REAGERER: Leder Lene Vågslid i justiskomiteen. Foto: Tore Kristiansen, VG

Leder i justiskomiteen: – Dette er uholdbart

Leder Lene Vågslid (Ap) i justiskomiteen reagerer kraftig på at en fortrolig politirapport avslører svekket beredskap i Øst politidistrikt.

Torsdag kunne VG avsløre hovedlinjene i den fortrolige rapporten, som gir et dystert bilde av hverdagen til politiet i landets nest største politidistrikt.

Antallet oppdrag som ikke har blitt håndtert har doblet seg etter at distriktet gikk over til kun én operasjonssentral, blant annet på grunn av kapasitetsutfordringer.

I tillegg viser undersøkelsene at en rekke politifolk har «liten tro» på at de klarer å håndtere to store hendelser som skjer samtidig.

I den over 40 sider lange rapporten kommer det også frem at politiet «sjelden eller aldri» vil kunne yte bistand til innbyggerne i Nesodden kommune innenfor responstidkravet.

– Dette er uholdbart, men understreker jo bare det Arbeiderpartiet lenge har advart mot: Politidistriktene er ikke rustet for å løse oppgavene sine, og det mangler patruljerende politi. Dette er konsekvensen av en skakkjørt politireform og underfinansiering av politidistriktene, sier Lene Vågslid (Ap), leder av justiskomiteen på Stortinget.

Den interne rapporten ble ifølge justisminister Jøran Kallmyr (Frp) ikke delt med ham da han besøkte politiet på Ski for tre uker siden. Politiets Fellesforbund Øst hevder han ble informert.

– For det første burde justisministeren visst om denne situasjonen. Jeg er ganske forundret over hvor vanskelig det er for Frps justisministere å ta det Politiets fellesforbund sier på alvor, sier Vågslid.

Ap-politikeren forteller at hun har to forventninger til justisminister Kallmyr:

– Han må snu alt han kan for å få til strakstiltak. Det er lenge å vente til budsjettet i 2020 for de på Nesodden som nå ikke kan forvente at politiet kommer innen rimelig tid, sier hun og forventer:

– Så må han redegjøre for Stortinget om bemanningen i politiet. Når vi samles igjen kommer jeg til å kreve at han redegjør for det og beredskapssituasjonen.

les også

Intern politirapport avslører svekket beredskap

– Kan ikke fortsette

Innholdet i rapporten var ukjent for ordføreren i kommunen, Truls Wickholm (Ap).

– Det er helt motsatt av hva politiet har forsøkt å overbevise oss om flere ganger, sier Wickholm til VG.

Justiskomité-leder Vågslid forstår godt at partikollegaen reagerer.

– Nesodden har nesten 20.000 innbyggere og ligger kloss opp til Oslo. Dersom de ikke kan regne med at politiet innfrir responstiden sin der, hva tenker de da i kommuner og lokalsamfunn langt mindre sentralt plassert? Dette kan ikke fortsette, sier hun.

les også

Erna angriper Jonas etter politi-bruddet: Hva slags politi vil Ap ha?

Ap-politikeren trekker blant annet frem fra rapporten at arbeidsgruppen har konkludert med at Øst politidistrikt har behov for 60 årsverk.

– Det sier sitt. Justisministeren har omsider varslet økte bevilgninger til distriktene, og det er ikke et sekund for tidlig. Situasjonen slik den nå er flere steder i landet kan bare ikke fortsette, sier hun.

les også

Ap trekker støtten til politireformen: Går i feil retning

Forstår reaksjoner

Fungerende politimester Ida Melbo Øystese i Øst politidistrikt forteller til VG at politiet må gjøre tøffe prioriteringer hver dag.

– Jeg har stor forståelse for den frustrasjonen våre folk føler, når ressursene ikke strekker til, når oppdrag må utsettes eller ikke kan prioriteres. Jeg forstår også at ordføreren på Nesodden reagerer når vi ikke kan komme til en hendelse så raskt som ønskelig, sier Øystese.

Her er hovedtrekkene i raporten:

Leder Jonas Gahr Støre i Arbeiderpartiet varslet i begynnelsen av august at partiet ikke lenger kan støtte «Nærpolitireformen», som partiet avtalte med Solberg-regjeringen i 2015.

Årsaken er at norsk politi har utviklet seg i feil retning, ifølge Støre.

– Ideen med reformen var at politiet skulle bli bedre, men regjeringen har sviktet på flere områder, sa Støre til VG.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder