HAVARI: «Helge Ingstad» etter kollisjonen med oljetankeren «Sola TS» og før fregatten sank ved Stureterminalen nord for Bergen i november i fjor. Foto: Harald Vikøyr

Politiet vurderer foretaksstraff etter «Helge Ingstad»-forliset

Det er mot Forsvaret og Kystverket politiet vurderer straff etter «Helge Ingstad»-havariet. Etterforskningen av skipskollisjonen blir neppe avsluttet før årsskiftet.

 • Sven Arne Buggeland

– Vi vurderer foretaksstraff etter ulykken, bekrefter påtaleansvarlig politiadvokat Ole Bjørn Mevatne i Vest politidistrikt overfor VG.

Han opplyser at en del avhør og et fåtall undersøkelser gjenstår før innstillingen er klar. Politiet avventer også havarikommisjonens granskningsrapport, som legges frem fredag.

Se VG Spesial: Krigsskipet som krasjet og sank

KNM Helge Ingstad og oljetankeren MT Sola TS kolliderte utenfor Stureterminalen nord for Bergen natt til 8. november i fjor. Fregatten til flere milliarder kroner sank få dager senere.

Tre mistenkt for lovbrudd

Tre nøkkelpersoner har vært mistenkt av politiet etter ulykken:

 • Vaktsjefen på fregatten, for brudd på navigasjonsreglene samt for uaktsomt å ha forårsaket en skade som kunne medført tap av menneskeliv.
 • Losen på tankskipet, for brudd på navigasjonsreglene og skipssikkerhetsloven.
 • Operatøren på Kystverkets sjøtrafikksentral på Fedje, for grov uforstand i tjenesten.

Politiadvokaten bekrefter at de fortsatt har status som mistenkte.

Havarikommisjonens foreløpige analyse konkluderte med at ingen enkeltstående handling eller hendelse ledet til ulykken.

– En kjede av faktorer

– Ulykken kan forklares med en rekke sammensatte faktorer og omstendigheter, fremholdt kommisjonen 29. november i fjor.

Sjøforsvarets granskning konkluderer også med at det har vært «en kjede av faktorer», ifølge Bergens Tidende.

les også

Havarikommisjonen: «Helge Ingstad» trodde tankskipet var en terminal på land

Det er nettopp ved systemsvikt at bøtelegging av foretaket kan bli aktuelt, selv om ingen enkeltperson kan straffes for overtredelsen.

Etter «Helge Ingstad»-forliset vurderer politiet foretaksstraff for forhold knyttet til opplæring, risikovurderinger, rutiner og drift.

– Foretakenes ansvar har vært tema under etterforskningen, men det er for tidlig å si hvordan vi konkluderer, sier Mevatne.

– Hva med det greske rederiet som eier tankskipet «Sola TS»?

– Foretaksstraff er ikke utelukket, men det er litt mer diffust der, sier den påtaleansvarlige etter ulykken.

– Foretaksstraff aktuelt ved systemsvikt

Professor Trond Solvang ved Nordisk institutt for sjørett er ikke overrasket over at politiet vurderer foretaksstraff.

– Det er aktuelt når systemsvikt eller mangelfulle rutiner kan gi behov for en preventiv reaksjon i form av bot, sier Solvang.

Advokat Knut Høivik har doktorgrad om foretaksstraff og opplyser at grunnvilkåret er at noen har brutt loven på vegne av sin arbeidsgiver.

– Men selv om den ansatte ikke tiltales, kan foretaket etter omstendighetene bøtelegges. Typisk kan det skje når foretaket ikke har tilstrekkelige rutiner, opplæring eller kontroll som kunne motvirket overtredelsen, sier Høivik.

Forsvaret ikke overrasket

Forsvaret selv er heller ikke overrasket:

– I sitt arbeid må politiet vurdere alle relevante forhold rundt en sak. At de også har vurdert foretaksstraff som en mulig reaksjon, er derfor ikke overraskende. Sjøforsvaret stiller seg avventende frem til politiet har kommet med en endelig konklusjon, skriver kommunikasjonssjef kommandørkaptein Torill Herland i Sjøforsvaret.

Fungerende kommunikasjonsdirektør Pål Are Lilleheim sier at Kystverket «ikke mener noe før det eventuelt blir en realitet».

Omfattende etterforskning

Mevatne mener politiet har et relativt klart bilde av kollisjonen.

– Etterforskningen har vært omfattende. Ulykken var alvorlig og satte manges liv og helse i fare. Dessuten er det en sak som involverer store verdier for samfunnet, sier politiadvokaten.

Politiet utarbeider forslag til statsadvokatens innstilling. Også sjøfartsdirektoratet og krigsadvokaten, som forvalter den militære straffelov, skal høres.

– Dessuten har riksadvokaten bedt om å få saken på sitt bord, opplyser politiadvokat Ole Bjørn Mevatne.

Mer om

 1. Sjøforsvaret
 2. KNM «Helge Ingstad»
 3. KNM Helge Ingstad
 4. Kystverket

Flere artikler

 1. «Helge Ingstad»-rapporten: Derfor kolliderte fregatten

 2. Marinen: Mener de vet årsaken til «Helge Ingstad»-ulykken

 3. Marineveteraner om «Helge Ingstad»: Sentralen sviktet

 4. Kebnekaise-ulykken: Politiet lot Militærpolitiet gjøre avhør av forsvarsansatte

 5. Statsadvokaten vil ikke gjenoppta Kebnekaise-saken

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder