PROGRAMLEDER: Andreas Wahl er programleder i «Folkeopplysningen». Programmet «Valget» skal etter planen sendes våren 2020. Foto: Kaja Andreassen, VG

Fylkesrådmannen mener NRK-program ikke burde vært gjennomført

Akershus fylkeskommune frarådet rektor ved Lillestrøm videregående skole å delta i Folkeopplysningens program «Valget» på NRK allerede i januar. Nå konkluderer de med at prosjektet ikke skulle vært gjennomført.

Det fremgår av en redegjørelse fra fylkeskommunen, publisert på deres nettsider mandag.

– Det er sider og problemstillinger i denne saken som ikke ble tilstrekkelig belyst og drøftet før prosjektet ble gjennomført. I den endelige vurderingen har vi ikke sett tilstrekkelig på det fulle og hele bildet, sier fylkesrådmann Knut Sletta til VG.

Det har vakt sterke reaksjoner etter at det ble kjent at NRKs «Folkeopplysningen» har manipulert elever ved Lillestrøm videregående skole i et halvt år gjennom bruk av en falsk valgomat, falske annonser, falske nettaviser og kontoer på sosiale medier.

Målet var å påvirke høstens skolevalg ved å få elevene til å stemme på Senterpartiet, og på den måten vise hvordan man kan la seg påvirke av «fake news».

Lørdag innrømmet NRK overfor VG at prosjektet kan ha påvirket både skolevalget og kommunevalget.

Programmet skal etter planen sendes våren 2020.

Foto: Skjermdump, Facebook

– Burde ikke vært gjennomført

Fylkesrådmannen påpeker at NRKs forsøk på å manipulerer elever berører tillitsforholdet mellom både skolen, elever og valg som institusjon.

– Prosjektet pågikk samtidig i en periode der elevene hadde mulighet til å forhåndsstemme, noe som understreker de mangelfulle vurderingene som ble gjort, sier Sletta.

les også

Medier24: NRK erkjenner at kringkastingssjefen burde vært informert

Selv visste han ikke om programmet før VG omtalte det i forrige uke, forteller han.

– Vi har hatt en god dialog og prosess med å få frem fakta om det som har skjedd. Det vi kan ta med oss av læring er at beslutninger i denne typen saker bør vurderes i et større perspektiv. Saksgangen viser at dette prosjektet burde vært vurdert i en bredere sammenheng:

– Det er min konklusjon at prosjektet ikke burde vært gjennomført, sier Sletta til VG.

Årsaken til at fylkeskommunen nå behandler saken er at videregående skoler er underlagt fylkene.

NRK: - Grundig vurdert

Til VG sier prosjektredaktør i NRK, Jan Egil Ådland, at kanalen synes det er synd at Fylkesrådmannen mener at prosjektet ikke burde vært gjennomført.

– Vi har forståelse for at det er et omstridt prosjekt, og mener også at korrespondansen mellom de ulike aktørene viser at prosjektet er grundig vurdert av alle parter, forteller Ådland.

Og:

– Jeg håper fokus framover blir på læringen og informasjonen som tross alt var grunnen til at Folkeopplysningen gjorde disse opptakene, og jeg håper at Fylkeskommunen som skoleeier også ser verdien av å løfte opp det viktige tematikken.

GJENNOMGANG: Fylkesrådmann Knut Sletta forteller at han ikke visste om Lillestrøm VGS deltakelse i programmet før i forrige uke. Foto: Akershus fylkeskommune

les også

Valgministeren hardt ut mot NRK: – Fullstendig uakseptabelt

Sa først nei

I redegjørelsen kommer det frem at rektor Øivind Sørlie ved Lillestrøm videregående skole ble kontaktet av produksjonsselskapet Teddy TV, som lager Folkeopplysningen, i desember i fjor.

Rektoren sendte en prosjektskisse til fylkesadvokatens kontor for en vurdering den 7. januar. Som svar ble Sørlie anbefalt å ikke delta i programmet.

Fylkesadvokaten henviste blant annet til personopplysningsloven, opplæringslovens bestemmelser om krav til elevenes skolemiljø og for øvrig til fylkeskommunens etiske veileder. På samme tid ba de om en juridisk vurdering fra NRK sin side.

– Det som først gjorde meg usikker var at elever skulle filmes til et TV-program de ikke visste premisset for. Vi ble etterhvert enige med NRK om at elevene skulle få en reservasjonsrett etter at de fikk vite hva programmet faktisk skulle handle om, sier Sørlie til VG.

Avgjort av rektoren

Fylkesadvokatens innvendinger ble videresendt til NRK, med beskjed om at Lillestrøm VGS takket nei til å delta i prosjektet den 11. januar.

NRK svarte ved å stille spørsmål ved de juridiske vurderingene stilt av Akershus fylkeskommune, og la kort tid senere frem rettslige og presseetiske vurderinger fremfor rektor og fylkesadministrasjonen ved fylkesadvokatens kontor og regiondirektør.

NRKs vurdering konkluderte med at «prosjektet vil bli gjennomført og publisert i samsvar med presseetiske og rettslige regler, og at det vil skje på en kontrollert og trygg måte».

NRK skrev blant annet i sitt svar at de «støtter prosjektet fullt ut».

Det ble deretter holdt et nytt møte med fylkesadvokaten, regiondirektøren i fylkesadministrasjonen og rektor den 29. januar. Under møtet ble det bestemt at avgjørelsen om eventuell deltakelse måtte tas av rektor Sørlie etter en samlet vurdering.

BURDE VÆRT HÅNDTERT ANNERLEDES: Rektor ved Lillestrøm VGS, Øivind Sørlie, sier til VG at han tar kritikk for å ha involvert elevene i prosjektet i tiden da elevene kunne forhåndsstemme. Foto: Ola Vatn, VG

Tar kritikk

Rektoren understreker at han har vært positiv til programmet som et pedagogisk prosjekt fra begynnelsen av, men at han tar kritikk for å ha involvert elevene i prosjektet i en periode hvor de også kunne forhåndsstemme i kommune- og fylkestingsvalget.

– Det var et aspekt vi ikke tok inn over oss. Det burde vi ha gjort, forteller Sørlie.

– Er du enig med fylkesrådmannen i at prosjektet ikke burde vært gjennomført?

– Jeg står for avgjørelsen jeg tok når det gjelder det pedagogiske, men er selvfølgelig enig i at muligheten for å påvirke det reelle fylkes- og kommunevalget medfører at jeg i ettertid må erkjenne at prosjektet burde vært håndtert annerledes, sier han.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder