Civita-forslaget til ny formuesskatt erklæres dødt

NEI-MANN: Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum sier nei til skatteforslaget fra Alliansen for privat eierskap. Det gjør også Venstre og KrF. Dermed er det ikke mulig å etablere et flertall for forslaget i Stortinget, siden også Ap sier nei. Foto: Torstein Bøe , NTB scanpix

Vraker milliardlettelser til de rikeste

Forslaget fra næringslivstoppene om å kutte formuesskatten til de rikeste med rundt ni milliarder kroner, erklæres stein dødt på bakrommet i Stortingets finanskomité.

Artikkelen er over fire år gammel

Til VG sier både representanter for KrF, Venstre og Sp at forslaget fra tankesmien Civita og «Alliansen for privat eierskap» om å fjerne all formuesskatt på såkalt arbeidende kapital, kastes på historiens skraphaug.

Høyre og Frp har signalisert at de var positive til forslaget, uten å konkludere, men allerede er det klart at de uansett mangler flertall for Alliansens modell.

Så vidt begynt

Stortingets finanskomité har så vidt begynt å arbeide med den store skattereformen, basert på anbefalingene til det såkalte Scheel-utvalget.

Det regjeringsoppnevnte ekspertutvalget foreslo å beholde formuesskatten på dagens nivå med visse mindre justeringer, mens de gikk inn for å senke skattene på selskapenes overskudd.

Til nå har finanskomiteen hatt tre møter om nytt skattesystem, men regjeringspartiene har foreløpig ikke lagt frem en eneste skisse eller andre papirer som kan ligge til grunn for de videre forhandlingene.

Les også: De rike får 2100 kroner dagen av Erna og Siv

Uaktuelt for Sp

Reelle forhandlinger har ikke kommet i gang. Det eneste som har ligget på bordet, er Alliansens kontroversielle forslag.

– Vi har hele tiden vært skeptiske, men etter at Finansdepartementet har regnet på fordelingsprofilen, som er altfor skjev, er dette nå helt uaktuelt for Sp, fordi vi ikke kan forsvare det. Modellen kan legges vekk, sier partileder Trygve Slagsvold Vedum til VG.

Det eneste partiet som tidligere har gått inn for å skille såkalt arbeidende kapital fra privat kapital, er KrF.

VG-kommentator Frithjof Jacobsen: – Skatteslaget inn i en ny runde

Uaktuelt for KrF

– Slik modellen fra Alliansen ligger nå, kan ikke KrF gå inn for den. Vi må se på andre modeller for å sikre en akseptabel fordeling som også kan ivareta et skille mellom arbeidende kapital og privat formue, uten at jeg kan konkludere nå om hvordan den løsningen skal se ut, sier stortingsrepresentant Hans Olav Syversen, som også er leder av Stortingets finanskomité.

Norges fremste økonomer: Slakter Ernas kutt til de superrike

Forslaget fra Alliansen (se faktaboks) er utarbeidet av Villemann Vinje, som både er ansatt som samfunnsøkonom i tankesmia Civita og sekretariatsleder i Alliansen for privat eierskap.

Uaktuelt for Venstre

– For Venstre representerer ikke modellen fra Alliansen noen idealløsning i det hele tatt. For Venstre er det et poeng å få gjort noe med formuesskatten. Idealmodellen til Venstre er å øke bunnfradraget betydelig, for sånn sett å treffe flest mulig, både eiere av mindre bedrifter og vanlige folk. Jeg opplever at det er et tverrpolitisk ønske om å få gjort noe med formuesskatten i disse dager, fordi norske eiere står midt oppe i en stor omstilling. Nettopp derfor har vi også vært positive til å vurdere Alliansens modell. At Ap nå sier tvert nei til Alliansens modell, kan forhåpentligvis føre til at Ap ønsker å se på Venstres opplegg på nytt, sier Terje Breivik, nestleder i Venstre og partiets finanspolitiske talsperson.

Har du fått med deg denne? Prøv VGs eiendomsskatt-kalkulator!

Etter det VG erfarer, er det totalt uaktuelt for Venstre å gå inn for en modell der «arbeidende kapital» unntas beskatning.

Uaktuelt for Ap

Derimot kan Venstre tenke seg å øke bunnfradraget helt opp mot formuer til 20 millioner kroner, men å øke satsen fra dagens 0,85 prosent, tilbake til 1 prosent for dem som har så store formuer. På den måten vil de superrike fortatt betale inn noen milliarder i formuesskatt.

– Vi skroter dette forslaget fordi det har en uakseptabel fordelingsprofil, sier Aps finanspolitiske talsperson, Marianne Marthinsen.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder