«FLINKEST»: Nestleder Øyvind Skraastad på Akuttklinikken ved Oslo universitetssykehus (OUS) følger her med på en hjerteoperasjon. OUS har det laveste antallet pasientopphold med personskade som er kartlagt så langt. Foto: JØRGEN BRAASTAD

Rapport: - 4500 dødsfall skyldes sykehusskader

Halvparten av de rundt 4500 dødsfallene som skyldtes skader på sykehus i fjor, kunne vært unngått.

ARTIKKELEN ER OVER ÅTTE ÅR GAMMEL

Det fremgår av en foreløpig rapport fra Nasjonal pasientsikkerhetskampanje «I trygge hender». for helsetjenesten har utarbeidet for myndighetene. For første gang er omfanget av pasientskader som skjer på norske sykehus kartlagt. Det er gjort ved å granske journaler - og funnene er rystende:

Cirka 0,6 prosent

I fjor døde om lag 4500 pasienter i Norge som følge av skade som oppsto på norske sykehus, ifølge den ferske rapporten. Det utgjør rundt 0,6 prosent av alle pasienter.

Har du tips eller innspill om Sykehus-Norge? Ta kontakt!

Sykehusskadene gjelder alt fra uventede komplikasjoner, sykehusinfeksjoner, teknisk utstyr som svikter, feil bruk av legemidler, svikt i rutiner og dårlig hygiene ved sykehuset.

- Trolig kunne halvparten av dødsfallene vært unngått med bedre rutiner, bedre hygiene, og høyere prioritering av pasientsikkerhet, sier Ellen Tveter Deilkås, overlege og seniorrådgiver ved Kunnskapssenteret.

Det tilsvarer over 2000 dødsfall i fjor.

- Den andre halvparten er rett og slett generell risiko for komplikasjoner når man blir syk, sier Deilkås.

Nå akter helseministeren å få ned det høye antallet.

Lidelse og død

- Dette er alvorlig, og viser at vi må bli bedre. Tallene viser at selv små forbedringer vil gi enorme utslag i redusert lidelse og død, sier helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.

Totalt døde 41499 nordmenn i fjor, ifølge Statistisk sentralbyrå. Dermed dør over 10 prosent av dem som følge av en sykehusskade, ifølge helsemyndighetene.

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten har ansvaret for undersøkelsen.

Tallet er en foreløpig beregning etter at 11 av totalt 19 helseforetak har levert sine resultater som en del av pasientsikkerhetskampanjen «I trygge hender».

- Vi mener de foreløpige tallene er representative for hvilket nivå pasientskadene ligger på, sier overlege Deilkås ved Kunnskapssenteret.

LES OGSÅ: SYKEHUSTABBENE - IKKE TIL Å LEVE MED

100 000 pasienter

De foreløpige tallene viser at totalt 100000 pasienter, av totalt 866000 innleggelser, ble skadet på norske sykehus i fjor. Det er i snitt 14,5 prosent av pasientoppholdene.

Hittil har norske myndigheter forhold seg til et anslag på ti prosent skadede ved norske sykehus. Denne beregningen ble utført av legenestor Peter F. Hjort.

I de nye beregningene er tatt med alt fra småting som gnagsår under gipsen til svært alvorlige skader. Om lag halvparten av skadene er av en slik grad at det enten førte til forlenget sykehusopphold, varige mén eller død.

- Jeg tviler ikke et sekund på at dette er riktige tall. Og tallene det refereres til gjelder bare på sykehusene. I tillegg kommer antallet pasientskader som oppstår ved sykehjem og kommunehelsetjenesten, sier pasientombud Knut Fredrik Thorne i Akershus, som har mange års fartstid som jurist i Helsetilsynet.

Strøm-Erichsen mener at til tross for de høye tallene, har Norge et av verdens beste helsevesen, og at tallene er som forventet ut fra internasjonale tall.

- Men dette viser at det har vært riktig å sette i gang en rekke tiltak for å bedre pasientsikkerheten ved sykehusene, sier helseministeren.

Hovedformålet med kartleggingen har vært å få kunnskap om skadene som skjer, for så å kunne lære av dem - slik at de kan unngås.

VG har avslørt

VG har både i form av enkelthistorier og serier satt søkelyset på feil som koster mennesker livet når de blir langt inn på sykehus. Blant annet historien til Benjamin Lie (22) som bare brakk benet, men døde som følge av feil begått av sykehuset.

DISSE BLE ØDELAGT I HELSEVESENET: LES ALLE DE STERKE HISTORIENE OG DEL DIN HISTORIE HER

- Sakene ikke minst VG har fått frem i lyset har gjort dypt inntrykk på meg. Det har vært tydelig for meg at vi ikke bare må se på enkeltpersoner som gjør feil, men gjøre noe med strukturene under, sier helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.

LES OM DE DØDELIGE FEILENE I DAGENS VG!

Mer om

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder