IKKE TOLERERT: I 2015 ble Christoforos Schuff avbildet sammen med hans panfile datter Emma Sophia, omhyllet i regnbueflagg. Det skulle bli avgjørende for hans arbeid som prest. Foto: Steinar Vindsland, Fædrelandsvennen

Ortodoks prest avsatt etter å ha støttet homofilt ekteskap

Den ortodokse presten Christoforos Schuff ble avskjediget på grunn av sine holdninger til seksualitet og likekjønnet ekteskap.

Bjørn Grimstad
ARTIKKELEN ER OVER TO ÅR GAMMEL

Christofors Schuff ble innkalt til et møte med erkebiskop Jean i Paris, som regnes som hans overordnede i den ortodokse kirken. Der ble han avsatt med umiddelbar virkning, skriver Fædrelandsvennen, som først omtalte saken.

Biskopen ga sørlendingen en mulighet til å fortsette som prest, mot at han sluttet å uttale seg offentlig om homofile og kvinners rettigheter i den ortodokse kirke.

– For meg ville det vært uærlig å ikke stå for det jeg tror - også som prest og teolog. Jeg understreket dette, og til slutt ba biskopen meg om å ta av meg prestekappen og korset. Dette ble gjort på en verdig og respektfull måte, tross den vanskelige avgjørelsen, sier han.

Støttet sin panfile datter

Schuff har uttrykt sine liberale meninger om temaet flere ganger de siste fem-seks årene. Men det var først da han stilte opp på en Pride-markering under Skeive Sørlandsdager i 2015 at standpunktet hans ble kjent for et stort publikum. Han deltok for å støtte datteren, som året før hadde kommet ut som panseksuell.

Les også: Jeg husker avskyen av å se Pride-toget

Prestefar og datter ble da avbildet sammen, og bildet havnet på trykk i Fædrelandsvennen. Schuff har siden vært forkjemper for en åpnere ortodoks kirke, og han mener at det allerede etter hans opptreden på Pride ble satt igang en prosess med å få ham avsatt.

TI ÅR: Schuff ble ordinert av daværende erkebiskop Gabriel i 2007 i St. Alexander Nevsky katedral i Paris, i den ortodokse retningen som omtales som det økumeniske patriarkat av Konstantinopel. Foto: Hildegunn M.T. Schuff

– Henger ikke på greip

– Det ble vanskelig for meg å være i en kirke som nekter homofile å gå til nattverd eller å gifte seg. Jeg ser ingen teologiske grunner til dette. Det henger ikke på greip med kjærlighetsbudskapet, forteller Schuff.

Schuff i 2012: Gir romfolk arbeid

Han forteller at han ikke hadde et liberalt syn på homofilt ekteskap eller kvinnelig prester da han ble ordinært som prest for ti år siden. At han nå ble avsatt viser at det er lite rom for den type diskusjon innad i den ortodokse kirken, mener han.

– Det er viktig at det skal være mulig å endre syn, noe jeg har gjort gjennom mine år som prest. Vi kan ikke frykte konsekvensene for vår tankevirksomhet, sier han.

Kommentar: Hvordan kan noen være mot kjærligheten?

De siste årene har Schuff uttalt seg både i sosiale medier og aviser om sitt syn. Men på tross av dette, har han ikke stor tro på endring i den ortodokse kirken.

– Dessverre vil nok ikke den ortodokse kirken endre sitt syn på homofilt ekteskap og kvinnelige prester i min levetid. Jeg kjenner flere prester som deler mitt syn, men de kan ikke ytre seg høyt i frykt for å bli avsatt, sier han.

SISTE DAG: Dagen før møtet med erkebiskopen i Paris, setter Schuff seg på trappa til kirken hvor han ble ordinert ti år tilbake. Det skulle bli hans siste dag som prest. Foto: Emma Sophia Schuff

– Ba om det selv

VG har prøvd å komme i kontakt med erkebiskopen for den ortodokse kirke i Paris, som var den som avskjediget Schuff. Erkebiskopen har gitt ordet videre til forstander Johannes Johansen i den ortodokse menighet i Oslo, som i en e-post til VG bekrefter at Schuff har blitt avskjediget.

– Erkebiskopen har etter nøye undersøkelser og mange rapporter om aktivitetene og læringen fra Christoforos Schuff, tatt fra ham presteskapet og gjort han til legmann igjen, skriver han.

Les også: Pavens rådgiver siktet

– Slik det fremgår av det nylig publiserte ordren, har Christoforos Schuff også selv bedt om å bli løst fra sin ordinasjon og prestedømme, tilfører Johansen.

– Ikke en menneskerett

Johansen mener at Schuff i lang tid har lært bort og handlet på en måte som er i strid mot det som er forventet av ham.

– En ortodoks prest er en representant for sin biskop, og er totalt avhengig av dennes tillit og velsignelse. Hvis han ikke har det, kan en biskop avsette han.

– Betyr det at prester i den ortodokse kirke ikke kan snakke offentlig om deres personlige overbevisning?

– Jo, en ortodoks prest har samme demokratiske rettighet til å uttrykke personlig overbevisning og tro. Men hvis disse ikke er i samsvar med kirkens tro og teologi, da er han ikke kvalifisert til å være prest og må gå av eller bli avsatt.

Johansen skriver videre at temaer som likekjønnet ekteskap og kvinnelige prester er fremmede for den ortodokse kirke. Han legger til at en prest også har et større ansvar for å ha meninger som representerer kirkens lære.

– Vi holder fast på den læren og troen som har tilhørt kirken fra begynnelsen. Det er ikke en menneskerett å være en ortodoks prest.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder