NÆRVÆR: Den engasjerte bydelsutvalgslederen Rashid Nawaz, med assisterende bydelsdirektør Andreas M. Behring til høyre.

Bydelsleder på Stovner: − Vi trenger flere politibetjenter ute i gatene

STOVNER (VG) Enda et tomt bygg vil ikke gjøre noe for kriminalitets­utfordringene i Oslo Øst. Det handler om å være der, mener bydelsutvalgslederen på Stovner.

 • Vilde Elgaaen
 • Tore Kristiansen (foto)
Publisert:

– Det kom politi på hest til Stovner en dag, og det var kjempepopulært, sier bydelsutvalgslederen Rashid Nawaz.

Han trekker frem besøket som et eksempel på noe som mangler i bydelen. Nawaz mener samarbeidet med politiet er godt, men sier det er behov for mer nærvær på Stovner, også utenfor ordinær arbeidstid.

Justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) har allerede lovet 200 millioner til å styrke den lokale tilstedeværelsen i hele landet.

Hvordan de pengene skal fordeles og hva de skal brukes på, er ikke bestemt.

Rashid er klar på hva behovet er på Stovner:

– Vi trenger ikke flere bygninger som står tomme etter klokken 17, vi trenger flere politibetjenter som er ute i gatene.

Rashid sier det handler om å bygge tillit – på samme måte som utekontaktene i bydelen jobber.

Ti år langt arbeid

– Det er noen få som har store utfordringer i alle bydeler, men det er et fåtall i den generelle ungdomsbefolkningen, sier utekontakt Sahal Awaleh i bydel Stovner.

Sammen med Hilde Moen Aarø har han de siste ti årene jobbet med barn og unge i bydelen.

Som utekontakter gir de ungdommen råd og veiledning, og fungerer som en trygg voksenperson som de kan ta kontakt med, forklarer de.

– Vi driver både oppsøkende virksomhet gjennom feltarbeid, men har også samtaler med enkeltpersoner og grupper, sier Awaleh.

TRYGG VOKSEN: Utekontakt Sahal Awaleh.

I 2020 var det under tre prosent av barn og unge i hovedstaden som er registrert med kriminalitet i Oslo, ifølge tall fra politiet.

Politiet mener det er personer med tilknytning til kriminelle miljø som er involvert i flere av voldsepisodene som har funnet sted i hovedstaden den siste tiden.

Blant dem er skytingen på Stovner, der en mindreårig gutt ble skutt i magen i en undergang. To personer er så langt siktet for drapsforsøk eller medvirkning til dette.

les også

Justisministeren om skyteepisodene: – Oslo er en trygg by

Utekontaktene forteller at disse hendelsene ikke er representativt for Stovner, og at det også er noe ungdommene selv reagerer på.

– Når sånne ting skjer tar en del ungdom kontakt med oss bare for å snakke om det. Alle går ikke nødvendigvis rundt og er redde, men det går jo innpå dem, sier Moen Aarø.

Awaleh forteller at han hele livet har hørt andres fordommer mot bydelen han vokste opp i. At Stovner er utrygt er overhodet ikke noe han kjenner seg igjen i, hverken nå eller før.

– Stovner har fått et urettferdig rykte, mener han.

FELTARBEID: Sahal Awaleh og Hilde Moen Aarø, utekontakter på Stovner, utenfor Stovner Senter. De har begge avtaler om å møte ungdom senere onsdag kveld.

Flere utfordringer fra start

Stovner og de andre bydelene øst i byen har betydelig lavere score på levekårsstatistikk enn resten av Oslo.

Det er høyere grad av trangboddhet, det er mer arbeidsledighet, og det er lavere utdanningsnivå enn i andre deler av byen.

Dette er risikofaktorer for at ungdom havner i feil løp, ifølge SaLTo-rapporten fra 2020.

SaLTo er et samarbeid med kommunen og politiet i Oslo for å forebygge kriminalitet blant unge i hovedstaden. I rapporten for 2020 finner man disse tallene:

De viser antall unge i alderen 10–17 år som er registrert med fire eller flere anmeldelser i et kalenderår. De viser også at det er en høyere andel av disse barna som er bosatt i Enhet Øst.

I rapporten peker de på at de unge som registreres med gjentatt kriminalitet over flere år har fellesnevnere:

De har flere risikofaktorer, og fravær av beskyttelsesfaktorer.

De unge med gjentatt kriminalitet over flere år kommer også i stor grad fra områder i Oslo øst med høy andel av familier med lav inntekt over tid.

– I tillegg vet vi at mange bor med bare en av foreldrene sine og at familiene ofte har innvandringsbakgrunn, heter det i rapporten.

Denne kombinasjonen av faktorer kan igjen føre til trang økonomi, som igjen fører til lav sosial deltagelse og liten grad av sosial integrering.

– Dette er faktorer som i neste omgang kan gi stor grad av ledig tid på ettermiddag, kveld og helg som sammen med eventuell trangboddhet bidrar til at mange trekker ut i det offentlige rom, heter det i rapporten.

Det er her utekontaktene kommer inn.

I rapporten står det nemlig at det som fungerer i de tilfellene der ungdom kommer seg ut av kriminaliteten, er å opparbeide tillit til en voksen som følger dem over tid.

Hilde Moen Aarø er klar på at det at de har vært ute blant unge i bydelen i ti år har vært en betydelig styrke i arbeidet ved at man har hatt god tid til å bygge relasjoner og opparbeide tillit i ungdomsmiljøene.

– De kjenner oss, og de eldre søsknene deres kjenner oss, sier hun.

– Det er noen som ikke er klare for å snakke med oss når de er tidlig i tenårene, og de har havnet i feil løp. Så går det noen år, og de finner ut at de vil ut. Da er de klare for å ta den praten med oss, forklarer Moen Aarø.

JOBBER MED TRYGGHET: Utekontakt Hilde Moen Aarø i bydel Stovner.

Det er nettopp dette som hjelper, skriver politiet i SaLTo-rapporten:

– Gode og stabile relasjoner til voksne ressurspersoner fremheves også som en viktig beskyttelsesfaktor fra forskning. Gode relasjoner skaper grobunn for positiv korrigering, trygghet og samhold. Positiv uformell sosial kontroll, eller mangelen på det, kan være medvirkende årsaker til om et oppvekstmiljø blir sunt og positivt eller kriminelt belastet.

Publisert:

Mer om

Krim

Stovner

Krim

Oslo

Flere artikler

 1. Skytinger i Oslo: Raymond Johansen skal ha møte med justisministeren

 2. Det er ikke et spørsmål om ære

 3. Opplysninger til VG: Død knivmann tidligere dømt for drapsforsøk

 4. Tidligere nabo om Kongsberg-siktede: Han fektet med klubber i hagen

 5. Pluss content

  Se dokumentaren «Holes»: – Nå må jeg oppklare drapet på min sønn

Fra andre aviser

 1. Debatt: – Det er voldsutøveren som skal bære byrden, ikke offeret

  Bergens Tidende
 2. Ber politikerne ta grep: Vil hindre at elever på 5.–7. trinn trekkes inn i negative miljøer

  Aftenposten
 3. 217 er skutt og drept i Sverige siste fem år. Rapperen Einár er siste offer.

  Aftenposten
 4. Tenåringen «Ahmed» kobles til konflikt mellom to kriminelle miljøer. Han er ett av 21 barn fra Oslo som ble fengslet i fjor.

  Aftenposten
 5. Over 12.000 pasienter har vært innom LAR-systemet. Hvorfor har ikke overdosetallene falt?

  Aftenposten
 6. Pappa har vært besatt av Malin (28) siden hun var liten.

  Aftenposten

VG Rabattkoder

Et kommersielt samarbeid med kickback.no