RISIKO: FHI påpeker at å stenge uvaksinerte ut fra steder med høy smitterisiko, kan beskytte dem mot alvorlig sykdom. Som høyrisiko trekker de frem steder innendørs der mange mennesker står tett, roper, danser og synger.

FHI mener egne tiltak for uvaksinerte kunne gitt lettelser for resten av samfunnet

Regjeringen skal nå vurdere et coronapass som stenger uvaksinerte ute fra aktiviteter, men det er ikke den løsningen statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) helst vil ha.

Av 

Oda Leraan Skjetne

Espen André Breivik

 og 

Publisert:

FHI mener omikron-bølgen som er i gang ikke er mulig å stoppe. Målet er å flate ut kurven med tiltak slik at det ikke blir en for stor belastning på helsetjenesten.

Der er det nå uvaksinerte som utgjør hovedtyngden av covid-19-pasienter som er innlagt på sykehus og i intensivavdeling.

Fordi FHI mener de vaksinertes beskyttelse mot å bli smittet av omikronvarianten «ser ut til å være liten», tror de ikke det vil ha stor effekt på smittespredningen i samfunnet å innføre tiltak rettet mot en mindre gruppe uvaksinerte.

Men det kan gjøre at færre uvaksinerte blir alvorlig syke – og dermed redusere belastningen på helsetjenesten, påpeker FHI i et faglig råd til regjeringen.

– Indirekte vil dette kunne føre til en lavere tiltaksbyrde for resten av befolkningen ved at kapasiteten i helsetjenesten ikke lenger trues og vi dermed kan lempe på de generelle tiltakene, skriver FHI.

 • Hvor mange er uvaksinert? Det er cirka 321.000 personer over 18 år i Norge som ikke er vaksinert, ifølge FHI. De trekker frem at de uvaksinerte i desember 2021 utgjorde 57 prosent av de som måtte legges inn på sykehus for covid-19 og 70 prosent av de som ble innlagt på intensivavdeling grunnet covid-19.

Å lempe mer på tiltak for vaksinerte nå, vil øke smittespredningen, påpeker Helsedirektoratet.

– På sikt kan det bli mer aktuelt å lette på tiltakene for den generelle befolkningen, og opprettholde egne anbefalinger og eventuelt påbud for uvaksinerte, skriver de i sitt faglige råd.

Regjeringen innfører ingen egne tiltak for uvaksinerte nå.

De vil ha flere vurderinger fra Helsedirektoratet og FHI før de tar stilling til et coronapass som eventuelt skiller på vaksinerte og uvaksinerte.

– Vi er åpne for å bruke et sånt coronasertifikat og har bedt fagetatene gitt oss oppdatert informasjon i forhold til omikron-varianten, sier statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) til VG.

Men han understreker at det ikke er hovedfokus.

– Det jeg foretrekker å gjøre, er å kunne lette på tiltak og å kunne vaksinere flere, sier Støre:

FHI trekker frem flere ulemper

FHI er dog skeptiske – og påpeker at dette er en vanskelig avveining.

– Vi ser at det vil ha liten effekt på smittespredning, men at det kan ha en effekt på å beskytte uvaksinerte i situasjoner med stor risiko for smitte. Det igjen kan ha betydning for sykehusinnleggelser, men i en slik situasjon hvor slike tiltak er aktuelt, vil det være stor smittespredning i samfunnet og mange andre situasjoner hvor de også kan smittes, sier avdelingsdirektør Line Vold i FHI til VG.

Spørsmålet er altså om man kan og skal beskytte uvaksinerte mot alvorlig sykdom ved å stenge dem ute fra - eller anbefale dem å unngå - steder hvor de kan smittes.

– Det skal vi se på, men jeg vil ikke ta oppmerksomheten bort fra at den beste måten du kan gi uvaksinerte beskyttelse på, er at de vaksinerer seg, sier Støre.

– Så det kan være at det er aktuelt, men det er ikke det som er deres fokus nå?

– Nei, det er riktig. Men vi har bedt om det, og det er fordi vi er opptatte av å få ta svar og å ta stilling til om vi skal gjøre det, sier Støre.

FHI trekker frem at utbredt bruk av coronasertifikat som ekskluderer deler av befolkningen fra aktiviteter, kan medføre redusert livskvalitet, forsterke ulikhet og føre til svekket oppslutning om andre smitteverntiltak.

Samtidig så kan altså et slikt coronapass føre med seg lettelser for andre:

– Dette vil kunne føre til en lavere belastning på spesialisthelsetjenesten i og med at uvaksinerte nå utgjør en stor andel av innlagte pasienter, og dermed kanskje redusere behovet for omfattende nedstengninger for alle. Men det vil medføre at uvaksinerte utelukkes fra enkelte aktiviteter, skriver FHI.

– En slik avgjørelse krever også andre drøftinger enn de smittevernfaglige, og er et politisk, verdimessig spørsmål, skriver FHI.

Brukes som pressmiddel i Europa

Flere land bruker restriksjoner og coronapass som press for å få flere folk til å vaksinere seg – noe FHI er sterkt imot.

– Det er et viktig prinsipp i Norge at vaksinasjon skal være frivillig, og bruk av coronasertifikat bør ikke ha som formål å motivere innbyggere til å vaksinere seg, mener FHI.

Statsminister Jonas Gahr Støre understreker at Norge – med frivillig vaksinering – har en av de høyeste vaksineratene i Europa.

– Jeg tror ikke det kommer til å være det avgjørende punktet for å få folk til å vaksineres seg eller for å få smittebyrden ned. Det sier også fagetatene, og du ser det fra andre land som har hatt dette – de har i mange sammenhenger ikke fått kontroll på smitten. Vi må ikke legge for stor vekt på hva det kan gi av løsninger, sier Støre til VG.

Publisert:

Mer om

Coronaviruset

Flere artikler

 1. Coronapass: Helsedirektoratet åpnet for tysk løsning – regjeringen ville vente

 2. Vil ha ny debatt om coronapass: – Det må bety noe å være vaksinert

 3. FHI om coronapass: Hjelper lite mot smitte

 4. Regjeringen anbefaler munnbind over hele landet

 5. Derfor vil regjeringen ikke åpne opp mer

Fra andre aviser

 1. Regjeringen anbefaler munnbind over hele landet

  Bergens Tidende
 2. Derfor er koronapass så omstridt

  Bergens Tidende
 3. Derfor vil regjeringen ikke åpne opp mer

  Bergens Tidende
 4. Dette er de nye tiltakene

  Bergens Tidende
 5. FHI: Må være svært gode grunner for å forskjellsbehandle vaksinerte og uvaksinerte

  Bergens Tidende
 6. Regjeringen innfører to tiltak og fire anbefalinger

  Bergens Tidende

VG Rabattkoder

Et kommersielt samarbeid med kickback.no