DOMMEREN KAN VÆRE PARTISK: Lagmannsretten kan vurdere dommeren i saken om Breiviks soningsforhold som partisk.

DOMMEREN KAN VÆRE PARTISK: Lagmannsretten kan vurdere dommeren i saken om Breiviks soningsforhold som partisk. Foto: Lise Åserud/NTB scanpix

Lagmannsretten: Dommer i Breivik-saken byttes ut

Lagmann Ellen Mo byttes ut i saken om Anders Behring Breiviks soningsforhold. Det kan være tvil om hennes upartiskhet, ifølge en kjennelse fra lagmannsretten.

NTB
ARTIKKELEN ER OVER TRE ÅR GAMMEL

Lagmann Ellen Mo var statssekretær i Finansdepartementet i Jens Stoltenbergs første regjering i 2000– 2001, som var en ren Arbeiderparti-regjering.

– At dette nå er 15 år siden og at det var en kort periode, kan tilsi at dette forholdet ikke kan anses som noen særlig omstendighet som er egnet til å svekke tilliten til hennes upartiskhet, skriver førstelagmann Ola Dahl i kjennelsen fra Borgarting lagmannsrett.

Les også: Staten har krenket Breiviks menneskerettigheter

– Rimelig og saklig grunn

– På den annen side er statssekretær en viktig politisk og profilert rolle, og hun kan således fremstå utad som en bærer av den politikk Breivik angrep, heter det i kjennelsen.

Videre står det at flere statsråder og statssekretærer i denne regjeringen ble direkte rammet av Breiviks angrep på Utøya, og at dette etter rettens syn e særlige forhold som samlet sett er en objektiv målestokk som kan gi omverden og Breivik en rimelig og saklig grunn til å tvile på dommerens upartiskhet.

Breviks advokat, Øystein Storrvik, leverte inn en habilitetsklage, men ønsket da ikke å gå nærmere inn på grunnlaget.

Ankesaken er berammet i Borgarting lagmannsrett 29. november, og det er satt av fire dager til saken. Storrvik har imidlertid meldt forfall på grunn av tett program.

Ekspert om Breivik-dommen: – En modig avgjørelse

Delvis seier i tingretten

I fjor stevnet Breivik staten for brudd på menneskerettighetene under soningen. I april i år konkluderte Oslo tingrett med at soningsforholdene innebar brudd på Den europeiske menneskerettskonvensjonens artikkel 3 om forbud mot umenneskelig eller nedverdigende behandling.

Staten ble frifunnet for brudd på artikkel 8 om respekten for privatliv.

Regjeringsadvokaten anket dommen både på grunn av rettsanvendelsen og bevisvurderingen. Av sikkerhetshensyn ble tingrettssaken ført i gymsalen i høysikkerhetsfengselet i Skien, men det er ennå ikke klart hvor ankesaken skal føres.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder