STATSRÅD: Helseminister Bent Høie med jakkemerket «Alle trenger fastlegen» på pressekonferansen onsdag. Foto: Heiko Junge

Helseminister Høie vil ikke sette aldersgrense for behandling

Bent Høie (H) forsikrer at helsevesenet ikke vil ta beslutninger om intensivbehandling av coronapasienter ut fra alder alene: – Det har vi ikke gjort til nå, og det vil vi ikke gjøre fremover.

 • Ådne Husby Sandnes
 • Sofie Fraser
 • Andreas Løf
 • Sven Arne Buggeland

Artikkelen er over 61 dager gammel, myndighetenes råd angående coronasmitten kan derfor være utdaterte. Du kan alltid holde deg oppdatert i vår spesial, eller gjennom FHIs nettsider.

På pressekonferansen onsdag viste helseministeren til Italia, som ikke legger alvorlig syke coronapasienter over 60 år i respirator.

– Vi tar ikke beslutninger kun ut fra alder i den norske helsetjenesten. Alle pasienter vil bli vurdert individuelt, uansett helsetilstand, alder og diagnose., uttalte helseministeren.

Flere ordførere i Italia raser mot innbyggere som bryter karantenen.

Bent Høie (48) sa også at i tiden fremover vil de vanskelige beslutningene bli flere og komme tettere, og at de som tar disse beslutningene skal vite at de har helsemyndighetene og ministeren i ryggen.

– Det skal ikke være sånn at noen får hjelp og andre ikke, men ikke alle vil trenge den samme hjelpen, sa statsråden.

Høie ble under pressekonferansen konfrontert med at Helsedirektoratet tidligere luftet muligheten for en aldersgrense. Høie sa da at han ikke tar avstand fra det som skjer i Italia, men at man i Norge har vært klar på at man ikke vil ta vurderinger kun basert på alder.

Planlegger for det verste

Assisterende helsedirektør Espen Nakstad presenterte hovedtrekkene i en ny veileder for helsepersonell, som er utarbeidet av Helsedirektoratet.

– Vårt klare mål er å slå ned smitten, men vi må også planlegge for det motsatte. Disse rådene gjelder om pågangen blir større enn helsevesenet klarer å håndtere, sa Nakstad.

Veilederen forteller hvilke pasienter som skal prioriteres, hvis det blir kapasitetsmangel ved sykehus og helseinstitusjoner i forbindelse med coronavirus-krisen.

I veilederen heter det blant annet at:

 • Planlagte inngrep reduseres til et «absolutt nødvendig nivå». Dette må vurderes opp mot det totale behovet for kapasitet, især intensivkapasitet.
 • Operasjoner hvor det må benyttes respiratorer eller ha respiratorberedskap, eller hvor pasienten sannsynligvis vil få behov for intensiv behandling, må vurderes kritisk.
 • Oppmøte til planlagte konsultasjoner begrenses til et «absolutt nødvendig nivå» basert på en medisinsk, smittevernfaglig vurdering og kapasitet. Dette gjelder også radiologi.
 • Organiserte masseundersøkelser (screening) mot kreft opphører inntil videre.
 • Pasienter nå i størst mulig grad må behandles på sitt lokalsykehus, og alvorlig syke pasienter med behov for nødvendig helsehjelp som ikke kan gis forsvarlig helsehjelp lokalt, skal henvises til et høyere spesialiseringsnivå.

Nakstad understreker at disse rådene først vil gjelde, dersom coronaepidemien utløser kapasitetsmangel i helsevesenet. Dit er vi ikke kommet ennå.

– Pasienter, brukere og pårørende vil likevel bli involvert og ivaretatt best mulig, innenfor den kapasitet vi har til rådighet, fremholdt Nakstad.

Klinikere prioriterer

De endelige prioriteringene vil bli tatt av klinikere – altså sykehusleger, gjerne i samråd med etikkomiteer.

– Lindrende behandling og verdig oppfølging skal gis uansett, sa Nakstad.

På legevaktene vil kritisk syke og alvorlig syke bli prioritert. Også fastlegene vil være viktige for akutt og livstruende helsehjelp.

Her kan du se Forsvarets transportkuvøser som skal brukes for å transportere COVID-19 pasienter.

Kommunale helse- og omsorgstjenester vil planlegge for å ta imot flere pasienter fra sykehus. Tjenestene vil også legge opp til at flere behandles i hjemmet.

– De yngste skal følges opp med seks ukers kontroll og barnevaksinasjonsprogrammet. Barn og unge med spesielle behov eller som vi er bekymret for, skal fortsatt følges opp, uttalte assisterende helsedirektør.

Helseministeren oppfordret pasienter med kroniske lidelser og helseplager til å opprettholde sin vanlige kontakt med fastlegen.

Avlyser eksamener

Viderefører tiltakene

Tirsdag sa regjeringen at alle coronatiltakene videreføres til over påsken. Det innebærer blant annet at skoler og barnehager vil forbli stengt inntil videre.

I tillegg har de bestemt at en folkemengde ute ikke bør være mer enn fem personer, og at folk bør holde minst to meters avstand innendørs.

Endringene trer i kraft 27. mars, men statsminister Erna Solberg oppfordrer til å starte allerede nå.

Mer om

 1. Coronaviruset
 2. Politikk
 3. Folkehelseinstituttet
 4. Helsedirektoratet

Flere artikler

 1. Nakstad: – Altfor tidlig å senke skuldrene

 2. Nakstad innrømmer: Pressemeldingen var ikke riktig

 3. Nakstad får gode skussmål av det norske folk

 4. Kritiserer nød-respiratorene: – Penger rett ut av vinduet

 5. Her er de nye corona-rådene til 1,6 millioner nordmenn

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder