STREIK: Haukeland universitetssykehus er blant sykehusene som er tatt ut i streik. 124 arbeidere ved Helse Bergen er tatt ut. Foto: Tor Erik H. Mathiesen

Slik rammer sykehus-streiken

492 sykehusansatte er tatt ut i streik fra klokken 06.00 onsdag morgen. Sykehusene lover at pasienter skal merke minst mulig til streiken.

Totalt er 492 sykehusansatte tatt ut i streik, ved St. Olavs hospital, Helse Bergen, Sykehuset Østfold, Sykehuset Sørlandet, St. Olavs hospital og Helse Bergen.

Fagforbunds-leder Mette Nord gikk i forrige uke ut i VG og sa det ble sykehusstreik fra onsdag morgen hvis de ikke fikk gjennomslag for pensjonsopptjening for lavtlønte deltidsansatte. Det fikk de ikke.

Dette er sykehusstreiken: 492 sykehusansatte tas ut

Streiken vil gå ut over administrasjon, timeoppfølging, dokumentasjonsarbeid, renhold og pasient- og varetransport på de berørte sykehusene.

– Rusk i maskineriet

Kommunikasjonssjef Bjørn Hødal i Sykehuset i Østfold sier at streiken vil ramme sykehuset i noe grad, men for det meste på det administrative.

– Pasienter skal møte til timer som avtalt, og behandling vil forløpe som normalt. Det vi håper er at streiken ikke får noen konsekvenser for pasientene, sier Hødal.

60 ansatte på sykehuset streiker, fordelt på 40 seksjoner.

– Mange av dem som streiker hos oss er helsesekretærer og i administrasjonen. Det vil påvirke flyten, og ting kan ta litt lengre tid. Man må kanskje regne med litt rusk i maskineriet, sier Hødal.

les også

ALS-registeret fikk nei: St. Olavs hospital laget sin egen løsning

Medievakt ved Oslo universitetssykehus, Hedda Holth, sier til VG at streiken ikke skal være merkbar for pasienter i første fase.

– I det alt vesentlige er det ansatte i administrasjon som tas ut. Det er ikke fare for liv og helse, og pasienter skal møte til avtalt tid med mindre de får beskjed om noe annet, sier Holth.

De ansatte som er tatt ut er ifølge Holth spredt over flere avdelinger.

Ved St. Olavs hospital i Trondheim er ikke-medisinske servicefunksjoner som kjøkken og renhold, og administrative støttefunksjoner som rammes.

– En streik på et sykehus vil alltid få følger for driften, men det er foreløpig ingen fare for liv og helse. Denne situasjonen følger vi nøye, sier administrerende direktør Grethe Aasved i en pressemelding.

Pasienter møter opp til avtalte timer og behandlinger som vanlig. Dersom det blir endringer i timeavtaler grunnet streiken, vil pasientene få beskjed fra sykehuset eller aktuell avdeling, skriver sykehuset.

103 tatt ut på Sørlandet

Ved sykehuset Sørlandet er 103 ansatte tatt ut i streik i Kristiansand og Arendal. Blant avdelingene som er berørt er dokumentsenter, renhold og kantinedrift og administrasjon, ifølge organisasjonsdirektør Nina Føreland.

– Det er gjort et ansvarlig uttak, og det er ikke fare for liv og helse, sier Føreland.

– Mange audiografer er tatt ut i streik, noe som berør hørselssentralen. Det kan bety lengre ventelister, men ingen konsekvenser for akuttbehandlinger.

I tillegg vil sykehusbussen mellom Mandal og Kristiansand være ute av drift fra onsdag. Her vil det settes inn drosje, opplyser Føreland.

les også

Nobel-vinneren ber om norsk hjelp for å redde barn som dør

– Hos oss er det tatt ut 124 arbeidstagere i streik. 93 av dem arbeider ved driftsteknisk divisjon, hovedsakelig innenfor renhold og transport, sier kommunikasjonsdirektør Erik Vigander ved Helse Bergen til Bergens Tidende.

Noen av de streikende er også i administrasjonen.

– Foreløpig er det ikke fare for liv og helse. Det kan oppstå forsinkelser, men pasientbehandlingen går som normalt. Derfor er det viktig at de som har time møter opp, sier Vigander.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder