BLIR PART: Sametingspresident Aili Keskitalo og Sametinget går inn i ankesaken til de to Tysfjord-søstrene. – Det dreier seg om samiske barns trygghet, sier Keskitalo. Foto: Trond Solberg

Sametinget inn som partshjelp i Tysfjord-rettssak

To søstre med samisk opphav krever erstatning fra Tysfjord kommune etter en oppvekst med overgrep og omsorgssvikt. Det har såpass stor prinsipiell betydning at Sametinget ønsker å gå inn som part i ankesaken.

 • Halvor Bjørntvedt

Dersom det blir akseptert blir det i så fall første gang Sametinget går inn som partshjelp i en rettssak, når denne starter opp i september.

– Vi synes denne rettssaken, en av flere i Tysfjord-komplekset, har noen prinsipielle sider fordi den dreier seg om samiske barn og kvinner som over tid har vært mer utsatt for vold og overgrep enn andre. Det dreier seg om samiske barns trygghet, sier sametingspresident Aili Keskitalo til VG.

– Etter nøye vurdering fant vi det riktig å stå på ofrenes side og gå inn i den rollen, sier Keskitalo.

les også

Samepresidenten refser Tysfjord: – Si unnskyld!

De to søstrene krevde opprinnelig 16 millioner kroner i erstatning av Tysfjord kommune etter det som skal ha vært en oppvekst med overgrep og omsorgssvikt fra fireårsalderen.

Kommunen ble frifunnet i tingretten i februar, og ble så anket til lagmannsretten. I anken er erstatningskravet beregnet til rundt 8 millioner for hver av kvinnene, og at retten skal fastsette størrelsen skjønnsmessig.

ANKER: De to Tysfjord-søstrene søker erstatning for ødelagt barndom. Ankesaken skal opp i lagmannsretten i september. VG møtte den yngste søsteren tidligere i år. Foto: Marie von Krogh

– Kan ikke utelukke at etnisitet har hatt betydning

Kvinnenes familie er samer med tilknytning til det læstadianske samfunnet. Den yngste søsteren, som nå er i 30-årene, uttalte til VG i februar at hun tror dette kan ha bidratt til myndighetene holdt avstand.

– Tysfjordsaken er en spesiell sak også i det samiske samfunnet. Det er dessverre sånn at svært mange av ofrene har vært samiske barn og kvinner. Man kan ikke utelukke at barnas etnisitet og hvor de oppholder seg har hatt betydning for at de har blitt behandlet annerledes, sier hun.

Les VGs avsløringer: Den mørke hemmeligheten

– Jeg synes det gjennom hele sakskomplekset har vært hevdet at det skjedde i lukkede miljøer. Det kan virke som om det har vært en holdning om at man får ordne opp selv, selv om jeg håper det ikke er sånn, sier Keskitalo.

Handler om samiske barns rettssikkerhet

Våren 2016 avslørte VG en omfattende overgrepskultur i deler av Tysfjord kommune i Nordland. I etterkant satt politiet igang etterforskning, som avdekket 151 mulige overgrepssaker i tilknytning til kommunen. De seksuelle overgrepene skal hovedsakelig være begått mot jenter i alderen fire til 16 år, ifølge politiet. Tre kvinner har så langt saksøkt Tysfjord kommune for omsorgssvikt.

Gjennom erstatningssaken har de to søstrene vært representert av advokat Sicilie Kanebog. Hun sier at saken nå blir løftet til et mer prinsipielt nivå.

VG møtte «Liv»: Ut av mørket

– Grunnen til at Sametinget har valgt å engasjere seg er fordi de mener at dette er en sak som handler om samiske barns rettssikkerhet. Spørsmålet om hvor lite en kommune kan tillate seg å gjøre av lovpålagte oppgaver uten å bli stilt til ansvar, sier Kanebog til VG.

Ankesaken skal etter planen opp i lagmannsretten den 17. september, og det er satt av to uker og én dag.

– Vil nok fremheve alvorligheten

Partshjelp innebærer at en tredjemann erklærer støtte til en av partene i en pågående rettssak

Parten vil da være opptatt av prinsipielle sider ved saken som er i retten, og kan være en organisasjon eller et organ som har som oppgave å fremme en særskilt interesse. Det er advokatene John Flatabø og Joakim Bakke-Nielsen i advokatfirmaet IBF Legal som vil stå som partshjelpere på vegne av Sametinget.

les også

Ny dom i Tysfjord-saken

– Det at Sametinget erklærer partshjelp vil nok fremheve alvorligheten i saken. De har ikke gjort dette før, og det var heller ikke noe de sa ja til uten videre, sier Bakke-Nielsen til VG.

Dersom partshjelp erklæres får motparten anledning til å uttale seg. Fristen for Tysfjord kommune er satt til 15. august.

– Retten må da ta en beslutning om den skal akseptere Sametinget som partshjelp. Hvis retten er negativ, må man vurdere om den saken skal tas videre til Høyesterett, sier Flatabø.

Rådmann i Tysfjord kommune, Arne Kvensjø, sier til VG at kommunen vil ta stilling til erklæringen i neste uke, nær fristen den 15.

– Så vidt jeg vet, er det ikke tatt stilling til dette, og da tror jeg ikke det har skjedd, sier Kvensjø.

VG har ikke lyktes å få en kommentar fra kommunens advokat Roald Angell fredag.

Les også

Mer om

 1. Tysfjord
 2. Overgrep
 3. Seksualforbrytelser
 4. Nordland
 5. Samer
 6. Rettigheter

Flere artikler

 1. Pluss content

  Joakim (18) ble drept av kameraten

 2. Pluss content

  Jan Arne (23) ble skadet for livet på folkehøyskole: Nå lever han som en minstepensjonist

 3. Dagens viktigste nyheter

 4. Øver på klodens farligste stoffer på den kanadiske prærien

 5. Overgrepssaken i Bergen: Har fått flere tips

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder