Helse Førde: Pasient som er innlagt på sykehus har rabies

Pasienten som ble innlagt på sykehus i Førde med mistanke om rabies, er smittet av den farlige sykdommen. Dette er første gang det er påvist rabies hos et menneske på det norske fastlandet siden 1815.

Det bekrefter Helse Førde, som lørdag fikk analysesvar fra det statlige Folkehelsemyndighetene i Sverige på prøvene fra pasienten som er innlagt på Førde sentralsykehus.

Vedkommende ble bitt av en hund under en ferietur i Asia for vel to måneder siden, og har gradvis blitt dårligere.

– Vi tar fremdeles alle nødvendige forholdsregler, og fortsetter med smitteverntiltak slik regelverket tilsier og i samråd med Folkehelseinstituttet, sier fagdirektør Trine Hunskår Vingsnes.

les også

Rabies påvist på Svalbard i 2018

Det var tidligere denne uken at sykehuset fikk kjennskap til hundebittet. Torsdag ble det tatt prøver som ble sendt til analyse i Sverige, ettersom det ikke er noen i Norge som gjør slike analyser.

– Pasienten er alvorlig syk. Utover dette ønsker vi ikke å gå ut med opplysninger om tilstanden. Som tidligere er det viktigste for oss å ivareta pasient og pårørende, sier Hunskår Vingsnes.

Det ikke er hentet inn personell fra andre sykehus for å bistå sykehuset i Førde.

- Vi har løpende kontakt med Haukeland universitetssykehus og Folkehelseinstituttet i denne saken, sier Hunskår Vingsnes til VG søndag morgen.

Kartlegger personer

Pasienten som er innlagt på sykehus i Førde er hjemmehørende i Sogn og Fjordane, får VG bekreftet. Ifølge Helse Førde skal også andre personer i det samme reisefølget, ha vært i kontakt med den samme hunden. Disse personene er hjemmehørende i andre fylke.

Smittevernansvarlige i deres respektive hjemkommuner er varslet, heter det i pressemeldingen.

– Vi har jobbet med å kartlegge hvem disse personene er, og fått etablert et system hvor de har blitt kontaktet og tatt vare på av det lokale helsevesenet. De følges opp med nødvendige smitteverntiltak, sier Siri Feruglio, overlege ved Folkehelseinstituttet, til NRK.

– Blir de andre i reisefølget til den smittede personen også blir testet for rabies?

På et informasjonsmøte for ansatte ved Førde sentralsykehus fredag opplyste Vingsnes at det ikke er rapportert om at rabies smitter mellom menneske.

– Smitte til helsepersonell ved enkelte medisinske prosedyrer har blitt diskutert, men det er aldri dokumentert at det har skjedd, hverken i Norge eller i utlandet.

Ifølge Folkehelseinstituttet er rabies ikke påvist hos mennesker på fastlandet i Norge siden 1815.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder