Dobling av politianmeldt vold og trusler i Oslos videregående skoler

I fjor ble det politianmeldt mer enn dobbelt så mange volds- og trusselsaker i Oslos videregående skoler som året før. Også antall elever som er mistenkt og/eller siktet, øker kraftig.

Publisert:
Artikkelen er over fem år gammel

Det viser politiets egne tall over anmeldelser, mistenkte og siktede for vold og trusler som har funnet sted innenfor skoleområdet i skoletiden.