LAGER BUDSJETT: Regjeringens fire partiledere Kjell Ingolf Ropstad (KrF), Siv Jensen (Frp), Erna Solberg (H) og Trine Skei Grande (V) på vei inn til budsjettkonferanse onsdag morgen. Foto: Håkon Mosvold Larsen, Scanpix

Dette kan du få i bompenge-kutt: 75 øre i Trondheim. En krone i Oslo. Opptil 2,50 i Bergen

Politikerne som styrer i Oslo, Bergen og Trondheim har nå grovregnet hvor mye bompenger bilistene sparer på Solberg-regjeringens bompenge-pakke: Svaret ligger mellom 75 øre og 2,50 kroner i redusert pris.

– Frp er blitt lurt trill rundt, sier fylkesordføreren i Trøndelag, Tore O. Sandvik (Ap), til VG.

– Feil, sier samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp), som ikke vil gå god for regnestykkene.

– Vi skulle gjerne kommet lenger. Men totalt reduserer vi bompengegjelden med 18 milliarder kroner de neste 10 årene. I tillegg gjør vi en betydelig satsing på kollektivtransport, slik at de som vil velge vekk bilen også kommer bedre ut, sier Dale til VG.

Tore O. Sandviks regnestykke viser at Trondheim vil få 544 millioner kroner ekstra over 10 år, når statens andel øker fra 50 til 66 prosent. Halvparten av denne summen blir øremerket reduserte bompenger. Det er 27 millioner kroner årlig.

les også

Dette er bompenge-løsningen til Erna Solberg

Fire prosent ned

– Det er fire prosent av det bilistene innbetaler i dag, eller mellom 75 og 150 øre hver dag i forhold til en gjennomsnittlig bompengebruker, sier Sandvik til VG.

– Hvis det var denne summen som Frp holdt på å velte regjeringen for å få ut, er jo hele avtalen en vits. På nye E6 sør for Trondheim, som Stortinget vedtok før sommeren, vil vil det koste bilistene 2,40 kroner pr. kilometer, legger han til.

les også

Bilistene må betale 7,5 bom-milliarder for bypakke i Trondheim

Oslo: En krone

Andreas Halse er samferdsels- og miljøtalsperson i Oslo Ap. Han mener regjeringens bompengeforlik er underbudsjettert. Men hans beregning ut fra summene som foreligger i regjeringsforliket, innebærer et bompengekutt på seks prosent i forhold til dagens takster.

– I praksis vil det utgjøre rundt en krone i reduksjon for en bensin- eller dieseldrevet personbils bompassering, avhengig av når på døgnet man passerer, sier Halse til VG.

les også

Lan Marie Berg: Dobbel rushavgift gir mindre bompenger

Bergen: Fem prosent kutt

I Bergen sier byrådsleder Roger Valhammer (Ap) at de ekstra pengene til byvekstavtalen, slik han tolker skissen, vil kunne kutte omlag fem prosent av bilistenes utgifter til bompenger.

– Vi er godt fornøyd med at Bergen ser ut til å få en milliard kroner ekstra i byvekstavtalen. Det gjør at vi kan forlenge Bybanen i Fyllingsdalen helt til Spelhaugen, slik planen opprinnelig var. Men frykten er at pengene i praksis tas fra kommunene nå regningen skal gjøres opp. sier han.

Valhammer sier halvparten av denne summen, som er øremerket til reduserte bompenger, vil utgjøre omlag 50 millioner kroner i året. eller fem prosent av totalbeløpet på en milliard kroner som innbetales nå, sier byrådslederen.

les også

Bompengepartiet faller – rekordmåling for MDG i Bergen

– Hvor store reduksjoner vil komme bilistene til gode?

– Arbeiderpartiet mener at kuttet bare kan gjøres i den ytre bomringen. Den indre bomringen har rushtidsavgift og er avgjørende for å opprettholde nullvekst-visjonen og vedvarende bedre luftkvaliteten i sentrum. Det er ikke aktuelt å gjøre noe som truer nullvekstmålet. Men vi har ennå ikke regnet på nye satser, sier Valhammer.

Et flatt kutt på fem prosent kan bety at bilistene i Bergen vil kunne spare mellom en krone og 2,50 hver gang de passerer den ytre bomringen, avhengig av tidspunkt og om de har rabattavtale, viser VGs beregning.

les også

Fanget i en bomring: Knallhard kamp om makten i Bergen

Dale: Feil i regnestykkene

På spørsmål til Jon Georg Dale om han kan gå god for disse regnestykkene, svarer han kort:

– Nei.

– Byene har stor handlefrihet når de skal bestemme hvordan de skal redusere bilistenes bomregninger. De kan sette tak på hvor mange passeringer bilistene skal betale for, før det blir gratis. Eller de kan innføre betalingsfrie perioder, for eksempel på ettermiddagen. Men det store problemet er at noen byer faktisk velger å takke nei. Men nå må de prøve å bruke disse pengene slik at de kommer mest mulig til nytte, sier samferdselsministeren.

Forbehold: Nullvekstmålet

Regjeringens bompengeskisse har imidlertid et viktig forbehold som gjelder Oslo, Bergen, Stavanger og Trondheim. Dersom trafikken inn til byene øker med lavere bomsatser, så får ikke byene tilgang til de ekstra pengene, anslagsvis åtte milliarder kroner de neste 10 årene.

Nullvekstmålet sier at all trafikkvekst skal skje med kollektiv, sykkel og gange.

«Avtalen legger nullvekstmålet til grunn. Forutsetning for tildeling av midler (..) er at målet nås», skriver statsminister Erna Solberg (H) i skissen hun presenterte fredag kveld.

– Det er fullt mulig å redusere bompengesatsene og samtidig nå nullvekstmålet. Stavanger har en målbar nedgang i trafikken. Byene må fortsette å legge til rette for kollektivtransport, gange og sykkel, så vil nedgangen fortsette, sier Dale.

les også

Kampen om storbyene: Her kan bompengepartiene vippe makten

Stavanger: Ikke tall

Jon Peter Hernes er Høyres ordførerkandidat i Stavanger. Han har ikke tilgang til beregninger som viser hvor mye rabatt bilistene kan få i bomstasjonene som følge av avtalen.

Men Hernes tror at stadig færre vil dagpendle med bil fordi veksten i bruk av sykkel og kollektivtransport vil fortsette, selv om bomsatsene settes noe ned:

– Elsykkelbruken øker slik at det nærmest er blitt en religiøs bevegelse. Jeg er selv en av de nyfrelste. Men skulle det likevel vise seg at trafikken øker når satsene i bommene settes ned, så får vi se på andre virkemidler, som differensiering i pris, sier Hernes.

Dale: Kan spare 8500

Jon Georg Dale har imidlertid tall for Nord-Jæren:

– Hvis Frp får gjennomslag for å fjerne rushtidsavgiften, vil en lærer som kjører i rushtiden mellom Sandnes og Stavanger spare omtrent 8500 kroner per år på bompengepakken. En familie på Nord-Jæren som kjører litt mindre kan spare omlag 7000 kroner per år per bil med bompengepakken, sier Dale.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder