DOMMERE: Wenche Elizabeth Arntzen og Arne Lyng skal lede hovedforhandlingen i Oslo tingrett. Foto: SCANPIX

Disse skal lede rettssaken mot Breivik

OSLO TINGHUS (VG Nett) Dommerne i straffesaken mot massemorderen Anders Behring Breivik (32) ble presentert fredag.

ARTIKKELEN ER OVER ÅTTE ÅR GAMMEL

De to som skal lede hovedforhandlingen er Wenche Elizabeth Arntzen og Arne Lyng.

Under pressekonferansen i tingretten ble dommerne spurt om hvordan de kommer til å forholde seg til Breiviks ønske å spre sitt budskap gjennom rettssaken.

- Under hovedforhandlingen vil tiltalte ha partsrettigheter. Han har rett til å forklare seg. Han vil kunne forklare seg om de handlinger han har begått og bakgrunnen for disse, påpeker Arntzen.

- Men vi må sørge for at saken blir gjennomført på den avsatte tid. Vi kan avskjære ytterligere bevisspørsmål dersom det anses som tilstrekkelig bevist eller at det ikke har betydning for den avgjørelsen som skal treffes, legger hun til.

Wenche Elizabeth Arntzen (52) har vært tingrettsdommer i Oslo tingrett siden 2007. Hun startet sin karriere som konsulent i Justisdepartementets lovavdeling, og var fra 1989-2003 advokat ved Regjeringsadvokatembetet. Før hun ble tingrettsdommer var hun advokat og partner i Kluge advokatfirma.

Hun arbeider også som timelærer i etikk ved Universitetet i Oslo og siden 2009 har hun vært medlem av Stortingets kontrollutvalg for etterretnings- overvåknings - og sikkerhetstjeneste (EOS-utvalget).

Arne Lyng (49) har vært tingrettsdommer i Oslo tingrett i snart ti år. I årene før arbeidet han blant annet som rådgiver og spesialrådgiver i Kredittilsynet og som sekretær og hovedsekretær i Banklovkommisjonen.

Sorenskriver Geir Engebretsen opplyste at både aktor, forsvarere og bistandsadvokater på forhånd har fått informasjon av betydningen for habiliteten, og at ingen av aktørene hadde innvendinger mot oppnevnelsen.

Rettssaken starter 16. april i en ombygd rettssal i Oslo Tinghus.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder