KAMPSAK: Oslo-byråd Inga Marte Thorkildsen (SV) mener at unge utviser mye større klokskap og modenhet enn veldig mange voksne. Foto: Frode Hansen / VG

SV-Inga Marte: La 16-åringene få stemme - de skal arve jorden

Partiene er delt i spørsmålet om stemmerett for 16-åringer. – Det er demokratisk problem at de som skal arve jorden ikke blir hørt, mener byråd for oppvekst og kunnskap i Oslo, Inga Marte Thorkildsen (SV).

Forslaget om innføring av 16 års stemmerett ble sist nedstemt i januar i år. SV mener at det nå er grunn til å ta opp tråden nok en gang – på grunn av unges klimaengasjement.

– Vi ser at de som vil rammes hardest av klimaendringer, er de uten stemmerett, sier Thorkildsen.

– Et spørsmål som melder seg er om SV med dette utspillet ønsker å sanke stemmer?

– Dette handler for oss om å gjøre noe med et demokratisk problem. Klimakrisen er så stor at alle partier må forholde seg til det, så jeg tror det vil jevne seg ut – men raskere om politikere opplever at ungdom er en pressgruppe.

les også

Fire av ti unge velgere er usikre

Tina (15): - Vi er en stor del av befolkningen

Tina Razafimandimby Våje (15), som er en av initiativtagerne til klimastreikene, er sikker på at det ville vært flere unge også i regjeringen hvis 16-åringer hadde fått stemme.

– Ungdom er veldig underrepresentert i politikken generelt. Men vi er en veldig stor del av befolkningen, så man går glipp av masse engasjement og masse gode innspill, sier hun til VG.

KLIMASTREIKEREN: Tina Våje (15) synes det er kjipt at 16-åringer ikke kan stemme. Foto: Privat

MDG-Berg vil senke til 15 år

Hun får støtte fra MDGs Lan Marie Berg, som vil senke stemmerettsalderen enda et hakk, til 15 år.

– Klimaopprørets opphav, svenske Greta Thunberg, var bare 15 da hun satte seg ned i sin stille klimaprotest foran Riksdagen. 15 år er kriminell lavalder i Norge i dag. Og er man ung nok til å bli straffet er mann ung nok til å stemme, mener jeg. Jeg vil at Oslo skal ha et prøveprosjekt med 15 år stemmerett til neste valg, og De Grønne er generelt for stemmerett for 16-åringer, sier hun.

SV har ikke fremmet et forslag nå, men Thorkildsen sier de vil fortsette kampen helt til de får gjennomslag.

Stemmerettsalderen ved stortingsvalg er fastsatt i Grunnloven, og kan derfor ikke senkes uten grunnlovsendring.

SIKTER MOT DE UNGE: Lan Marie Berg (MDG), her sammen med Raymond Johansen (Ap) og Inga Marthe Thorkildsen (SV) under lanseringen av Oslos nye klimastrategi. Foto: Ole Berg-Rusten

– Alltid motstand

Aldersgrensen for valgdeltagelse har utviklet seg, og ble sist ble endret for 41 år siden, i 1978. Da ble stemmerettsalderen, til tross for motstand, senket fra 20 til 18 år. Også nå er det motstand i befolkningen mot å gi 16-åringer stemmerett.

– Det er alltid motstand! Kvinner var for drøyt 100 år siden heller ikke «modne nok» til å få stemme, sier Thorkildsen.

Les også: Slik utviklet stemmeretten seg i Norge

– Er alle ungdommer modne og kunnskapsrike nok til å treffe en slik avgjørelse?

– Heller ikke alle 76- eller 43-åringer er modne nok. Men vi har valgt ikke å ha en modenhetstest for at folk skal kunne ytre meningen sin og stemme, sier hun.

– Unge utviser mye større klokskap og modenhet enn veldig mange voksne.

Rapport: Små konsekvenser for demokratiet

I lokalvalgene i 2011 og 2015 ble det gjort forsøk med senket stemmerettsalder i 20 kommuner. I den etterfølgende rapporten «Hva skjer når 16-åringer får lov til å stemme» fra Institutt for samfunnsforskning (ISF) står det følgende:

«Det generelle bildet er at en eventuell senkning av stemmerettsalderen vil få små konsekvenser for det norske demokratiet. De som frykter negative konsekvenser av å gi så unge personer stemmerett, har ikke så mye å frykte, mens de som håper på positive endringer, godt kan dempe sine ­forhåpninger.»

Forskerne mener at det som trolig var det mest konkrete politiske utslaget av forsøkene, var at det ble valgt inn flere unge i kommunestyrene.

Ordningen med senket stemmerettsalder ble evaluert. Regjeringen falt ned på at det bør være et samsvar mellom myndighetsalder og stemmerettsalder og at erfaringene fra de to stemmerettsforsøkene ikke rokket ved dette prinsippet.

Frp: Kunnskap kommer med et levd liv

Kari Kjønaas Kjos (Frp), er første nestleder i kommunal- og forvaltningskomiteen. Hun synes Inga Marte Thorkildsens utsagn om at det er demokratisk problem at de som vil rammes hardest av klimaendringene ikke har stemmerett, er merkelig:

– Problemstillingen gjelder i så fall alle barn. Så hvorfor ikke 15 år? 14? 13?

SIER NEI: Fremskrittspartiets Kari Kjønaas Kjos, her i stortingssalen med partileder Siv Jensen. Foto: Tore Kristiansen / VG

Hun opplyser at Fremskrittspartiet mener det er naturlig å sette stemmerett sammen med myndighetsalder.

– Når du kan bestemme over deg selv, bør du også kunne være med å bestemme over andre. 18 år henger også godt sammen med at du selv er valgbar, sier hun.

– De foresatte gjør sine politiske valg ut ifra det de mener er best for seg, for sine kjære og for landet. Kunnskap og klokskap kommer med et levd liv. Således har jeg tiltro til at de voksne tar kloke valg på vegne av alle barn.

– Måte å bli hørt

I tillegg til SV, har Rødt, Venstre og MDG programfestet at de ønsker stemmerett for 16-åringer. Frp sier altså nei, og det samme gjør Høyre, Senterpartiet og KrF. Arbeiderpartiet vil videreføre og utvide forsøksordningen med stemmerett for 16-åringer ved lokalvalg.

– Stemmerett er en måte å bli hørt på. Selv om du ikke har stemmerett, så skal du høres på andre måter, sier Aps Eirik Sivertsen, som sitter i kommunal- og forvaltningskomiteen.

Han mener at det ikke er fruktbart å diskutere hvem som rammes hardest av klimaendringene.

– Konsekvensene av klimaendringen rammer hele menneskeheten, og kan bare løses ved at vi finner fram til omforente og rettferdige løsninger for alle.

Syv ting du bør vite før du stemmer

Høyre har valgt å bli stående med 18-årsgrensen. Partiets Norunn Tveiten Benestad, som sitter i kommunal- og forvaltningskomiteen, sier til VG at Høyre i og for seg synes det er greit at den samsvarer med myndighetsalderen.

– Mange av de sakene vi som politikere arbeider med er med på å forme fremtiden og vil ha konsekvenser for fremtidige generasjoner. I klimasaken har vi sett at unge stemmer både blir hørt og blir en del av den offentlige debatten og dermed også får betydning for politiske vedtak som blir fattet og retningen i politikken. Det er viktig og bra, sier Tveiten Benestad.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder