Leder for Spesialenheten Jan Egil Presthus opplyser at forholdene i Vest politidistrikt skal etterforskes. Foto: Terje Bringedal VG

Varslersaken: Spesialenheten vil etterforske bergenspolitiet

Forholdene i Vest politidistrikt skal etterforskes av Spesialenheten for politisaker, opplyser leder Jan Egil Presthus.

ARTIKKELEN ER OVER TRE ÅR GAMMEL

Beslutningen kommer etter at VG lørdag omtalte et 52 siders langt varsel levert av en høyt betrodd tjenestemann. I varselet omtaler tjenestemannen en stående føring om ikke å gripe inn i alvorlig narkotikakriminalitet.

Leder Jan Egil Presthus i Spesialenheten ble selv kjent med saken via VGs dokumentar lørdag, og uttalte da at Spesialenheten ville innhente dokumentasjon fra Riksadvokaten for å vurdere hvordan saken var blitt fulgt opp. Spesialenheten ville også vurdere enkeltepisoder som er omtalt i varselet, sa Presthus til VG lørdag.

Nå skal disse altså etterforskes.

VG-spesial: Narkovarselet

«Vil kunne være straffbart»

«I VGs reportasje stilles ikke bare spørsmål ved politiets etterlevelse av riksadvokatens prioriteringer for straffesaksarbeidet. Reportasjen inneholder også opplysninger som kan oppfattes å innebære at politiet har unnlatt å gripe inn ved konkret kunnskap om pågående grov kriminalitet, dvs. i situasjoner hvor politiet har hatt en plikt til å gripe inn.»

«Da slik unnlatelse vil kunne være straffbar opptreden fra politiets side, har Spesialenheten kommet til at det er rimelig grunn til å iverksette etterforsking», skriver Presthus.

Etterforskningen vil ha som mål å klargjøre om det har funnet sted hendelser hvor politiet har unnlatt å gripe inn ved konkret kunnskap om pågående grov narkotikakriminalitet, opplyser Spesialenheten videre.

«Dersom slike hendelser har funnet sted, vil det blant annet være behov for å klargjøre hvilke direktiver som konkret er gitt, hvem som står bak direktivene og hvilke vurderinger som ligger bak disse.»

Varselet: Spanere ble «straffet» fordi de pågrep narkoselger

Begynner med varselet

Sjefen for Spesialenheten har besluttet å legge ansvaret for etterforskningen til avdeling Øst-Norge.

Lederen for etterforskningsavdelingen, Liv Øyen, bekrefter at Spesialenheten skal finne ut om det er begått brudd på tjenestemannsloven – også kalt tjenesteunnlatelse – ved Vest politidistrikt.

De vil nå begynne å hente inn det som finnes av materiale og dokumentasjon i saken, inkludert selve varslingsrapporten.

– Vi vil nøye gå gjennom den og vurdere den før vi setter i gang med etterforskning. Hvilke etterforskningsskritt og hvor mange etterforskningsskritt vi vil ta, har vi ikke rukket å ta stilling til, sier Øyen.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder