BEKYMRET: SV-leder mener det er myndighetenes ansvar å ha kontroll over private aktører i barnevernsmarkedet.
BEKYMRET: SV-leder mener det er myndighetenes ansvar å ha kontroll over private aktører i barnevernsmarkedet. Foto: Helge Mikalsen VG

Lysbakken: Horne må svare om Fyrlykta-saken

INNENRIKS

Audun Lysbakken (SV) reagerer på at Bufdir allerede for snart ett år siden hadde slått fast at Fyrlykta ikke var en ideell stiftelse. – Eksempel på bevisstløshet, sier han.

Publisert:

Lørdag denne uken kunne VG dokumentere at Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) allerede for ti måneder siden selv slo fast at den private fosterhjemsstiftelsen, Fyrlykta, ikke kunne anses som ideell.

De innrømmet samtidig at Stortingets pålegg om at ideelle organisasjoner skal prioriteres, ikke ble fulgt.

Les VG-avsløringen: Fosterhjemskongen

Likevel fortsatte samarbeidet frem til direktoratet tidligere denne måneden sa opp avtalene. Årsaken var Deloittes konklusjon om at stiftelsen ikke er ideell og at den har operert i strid med loven.

Nå vil Lysbakken ha svar fra Barne-, likestillings- og inkluderingsminister, Solveig Horne (Frp).

– Jeg er forbauset over at dette ikke har kommet frem tidligere, særlig fordi statstråden er blitt bedt om å redegjøre for hva som har skjedd i Fyrlykta-saken. Jeg vil derfor stille spørsmål i Stortinget og be om en ny forklaring fra Horne, sier SV-leder Audun Lysbakken.

Etter VGs avsløring: Horne kalte Bufdir inn på teppet

Bevisstløshet

I et møte mellom Fyrlykta og Bufdir i august i fjor kommer det frem at direktoratet hadde alvorlige utfordringer med Fyrlykta.

Blant annet hadde stiftelsen tatt for mye betalt for sine tjenester i fire år, uten at direktoratet grep inn. Innstrammingen i prisene kom først i første halvår i 2016.

Stiftelsen skal også ha formet tilbudene etter fosterfamilien, fremfor barnets behov.

– Dette forsterker min bekymring om at Horne og Bufdir ikke har god nok kapasitet til å avsløre de som misbruker systemet. Det kan ikke være slik at de skal være avhengig av VG eller Deloitte for å finne ut om noen opererer i strid med loven, sier Lysbakken.

– Denne saken er et eksempel på bevisstløsheten Horne og departementet har innført i barnevernet, hvor de mangler kontroll med de private aktørene.

– Selvstendig ansvar

VG har spurt statsråden om hvorfor hun ikke har sørget for at Stortingets instruks ble fulgt opp, og hvorvidt hun var kjent med Bufdirs vurdering fra august 2016.

I en uttalelse formidlet via kommunikasjonsavdelingen, sier Horne at departementet har prioritert ideelle aktører siden 2012. Hun støtter direktoratets påstand om at de ikke kom til en konklusjon om Fyrlykta før nå i juni.

– Direktoratet har et selvstendig ansvar for å forvalte sine oppgaver, og skal varsle departementet dersom det oppstår vesentlige avvik. De må vurdere når en sak er alvorlig nok til å trekke inn departementet. Direktoratet tok opp saken med oss når det ble klart at saken ville få konsekvenser for bruken av Fyrlykta. Direktoratet trakk konklusjonen om at Fyrlykta ikke er en ideell aktør i etterkant av Deloitte-rapporten.

Bufdir-direktør Mari Trommald sa lørdag til VG at vurderingen i møtereferatet var en hypotese – og at de uttrykte seg for bastant.

Hanne Skartveit kommenterer: «Forteller om statlig inkompetanse»

Prioriterte ideelle

Lysbakken ledet Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet før Solveig Horne tok over. Det var han som i 2011 ba direktoratet prioriterte ideelle organisasjoner i det private barnevernsmarkedet.

– Det var du som ville ha ideelle organisasjoner i barnevernet, sørget du i din tid for at det ble fulgt godt nok opp?

– Vi var i gang med endringer for å skape et tydelig skille mellom ideelle og kommersielle aktører, men politikken er det Horne som la opp da hun tok over.

– Dette regelverket ble innført etter et sterkt ønske fra reelle ideelle aktører, som ville bidra i markedet for barnevern. Men det er myndighetenes ansvar å ha kontroll over hvordan disse oppdragene utføres, sier Lybakken.

Horne avviser kritikken, og viser til at nettopp var SV-lederen selv som satt med ansvaret da kontraktene om fosterhjem ble inngått.

– Lysbakkens påstand faller på sin egen urimelighet. Vi har lagt ned mye arbeid i å forbedre barnevernet, blant annet gjennom barnevernsreformen, ny barnevernslov, fosterhjemsmeldingen og gitt Helsetilsynets i oppdrag å gjennomgå over 100 enkeltsaker i barnevernet.

Her kan du lese mer om