ENIGE: Disse partiene er enige om revideringen av statsbudsjettet for 2017. Fra venstre Hans Andreas Limi (Frp), Hans Olav Syversen (KrF), Terje Breivik (V) og Svein Flåtten (H) under pressekonferansen på Stortinget onsdag formiddag. Foto: Berit Roald NTB scanpix

DSB-sjefen bønnhørt: Får mer penger i budsjettavtalen

KrF fikk samarbeidspartiene med på symbolske fem millioner kroner mer til DSB, direktoratet for samfunnssikkerhet, etter at DSB-sjefen slo alarm om kutt og nedskjæringer.

ARTIKKELEN ER OVER TO ÅR GAMMEL

I avtalen om revidert budsjett som KrF og Venstre inngikk med regjeringspartiene onsdag formiddag, flytter partiene på tilsammen 391 millioner kroner.

Fem millioner går til DSB i form av budsjettstøtte, som en følge av DSB-sjef Cecilie Daae gikk ut i VG 17.mai og varslet at hun måtte nedbemanne ut over de 30 årsverkene som var planlagt fra tidligere.

«Vi er i en svært alvorlig økonomisk situasjon. Jeg har fått en rekke oppdrag jeg ikke kan gjennomføre», sa DSB-sjef Daae til VG.

Les mer her: DSB-sjefen varsler kutt i sivil beredskap

Signal til regjeringen

Nå sier Hans Olav Syversen, KrFs finanstalsmann at DSB-sjefens varsel lå bak KrFs budsjettkrav:

– Fem millioner kroner er ikke all verden innenfor veldig trange rammer. Men det er et signal til regjeringen om at sivil beredskap må styrkes, og at regjeringen bør ta det signalet nå når de setter opp statsbudsjettet for 2018, sier Syversen til VG.

Revidert budsjett: Flytter på drøyt 400 millioner

Frps Hans Andreas Limi sier til NTB at bevilgningen på 5 millioner er en halvårsvirkning og at det dreier seg om 10 millioner på helårsbasis.

Les også: Oljefesten er slutt - Ap frykter oppvasken

DSB-sjef Cecilie Daae takker for oppmerksomheten fra Stortinget:

– Jeg ser på ekstrabevilgningen på 5 millioner kroner til DSB i revidert nasjonalbudsjett som et positivt signal fra politikerne. Det viser at politikerne har oppmerksomhet på samfunnssikkerhet og beredskap som et viktig nasjonalt område , ikke minst i lys av den sikkerhetspolitiske situasjonen, skriver DSB-sjefen i en e-post til VG.

Krevde 15 mill

KrF krevde opprinnelig 15 millioner kroner mer til DSB ifølge VGs opplysninger, men måtte nøye seg med en tredel. Men partiet fikk også støtte for et krav om at fem millioner skal brukes på det nye beredsksapssenteret på Rygge.

Ifølge NTB inneholder budsjettavtalen også økt lærlingtilskudd, 250 nye studieplasser for IKT, tilskuddsordning mot barnefattigdom, nye 20 millioner til tiltak mot plastforsøpling og økt inntektsgrense for ordningen med gratis kjernetid i barnehagen.

Samtidig økes minstepensjonen med 1.000 kroner for gifte og samboende par. Dette kommer i tillegg til de 8.000 kroner som enslige minstepensjonister har fått ved de to siste budsjettforlikene.

Mer om pensjonistenes økonomi: Formueskattekuttene som pensjonister tjener på

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder