Frp: Ikke tillit til at NAV-ledelsen er den rette til å rydde opp

Erlend Wiborg (Frp) sier til VG at han mener NAV-ledelsen bør gå.

  • Martha C. S. Holmes
  • Runa Victoria Engen
  • Bjørn Haugan
  • Alf Bjarne Johnsen
  • Ola Vatn (foto)

– Du mener først og fremst NAV-ledelsen burde gå?

– Ja, det er det umiddelbare nå. Men jeg er glad for at det er satt ned en granskning, for her er det mange som har feilet. Både vi politikere har feilet, skiftende regjeringer har feilet, og domstolene har feilet.

Han viser til at NAV før feilen ble annonsert på et tidspunkt sa de mente de det ville være for tidkrevende å finne alle sakene som kunne være påvirket.

– Når NAV ble gjort kjent med sakens omfang, at uskyldige var dømt, så skriver NAV et brev til departementet at de i utgangspunktet ikke trenger å grave frem hvem dette gjelder, at det er er for tidkrevende. Da har ikke jeg tillit til at NAV-ledelsen er den rette til å rydde opp, sier Wiborg til VG.

Forrige uke informerte NAV om at de siden 2012 har tolket EØS-regelverket feil. Det har ført til at minst 48 personer er uriktig dømt for trygdesvindel, og minst 2400 personer kan ha fått urettmessige krav om tilbakebetaling.

– Full tillit til Hauglie

Statsminister Erna Solberg avlyste deler av programmet sitt for en Trøndelag-tur tirsdag for å sitte i Stortingssalen og høre redegjørelsen arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie holdt om NAV-skandalen.

Etter redegjørelsen og og spørsmålene og uttalelsene som kom fra lederne i de andre partiene, konkluderte Solberg:

– Jeg har full tillit til arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie.

Støre - En rettskandale

Ap-leder Jonas Gahr Støre sier det første som må skje er at NAV betaler ofrene tilbake, uten å vente på utredninger og politiske prosesser, og at domstolene frifinner de som er feilaktig dømt.

Anniken Hauglie har bekreftet at NAV-ofrene vil få fri rettshjelp.

Han kaller saken «en rettsskandale», og stiller spørsmål om hvordan NAV kunne la være å rette seg etter trygderetten da de varslet om feil praksis i 2017.

– Det er NAVs ansvar, og politisk er NAV arbeidsministerens ansvar.

Etter å ha lyttet til Hauglies redegjørelse, sier han det fremstår som om departementet i mange måneder mottok urosignaler fra NAV før det skjedde noe.

– Hvorfor førte ikke det til aktivitet fra departementet? Dette må statsråden svare på, for om ikke feilen ble oppdaget tidligere, burde den i alle fall bli oppdaget da.

– Svikt hos alle statsmaktene

Støre sier saken bør gå til kontroll- og konstitusjonskomiteen for en ekstern gransking. Regjeringen har varslet at de vil starte sin egen eksterne gransking av saken.

– I denne saken skal alle steiner snus uavhengig av hvilke partier som har hatt regjeringsmakt til enhver tid. Det er nedslående og sannsynlig at det har sviktet hos alle statsmaktene, i regjering, storting og i domstolen.

SV: Krever kommisjon

SV-leder Audun Lysbakken ber regjeringen lytte til Stortinget.

– Vi har fått vite mye om hva som har skjedd, men mindre om hvordan det kunne skje og hvem som har ansvaret for feilene. Stortinget må nå komme til bunns i dette, og plassere ansvaret der det hører hjemme. Jeg mener også vi må stille spørsmål om hvorfor det var mulig at NAV-brukere i så lang tid ikke fikk rettighetene sine. Det kunne neppe skjedd med rikfolk med dyre advokater, sier han.

– Stanken av klassejuss er det mest ubehagelige med denne skandalen.

– Du nevnte fra talerstolen at en kommisjon er å foretrekke fremfor en regjeringsoppnevnt ekstern granskning?

– Ja. Vi krever at regjeringen ikke setter i gang granskning uten samarbeid med Stortinget. Vi vil enten ha en kommisjon nedsatt av Stortinget, eller en med mandat og sammensetning som regjering og opposisjon blir enige om.

– Systemarroganse av dimensjoner

Også Rødt-leder Bjørnar Moxnes sier fra talerstolen saken «stinker av klassejuss», og stiller spørsmål om strenge politiske signaler om trygdeytelser kan ha medvirket til at feilen ikke ble oppdaget og tatt tak i.

Han spør også «hvorfor i alle dager» mennesker ble sluppet fri fra fengsel senest i forrige uke, lenge etter at NAV-feilen var kjent.

Terje Breivik (V) kaller saken «ufattelig».

– NAV har systematisk og omfattende sviktet folk de er til å hjelpe. Det er en
systemarroganse av dimensjoner. Slik kan vi ikke ha det. Det har vi på Stortinget overordnet ansvar for. Derfor må vi slik som SV har tatt til orde for rydde opp på tvers av partier.

Både Rødt og SV vurderer mistillit mot arbeidsministeren.

Vil sette av penger

Anniken Hauglie sier hennes redegjørelse i dag tok utgangspunkt i det hun nå vet.

– Da departementet ble kjent med feil praksis i håndteringen av kortere opphold før jul i fjor, tok departementet tak i det. Direktoratet (NAV, journ.anm) startet også å endre sin praksis. De problemstillingene vi har sett denne høsten som handlet om lengre opphold, var problemstillinger vi ikke var kjent med eller ble informert om i vinter.

Hun sier hun selv ikke var kjent med trygderettens endrede praksis før desember 2018.

– Når det kommer til de politiske signalene som er gitt til NAV, er det at man skal følge opp forordningen som gjelder på dette området, sier hun.

Hun sier det fortsatt er uklart hvor mange som er rammet, men at NAVs arbeid med å finne ut av dette er i gang, og at de første allerede er kontaktet.

– Regjeringen vil førstkommende fredag fremme et tilleggnummer til statsbudsjettet så både NAV og Trygderetten blir styrket for arbeidet.

Les også

Flere artikler

  1. Støre: Ikke gode nok svar til å unngå mistillit

  2. Håper Frp-exit fører til mistillit mot Anniken Hauglie

  3. Moxnes: - Statsråden dro på valgkamp til Mo i Rana i stedet for å hindre justismord

  4. Ikke tid for forhastede konklusjoner og personangrep

  5. En veldig norsk skandale

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder