å kjempe for at ulveforliket skal gjennomføres og at 32 ulv skal skytes.

Mye er viktigere enn ulv. Men dette dreier seg om at respekten for lokalsamfunn skal være den samme rundt hele landet, tordner Gundersen.

VG mener: Ulven truer de blå-blå

– Hele lovsporet er en total avsporing. Vi må følge Stortingets vedtak. Dette handler ikke om juss. Dette handler om politikk. Vi må få til en annen løsning. Alle i Høyre skjønner at Stortingets vedtak må gjelde, og ikke at en avdeling i departementet skal overstyre Stortinget. Dette er i ferd med å undergrave tilliten til oss som beslutningstakere, sier Gundersen.

Bjørn Lødemel, stortingsrepresentant fra Sogn og Fjordane, oppfatter felleskonferansen i partiet som et unisont ja til at forliket på Stortinget skal gjenomføres.

– Jeg har en kommentar, og det er at jeg er glad for at det er slått fast at ulveforliket skal gjennomføres.

Leste du? Gundersen gir seg ikke før Helgesen gir seg

Nestleder Anders Kiær i Trøndelag Høyre er helt på linje med stortingsrepresentant Gundersen, som har blitt selve ansiktet utad på ulveopprøret i Høyre.

– Jeg er enig med Gundersen, ja. Ulveforliket er inngått etter betydelig tautrekking i Stortinget. Det må følges opp, sier Kiær til VG på Høyres felleskonferanse.

– Statsministeren sier det er uaktuelt med noe enkelttall eller tak på ulv som skal tas ut?

– Der er jeg ikke enig med Erna. En lovavdeling i et departement er ikke en domstol. I ethvert juridisk spørsmål er det ofte godt tolkningsrom og politisk handlingsrom, svarer Kiær.

Han mener det er et solid flertall i Høyre for å gjennomføre ulveforliket.

Ser ingen mellomløsninger

– Dette handler om hvordan man skal behandle lokalsamfunn. Høyre legger som oftest mye vekt på dem politikken angår. Det gjør ikke regjeringen i denne saken, sier Kiær som selv har bodd og virket politisk i Hedmark og Rendalen, en av landets mest typiske ulvesoner.

Også Høyres førstekandidat i Hedmark, Kristian Tonning Riise, er i likhet med Kiær og Gundersen irritert på at statsråden og regjeringen kom med sin oppsiktsvekkende beslutning om å annullere ulve-uttaket av 32 ulver like før jul.

– For å skape ro i partiet og kunne snakke om andre saker, hadde det beste vært å få en snarlig avklaring på at ulveforliket skal gjennomføres. Det tror jeg er det eneste som vil kunne skape ro rundt denne saken, sier Riise som også er leder i Unge Høyre, til NTB.

– Her er det ikke rom for mellomløsninger. På et eller annet tidspunkt må man skjære gjennom og finne et politisk rom for å gjøre noe, legger han til.

Både Riise og andre i partiet frykter ulvestriden blir en symbolsak som ødelegger Høyres troverdighet i Distrikts-Norge.

Stortingsrepresentant Hårek Elvenes fra Bærum og Akershus, finner behov for å ta klimaministeren og regjeringen litt i forsvar i ulvesaken.

– Partiet ber bortimot enstemmig enig om at rovdyrforliket skal gjennomføres. Jeg opplever at regjeringen nå leter etter muligheter for å få det til. Samtidig må klimaministeren operere innenfor gjeldende lovverk, og der opplever jeg at Vidar Helgesen har stått oppreist og vært forbilledlig ryddig, sier Elvenes til VG.

Erna ber om mer tid

Statsminister Erna Solberg fastholder at departementets lovfortolkning ikke gir rom for å ta ut 32 ulv, som ulveforliket har åpnet for.
Hun ser heller ingen mellomløsning ved at et færre antall ulver tas ut.

– Nei, vi kan ikke snakke om et tall nå på hvor mange ulver som kan tas ut. Nå snakker vi om lovligheten av å ta ut ulv. Det er derfor vi har besluttet radiomerking av ulv for å dokumentere skadepotensialet. Er det mulig å dokumentere skadepotensiale og unormal atferd i en flokk, - at ulven beveger seg nærmere folk, da er det innenfor loven å ta ut enkeltindivider, svarer statsministeren og Høyre-lederen.

Hun sier departemetet og regjeringsapparatet nå skal se nærmere på hvordan Bern-konvensjonen og norsk lov skal sees i sammenheng.

– Andre land har noen andre føringer i sin fortolkning av Bern-konvensjonen enn den vi har. Det er en spennende vei å se hvordan de gjør dette, sier Erna Solberg til VG.

Hun understreker at alle partier på Stortinget i utgangspunktet vil ha et bestandsmål - eller et tak på antall ulv.

– Ser vi nå et ulveopprør i Høyre?

– I denne saken er det et ønske i partiet om en helt annen politikk enn den som lar seg gjøre. Også Høyre er jo en del av det ulveforliket som har flertall på Stortinget. Regjeringen vil også finne løsning. Men regjeringen må forholde seg til norsk lov. Da er det lovveien, fortolkningen av konvensjonen og dokumentasjon av skadepotensiale som er veien å gå.

– Klarer du å roe ned Gunnar Gundersen og de andre i partiet som er i opprør?

– Nei, det vet jeg ikke om jeg klarer. Folk som veldig sterkt vil ha et resultat, blir nok ikke fornøyd før de ser det resultatet. Men de må gi oss litt tid, svarer statsminister og partileder Erna Solberg.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder