Dobling av politianmeldt vold og trusler i Oslos videregående skoler

I fjor ble det politianmeldt mer enn dobbelt så mange volds- og trusselsaker i Oslos videregående skoler som året før. Også antall elever som er mistenkt og/eller siktet, øker kraftig.

ARTIKKELEN ER OVER TO ÅR GAMMEL

Det viser politiets egne tall over anmeldelser, mistenkte og siktede for vold og trusler som har funnet sted innenfor skoleområdet i skoletiden. Statistikken viser også at økningen fortsatte første halvår i 2017.

– Tabellen viser at det har vært en økning i antall anmeldelser fra og med våren 2016. Antall unike personer registrert som mistenkt eller siktet i disse anmeldelsene har til dels fulgt den samme utviklingen, skriver Eirik Barstad Wilmann i Oslo politidistrikt i en epost til VG.

Les: Vold en del av hverdagen ved flere Osloskoler

Tar forbehold

Han tilføyer at de fleste av anmeldelsene gjelder trusler eller legemsfornærmelser og legemskrenkelser. Kun et fåtall av anmeldelsene gjelder handlinger med fysisk skade på fornærmede.

Oslopolitiet mener statistikken ikke er egnet til å beskrive en utvikling over tid for hver enkelt av de 27 videregående skolene i Oslo. Til det er tallene for små – og hendelsene for spredt. Samtidig viser statistikken en klar overvekt av gutter blant det økende tallet på elever som er siktet og/eller mistenkt.

Få med deg: Notat: Regelmessig salg og bruk av stoff på skolen

– Selv de skolene som har flest politianmeldte hendelser i løpet av et semester, står med så lave antall anmeldelser at de ikke er egnet for å vise hverken utvikling over tid, eller være gode indikatorer på et problem ved skolen, presiserer Barstad Wilmann.

BEVILGER EKSTRAMILLIONER: Skolebyråd Tone Tellevik Dahl (Ap) kommer med 60 millioner kroner ekstra til utvalgte videregående skoler med en krevende situasjon, ifølge Oslo-budsjettet. Foto: Frode Hansen VG

Han mener likevel tabellen over anmeldelser sammenholdt med det politiet vet om volds- og trusseltilfellene i Oslo-skolen, indikerer at noen skoler sliter mer med problemet enn andre.

Les gjerne: Advarte i 2012: Stadig grovere vold i skolen

– Det er grunn til å tro at det er skoler der inntakskravene er lavest som tiltrekker seg elever som involveres i denne typen hendelser, sier Wilmann til VG.

Verstinger

Før skolestart i høst gikk politiet ut og fortalte om en såkalt verstingliste med nærmere 40 navn på elever under 18 år som knyttes til vold og narkotikasaker.

– Fra 2006 til 2016 var disse tallene veldig bra, før de nå har økt jevnt i hele 2017. Dette er svært bekymringsfullt, sa politiinspektør Janne Birgitta Stømner ved forebyggende enhet i Oslo politidistrikt til Dagsavisen.

Det er også etablert et felles nettverk av skoler for samarbeid og erfaringsdeling ved skoler som opplever en opphoping av svært krevende elever.

De videregående skolene – Stovner, Persbråten, Bjørnholt, Holtet, Hersleb, Ulsrud, Hellerud, Etterstad og Kuben er under spesiell oppsikt.

Fikk du med deg? Oslo-rektor kan ikke garantere trygt arbeidsmiljø

Byrådssekretær for utdanning, Halvard Hølleland (Ap) synes det er positivt at politiet fører statistikk over anmeldelser og mistenkte/siktede ved Oslos videregående skoler.

– Vi kjenner til fra før at det har vært en reell økning i ungdomskriminalitet og unge gjengangere i Oslo. Byråden har vært opptatt av at skolene varsler hendelser til både Arbeidstilsynet og politiet. Det er bra at politiet med denne statistikken bidrar til at vi får enda bedre oversikt over situasjonen, sier Hølleland til VG i byråd Tone Tellevik Dahls feriefravær.

I SØKELYSET: Kuben yrkesarena i Oslo inneholder Fagskolen i Oslo, Læringssenteret for byggfag i tillegg til Kuben videregående skole. Foto: Audun Braastad NTB scanpix

Han legger til:

– Så er det selvsagt alvorlig at skolene opplever en økning i vold og trusler. Det jobber vi nå sammen med politiet om å bekjempe, sier Hølleland. Han viser til at byrådet i sitt budsjettforslag tilfører 60 millioner kroner ekstra til åtte videregående skoler som er definert å ha spesielle utfordringer.

Leste du? Tiltalt for slag med stoler og kosteskaft på skolen

– Noen peker på at skoler med lave inntakskrav opplever en opphoping av de elevene som involveres i volds- og trusselsaker?

– Vi har en opphoping av elever med slike problemer på skoler med lave inntakskarakterer. Det er ikke bra. Men vi ønsker oss en fellesskole der det kommer inn elever med både lave og høye karakterer – fremfor å gå tilbake til geografisk inntak. Derfor vil vi også legge om skolenes finansieringssystem fra stykkpris-prinsippet. Men vi trenger noe tid på å gjøre det, sier Hølleland til VG.

En del av opplegget går ut på at skoler med et flertall av elever fra sosioøkonomisk svake hjem, skal tilføres mer penger.

Oslos skolebyråd er sammen med blant annet politiet, Utdanningsforbundet og Elevorganisasjonen invitert til et møte med fungerende kunnskapsminister Henrik Asheim (H) for å drøfte volds- og trusselbildet i Osloskolene neste uke.

Samtidig har Oslos skolebyråd Tone Tellevik Dahl invitert kunnskapsministeren til et møte og befaring på Stovner videregående skole senere i høst.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder