Mulla Krekar ga pressen beskjed om hva han synes om den italienske dommen mot ham da tingretten skulle behandle utleveringssaken hans mandag. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix.

Krekar motsetter seg utlevering: – Et politisk spill

Mulla Krekar motsatte seg utlevering til Italia da tingretten startet behandlingen av vilkårene i utleveringssaken.

NTB

– Saken er bare et politisk spill, sa Krekar til frammøtt presse mandag morgen.

Han kritiserte blant annet bevisene som er blitt lagt til grunn i den italienske rettssaken mot ham.

Najmuddin Faraj Ahmad, kjent som mulla Krekar, ble 15. juli pågrepet av politiet, etter at en italiensk domstol samme dag dømte ham til tolv års fengsel for terrorforbund. Den italienske dommen er ikke rettskraftig.

Oslo tingrett skal nå ta stilling til om utleveringsvilkårene for mulla Krekar er oppfylt. Men veien til en eventuell utlevering er uansett lang.

les også

Justisdepartementet: Krekar har kostet staten 12 millioner

– Spiller og spiller

Da saken startet mandag, motsatte Krekar å la seg utlevere.

– Jeg motsetter meg selvfølgelig, sa han via tolk.

Overfor pressen viste Krekar til at den norske staten har brukt millionbeløp på rettssakene mot ham

– De spiller og spiller og spiller og betaler, sa Krekar.

Han hevdet at det ikke er noe problem for ham, men at det er et problem for det norske folk.

les også

Statsborgerskap ble trukket tilbake: Krekar-meddømt i sjokk

Lederfigur

Politiadvokat Per Niklas Hafsmoe i PST leste blant annet fra rettskraftige dommer i Italia, hvor fire personer ble dømt til fengselsstraffer for å tilhøre gruppa Rawti Shax. Krekar er pekt ut som grunnlegger og leder for denne gruppen, som blant annet har holdt kontakt i chatterom på nettet.

– Gruppens endelige formål er å kaste regjeringen i den kurdiske delen av Irak og opprette et islamsk kalifat basert på sharia, slår dommen fast.

Det hevdes at organisasjonen planla aksjoner for å bortføre regjeringsmedlemmer i Kurdistan.

– Det er en delvis hemmelig organisasjon som er organisert i celler, heter det i dommen.

– Hemmelig terrororganisasjon

Hafsmoe leste også opp kjennelsen om å fengsle Krekar i Italia. Her beskrives det hvordan Krekar angivelig bygget opp Rawti Shax som en hemmelig terrororganisasjon.

– Han ledet organisasjonen fra Kongsvinger fengsel i Norge, ga instruksjoner gjennom familiemedlemmer og definerte strengt hemmelige strategier for å holde liv i organisasjonen.

Politiadvokaten gikk videre med å argumentere for at forholdene Krekar er dømt for i Italia, også er straffbare etter norsk lov. Dette er et av vilkårene som må være oppfylt for at Krekar kan utleveres.

Utlevering

Etter den italienske utleveringsbegjæringen har påtalemyndigheten fremmet begjæring om prøving av utleveringsvilkårene. Om Oslo tingrett finner at vilkårene er til stede, kan kjennelsen ankes til lagmannsretten og eventuelt Høyesterett.

Når retten til slutt har avgjort om utleveringsvilkårene er oppfylt, vil saken oversendes Justisdepartementet, via Riksadvokaten.

Så vil departementet avgjøre om begjæringen skal etterkommes eller ikke. Om det vedtaket påklages, vil det være Kongen i statsråd som til slutt avgjør spørsmålet om utlevering, opplyser Justisdepartementet.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder