BLE TRUET: Mulla Krekar rettet drapstrusler mot blant andre Erna Solberg (H) i 2010. Hun vitnet selv i rettssaken. Foto: Frode Hansen

Erna Solberg: Krekar pågrepet med henblikk på utlevering

Statsminister Erna Solberg sier mulla Krekar kan bli utlevert til Italia før det foreligger rettskraftig dom.

– Italienske myndigheter har begjært Krekar pågrepet med henblikk på utlevering til Italia, sier Solberg til VG.

– Kreves det rettskraftig dom før han utleveres? 

– Nei, Krekar kan begjæres utlevert til Italia uten at den italienske dommen er rettskraftig. En eventuell utleveringsbegjæring vil bli behandlet på vanlig måte. Det betyr at dersom domstolene finner at vilkårene for utlevering foreligger, er det Justis- og beredskapsdepartementet, eventuelt Kongen i statsråd, som avgjør om utleveringsbegjæringen skal etterkommes.

– Mener du at han bør utleveres?

– Det er de norske domstolene som vil ta stilling til om vilkårene for utlevering er til stede. Deretter skal det være vanlig saksbehandling av utleveringsbegjæringen i Justis- og beredskapsdepartementet. Jeg har ikke noe grunnlag for å vurdere disse spørsmålene.

les også

Kommentar: Krekar kan bli i Norge. Lenge.

Mulla Krekar ble mandag kveld pågrepet av PST. Han er fremstilt for varetektsfengsling mandag, hvor han er begjært varetektsfengslet i fire uker.

Det var på bakgrunn av en internasjonal etterlysing og beslutning om pågripelse fra italienske myndigheter at PST, med bistand fra Oslo politidistrikt, gikk til pågripelse av Krekar.

Bare timer før hadde Krekar blitt dømt til 12 års fengsel i en italiensk domstol for terrorplanlegging.

– Hva tenker du om dommen på 12 år?

– Jeg har ingen synspunkter på den, utover å si at Italia også har et rettssystem som fungerer, sier Solberg.

– Støtter du justisminister Kallmyrs (Frp) uttalelser og håndtering av saken?

– Han har bare tatt dommen til etterretning og sagt hva som vil være den videre formelle prosedyren. 

Les også: Krekars 13 år i rettssystemet

Dømt for å ha truet Solberg

I 2012 ble Krekar dømt til to år og ni måneder i fengsel for drapstrusler. Statsminister Solberg var selv en av dem som fikk trusler rettet mot seg.

– Erna Solberg sier mulla Krekar skal ut av Norge og kastes i døden. Da må hun betale en høy pris. Hvem som tar livet av henne vet jeg ikke, om det er Ansar al-Islam, al-Qaida, barna mine eller slektninger, men hun skal uansett betale prisen, sa Krekar under en pressekonferanse i 2010.

Under rettssaken som gikk i Borgarting lagmannsrett i 2012 inntok Høyre-lederen vitneboksen, og fortalte at saken hadde vært vanskelig for familien.

Bakgrunnen for truslene rettet mot Solberg fant sted i 2003 da Solberg var kommunalminister. Krekar ble samme år pågrepet og siktet for terrorrelatert virksomhet i Irak, men saken ble henlagt. Etter instruks fra Solberg, begrunnet med hensyn til rikets sikkerhet, ble han likevel varig utvist av Norge.

Også trusler mot Bondevik

Krekar reiste i 2005 sivil sak mot staten på grunn av utvisningsvedtaket. Daværende kommunalminister Solberg vitnet også den gang.

Krekar er også dømt for trusler mot tidligere statsminister for KrF, Kjell Magne Bondevik.

Til tross for at det siden 2005 har vært vedtatt at mulla Krekar skal sendes ut av Norge er han fortsatt i landet. Grunnen til dette er frykten for tortur og henrettelse dersom han blir sendt tilbake til hjemlandet Irak.

Her føres Krekar inn i politibilen mandag:

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder