FAGANSVARLIG: Ole Jørgen Arvesen er avdelingsleder for etterretning og fellesoperative tjenester i Kripos

Kripos om drapet på Bård: Tragisk utfall

BRYN (VG) Avdelingsleder Ole Jørgen Arvesen sier Kripos må se om det er noe å lære av drapssaken i Tønsberg. – Hadde vi ikke brydd oss om å lære av denne typen saker, så hadde vi ikke gjort jobben vår.

Publisert:

I april i fjor ble Bård Lanes skutt på gata i Tønsberg. Lørdag avslørte VG at en politimann i Sør-Øst politidistrikt hadde bedt Bård om å innhente informasjon om en voldsdømt mann seks uker tidligere. Mannen er i dag en av de siktede for drapet.

Sør-Øst politidistrikt vil ikke svare på om Bård Lanes var deres informant, men en politimann i distriktet har i avhør sagt at Bård var en person som ga informasjon til politiet.

I avhør har politimannen forklart at Bård var redd og at han hadde kastet SIM-kort og forsøkte å holde seg i skjul av frykt for represalier.

Les også

Hør podkast-serien Drapet på politiinformanten

Spesial: Les historien her

Ole Jørgen Arvesen har jobbet med informantbehandling i flere tiår. I dag er han avdelingsleder for etterretning og fellesoperative tjenester i Kripos som har et overordnet faglig ansvar for informantbehandling i Norge.

Fakta: Hva er en politiinformant?

Arvesen er kjent med drapet på Bård Lanes på et overordnet nivå, men sier han ikke kan kommentere detaljene i saken.

– Saken reiser en del problemstillinger som vi som fagansvarlige på Kripos må se om det er noe å lære av. I denne saken er det et tragisk utfall og det må vi ta på alvor. Hadde vi ikke brydd oss om å lære av denne typen saker, så hadde vi ikke gjort jobben vår.

Arvesen understreker at svarene han gir i dette intervjuet er generelle.

– Hvor galt har det gått når en av politiets kilder blir drept?

– Det er sjelden bare én årsak til at en trusselsituasjon eskalerer. I mange kriminelle miljøet er det pågående, nærmest konstante konflikter som brått kan eskalere. Det er en ekstremt kynisk verden og ofte kan det være vanskelig å peke på én årsak alene. Men hvis en grundig etterforskning viser at det er kontakten med politiet som får glasset til å renne over, så er det selvsagt svært uheldig.

– Hvilket ansvar har politiet for å undersøke sikkerheten til en person som fungerer som informant?

– Alle forhold som kan påvirke sikkerhetssituasjonen er av interesse. Det gjelder både selve relasjonen og hvordan vi forvalter informasjonen vi får.

– Er det informantens eller politiets ansvar å vurdere risikobildet?

– Hvis politiet engasjerer deg, så har politiet et helt klart og tydelig ansvar for å vurdere voldsrisiko. Men den politiet har kontakt med har også et ansvar for å følge de råd og vink man får.

DREPT: Bård Lanes (til venstre) sammen med storebror Glenn Lanes. Fire menn er i dag siktet for drapet på Bård.

– Nødvendig politimetode

Kripos-lederen viser til det han kaller kapasitet og intensjon.

  • Kapasitet betyr muligheten noen har til å utføre vold
  • Intensjon handler om hvilken vilje noen har til å utøve vold.

Sør-Øst politidistrikt har ikke svart på om deres kontakt med Bård Lanes er registrert i Kripos’ informantregister.

VG har spurt Arvesen i Kripos om når man er å regne som en politiinformant:

– Dersom politiet ber deg om å skaffe konkret informasjon, er du da å regne som en informant?

– Hvis politiet ber noen om å finne ut noe de ikke allerede har kunnskap om, så skal politiet sørge for at det blir gjort sånn at ikke vedkommende havner i problemer, sier Arvesen.

– Da har du tredd over til å bli informant?

– Ja, da inntrer en hel rekke regler.

Les også: Sterke reaksjoner på at politiet brukte informant med utviklingshemming

Kripos-lederen erkjenner at mange oppfatter politiets informantarbeid som kontroversielt, men han sier metoden er nødvendig for å kunne oppklare den mest alvorlige kriminaliteten og vite hvor man skal bruke politiressursene.

– Det er ikke hvorvidt vi driver på med dette som er problemet, men hvorvidt regler følges eller ikke.

– Har du inntrykk av hvor godt de følges?

– Mitt bestemte inntrykk er at informantbehandlere generelt er veldig dedikerte og ansvarlige folk.

– Det er klart at ting kan gå galt innimellom. Noen gjør kanskje en dårlig vurdering eller noe som absolutt ikke skulle ha skjedd, skjer. Vi jobber hele tiden med å forbedre oss, sånn at risikoen for misforståelser skal være så liten som mulig. Jeg vil påstå at det er stor forskjell på før og nå.

POLITIMESTER: Ole B. Sæverud i Sør-Øst politidistrikt sier han ikke kan svare på noen spørsmål av hensyn til etterforskningen.

Politimester svarer ikke

Sør-Øst politidistrikt har ikke svart på om Bård Lanes var registrert som informant, hvilket ansvar de hadde for hans sikkerhet eller om politiet har fulgt reglene i sin kontakt med Lanes. Saken er nå anmeldt til Spesialenheten for politisaker.

VG har sendt 26 spørsmål om saken til politimester Ole B. Sæverud i Søst-Øst politidistrikt. Han har sendt ett samlet svar på spørsmålene:

– Dette er en del av en pågående etterforskning som foreløpig ikke er påtaleavgjort. I tillegg angår det sensitive tema. Det vil ikke være mulig å kommentere dette uten å gå inn på faktum som er en del av etterforskningen, og som kan bli tema under en mulig fremtidig hovedforhandling. Av respekt for den pågående prosessen kan vi politiet ikke svare på disse spørsmålene nå.

VG har også kontaktet politimannen som sendte meldinger med Bård. Han viser til at det er en pågående etterforskning og at han derfor ikke kan svare på spørsmål eller kommentere saken.

Fire menn er siktet for å hatt ulike roller i drapet på Bård Lanes. Alle nekter straffskyld.

Publisert:

Rabattkoder

Et kommersielt samarbeid med Kickback.no