DREPT: Musikeren Paul Simmons ble bare 25 år gammel. Foto: Erik Burås

Kraftig skjerpet straff i Simmons-saken

Eirik Vad og Marius Groth, som i fjor ble dømt for drapet på musikeren Paul Simmons (25), får skjerpet straffen i ankesaken i lagmannsretten.

I dommen fra Borgarting lagmannsrett er Groth (36) dømt til 20 års forvaring med en minstetid på 13 år. Vad (39) ble dømt til fengsel i 15 år og 6 måneder.

Begge de tiltalte anket dommen fra Oslo tingrett i fjor høst, der de ble dømt til henholdsvis 15 og 10 års fengsel for uaktsomt drap. Dommen i lagmannsretten er nå klar, og er altså kraftig skjerpet fra tingrettsdommen. Lagmannsretten har også funnet dem skyldig i forsettlig drap.

Spesial: Hva skjedde egentlig på rom 621? (+)

Den 7. februar 2015 ble musikeren Paul Simmons forledet til å ta en overdose heroin på et hotellrom i Oslo sentrum. 25-åringen fikk hjertestans, og to dager etter ble han erklært død og respiratoren på Ullevål sykehus koblet fra.

Retten mener at de tiltalte handlet med forsett for å lure Simmons til å innta stoffet, og at de har begått omfattende bedragerier overfor 25-åringen. De tre foregående ukene hadde bankkontoen hans blitt tappet for nærmere 800.000 kroner.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder