Sa han hadde øvd på tortur

Trodde familien ville bli drept

Krevde innføring av dødsstraff

Breivik smilte av sine egne politi-uttalelser

OSLO TINGHUS (VG Nett) De første sakkyndige får endelig forklare hvorfor de mener Breivik var psykotisk og utilregnelig.

Artikkelen er over syv år gammel

- Det er viktig at retten er klar over at den samlede informasjon legges til grunn under konklusjonen. Samtalene er del av den innhentede informasjon. De mest robuste av våre funn danner en diagnose, forklarer psykiater Synne Sørheim.

Etter at hennes makker, Torgeir Husby, hadde åpnet med å tordne mot mediene og andre som har «fjerndiagnostisert» Breivik og kritisert de sakkdynige, startet Sørheim på selve fremleggingen av rapporten deres.

- Vi har fått mye informasjon, og det har gjort det mindre aktuelt å ta ut store deler av avhørene til rapporten. Vi har likevel vurdert dem. Vi har sett alt på DVD eller hørt det på lydbånd, sier hun.

VG DIREKTE: Følg rettssaken direkte og still spørsmål til våre journalister her

- Hevder han har simulert tortur lenge

Breivik ser ned og noterer på et ark mens hun innleder. Så begynner Sørheim å ramse opp utsagn Breivik kom med rett i etterkant av pågripelsen på Utøya.

Han fortalte til politiet at «vi er forsvarere og nasjonalister», og at «vi er martyrer som tar på oss å være monstre i offentligheten. Det er greit for oss. Men vi gjør jobben lettere for andre konservative revolusjonære».

VGTV: Se Torgeir Husby angripe kritikerne

Breivik ble etter arrestasjonen ført opp på loftet i informasjonsbygget på øya.

- Han spurte om han skulle føres opp for å bli drept. Han sa også at familien hans kommer til å bli henrettet. Han hevder han har simulert tortur lenge for å forberede seg, sa Sørheim.

Kan bevise hva Breivik sa

Breivik ser opp og på den sakkyndige mens hun leser.

Han har flere ganger gitt klart uttrykk for sinnet han føler mot Husby og Sørheim, og har blant annet omtalt dem som «Asbjørnsen og Moe» i åpen rett.

Men han kan vanskelig argumentere mot politiavhørene, som finnes på lydbånd eller video.

- Siktede hevder videre at Knights Templar Europa har gitt ham lov til å henrette kategori A-, B- og C-forrædere. Siktede sier først «jeg mener», men retter etter hvert opp til «vi mener», at Knights Templar er den øverste politiske myndighet i Norge. Det gir dem rettigheter til ekspropriere for å få "funds", og forsvare landet, leser psykiateren.

Les begge psykiatrirapportene her

Smiler og rister på hodet

Breivik ser rett på Sørheim og rister på hodet mens hun fortsetter å lese opp lignende utsagn til politiet. Terroristen var på Utøya også svært opptatt av et kutt han hadde fått i fingeren, og av at det burde stelles.

- Han er klar over at de ikke blir anerkjent av samfunnet, men hevder seg som en del av en større organisasjon i Europa, leser Synne Sørheim videre.

Breivik ser ned igjen på arkene foran seg og smiler stramt. Han rister svakt på hodet.

VGTV: Breiviks mor ba om lukkede dører

- Siktede fremmet også en kravliste nummer to, som skal gi politiet sensitivt informasjon. Siktede er villig til å overgi to andre medlemmer som planlegger terror. Både navn og lokalisasjon på cellelederne som forbereder terror mot kulturmarxistsike partier og organisasjoner i Norge. Kravene for dette var at sjefen for PST, Janne Kristiansen, skulle presentere for justiskomiteen et forslag om å innføre dødsstraff ved hengig og at waterboarding skulle innføres som tortur, leser Sørheim.

- Blir som han er senere

Sørheim forteller at hun og makkeren har sett rundt 140 timer med avhør på DVD.

Avhørerne har i retten tidligere forklart at Breivik var opptatt av å fremstå som utholdene, og ofte viste omsorge for dem som avhørte ham.

Sørheim sier de synes det første avhøret på Utøya, rett etter ugjerningene, er spesielt interresant.

Les også: Halvnaken Breivik poserte for politiet på Utøya

- Men obbservanden faller relativt tidlig i avhøret i ro, og framstår i andre del av avhøret slik han framstår i alle senere samtaler.

Hun mener massemorderen ikke fremstår som forvirret, men noe agitert i starten. De to sakkyndige noterte også at Breivik fremstod som usammenhengende.

- Observanden veksler uten opphold mellom ulike temaer. Han diskuterer krav en gang, så at hjertet blør fordi han har måttet utføre dagens handlinger, så tykkelsen på skuddsikre vest, som han anbefaler politiet ut fra egne erfaringer, han snakker om sin rolle i Knights Templar, staver navet på latin. Han betoner gjentatte ganger sin status som kommandør i den norske motstandsbevegelsen, sier Sørheim.

- Han beskriver groteske detaljer som om det skulle vært en befaring på en byggeplass, legger hun til.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder