HAVMANN: Leder Stein Lier-Hansen i NHOs største forening, Norsk Industri, møter statsminister Erna Solberg til toppmøte om havvind i dag. Foto: Bjørn Haugan

NHO-topp: – Skal lage bensinstasjoner til havs – med ren energi

I fremtiden skal cruiseskip og andre båter fylles opp med ren energi fra vindmøllerparker de passerer ute i havet. – Vi står foran en revolusjon, sier leder Stein Lier-Hansen i Norsk Industri.

Norsk Industri og Norges Rederiforbund ber tirsdag om at regjeringen oppretter en avtale som statlige midler til havvindsatsing skal gå gjennom.

Det skjer på toppmøtet om havvind i Bergen tirsdag ettermiddag, som statsministeren har tatt initiativ til.

– Vi må gjøre det samme som da vi fant olje, vi må sette opp strukturer hvor staten bidrag for å utvikle en ny næring blir best mulig organisert, slik at behovet er tilpasset og utviklet sammen med dem som skal bygge den nye industrien, sier Lier-Hansen.

– Rent konkret ber vi regjeringen om fem grep for å utvikle havvind i Norge. Det viktigste er at vi må etablere en struktur som sikrer at vi bygger opp industri, kompetanse, arbeidsplasser og teknologi. Inspirasjon kan hentes fra UK Sector Deal Offshore Wind, sier han.

De fem punktene kan du lese her:

– Jeg er veldig glad for at statsministeren har forstått alvoret og at det haster. Jeg tror toppmøtet i dag vil vise at vi må handle nå. Norge har en gyllen mulighet til å utnytte vår unike offshore-kompetanse til havs, til å bygge en ny industri for fremtiden, men da må vi komme i gang. Ett av våre fem krav er derfor at vi allerede innen sommeren bør ha rammevilkårene på plass.

Han viser til en fersk Menon-rapport som anslår at en slik satsing kan gi 128.000 årsverk de neste 30 årene.

– Potensialet er stort. Vi har en leverandørindustri som kan levere. Det som gjenstår er at vi får på plass rammevilkårene.

– Menon-rapporten anslår at statens kostnad kan bli så mye som 36 milliarder kroner?

– De tallene tror jeg ikke på. Det viktige er i oppstarten, hvor det må på plass skattefordelsordninger, direkte bevilgninger og midler via Enova. Det er bare som fødselshjelper staten trenger å bidra. Kostnadene vil komme ned og behovet for statlige bidrag vil bli redusert. Jeg blir ikke overrasket om kostnadene vil gå ned med 70 prosent på få år.

Bensinstasjoner

Lier-Hansen mener vi står foran en revolusjon.

– Verden og Europa trenger både rensing og lagring av CO₂ og havvind for å kunne nå målene i Parisavtalen. Det skal investeres for 5000 milliarder kroner på havvind i Asia og like mye i USA. Vi er verdensledende på offshoreteknologi og kan ta ledelse.

Han skisserer følgende havfremtid:

– Våre selskaper skal utvikle flytende havvind-farmer til havs, som kan gi Europa og verden ren energi. De vil også gi energi til cruiseskip, tankere og andre skip. De trenger ikke til kai for å få drivstoff: Energien fra havvindmøllene kan omskapes til hydrogen, som skipene kan fylle ute i havet. Slik kan også oppdrettsanleggene som nå planlegges ute i havet, få ren energi til sin drift.

– Som en bensinstasjon til havs?

– Ja, bare at energien skipene får, er ren.

– Det er frykt for at mye havvind-energi vil kunne gi ubalanse i det norske energimarkedet?

– Det vil ikke skje. Energien fra havvind skal gå til å gi elektrisitet til oljeinstallasjonene, for å få ned CO₂-utslippene, og til eksport. Det er en helt enkelt ingen problemstilling, sier han og fortsetter:

– Tror du at det er norske bensin som har du har fylt på bilen din? Det har knapt kommet et liter bensin til Norge som følge av all olje og gass vi har funnet. Vi har eksportert vår olje og gass. Det de norske forbrukerne har brukt, har kommet fra det internasjonale markedet, i stor grad via internasjonale selskaper. Vår olje og gass er blitt eksportert:

– På samme måte vil energien fra vår havvind i all hovedsak bli eksportert. Det vil ikke bli dyrere for norske forbrukere å bruke strøm.

Rettelse: I første versjon av denne saken sto det at en fersk Menon-rapport anslår at satsingen på havvind kan gi 128.000 arbeidsplasser de neste 30 årene. Det riktige er at det anslås at satsingen kan gi 128.000 årsverk de neste 30 årene. Artikkelen ble rettet 18.09.2019 kl 14:29.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder